Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Lược sử văn học sanskrit & hán tạng Phật giáo

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lược sử văn học sanskrit & hán tạng Phật giáo
 • Tác giả : Thích Kiên Định
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 261
 • Nhà xuất bản : NXB Thuận Hóa
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 120100000010015
 • OPAC : 10015
 • Tóm tắt :

 LƯỢC SỬ VĂN HỌC SANSKRIT & HÁN TẠNG PHẬT GIÁO

THÍCH KIÊN ĐỊNH 

NXB THUẬN HÓA – HUẾ , PL. 2552-2008

 Lời tựa

Vào năm 2005, được sự tin tưởng và đề nghị của Hội đồng Điều hành Học Viện Phật giáo VN tại Huế . Thể theo lời yêu cầu, chúng tôi đảm nhiệm giảng dạy bộ môn này. Nhờ thiện duyên ấy , giáo trình đã được biên soạn và hoàn tất cuối học kỳ II năm thứ 2, khóa III tại học viện. Tuy nhiên trong 3 năm qua, vì phải liên tục tham gia giàng huấn cho quý Tăng Ni Sinh tại Họa viện và lớp Cao đẳng tại trường Trung cấp Báo Quốc Huế , cũng như các công tác Phật sự của Ban Hoằng pháp tại Tỉnh Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế cho nên chưa thể in ấn bản giáo trình này.

Nay xét thấy giáo trình có thể làm tài liệu cho việc tham khảo và nghiên cứu trong việc tu học của quý Tăng Ni và quý Phật tử cũng như ai cảm thấy cần thiết, do đó tác giả đã mạo muội cho ra đời tác phẩm này.

Xin tri ân tất cả những tác giả với những tác phẩm có nội dung giá trị mà người viết đã vay mượn để biên soạn. Kính nhận nơi đây lòng tôn kính và trân trọng nhất.

                                 Từ Đàm, Trọng Xuân, 23/2/, Mậu Tý

                                                   Thích Kiên Định

 

 MỤC LỤC

CHƯƠNG I :

                   Giới thiệu Tổng Quan

                   Lược sử về nguồn gốc văn học Sanskrit Phật giáo

CHƯƠNG II :

       Văn học Sanskrit trong Luật Tạng

       Khái quát về Luật Tạng Sanskrit Phật giáo

CHƯƠNG III :

       Văn học Sanskrit trong Kinh Tạng

        Khái quát về kinh Tãng Sanskrit Phật giáo

CHƯƠNG IV :

       Saddharmupundarĩka-sũtra ( Kinh Pháp Hoa )

CHƯƠNG V :

       Lalitavistara-sũtra ( Kinh Đại Trang Nghiêm )

CHƯƠNG VI :

       Lankãvatãra-sũtra ( Kinh Lăng Già )

CHƯƠNG VII :

       Suvarnaprabhãsa-sũtra ( Kinh Kim Quang Minh )

CHƯƠNG VIII :

       Dasabhũmika-sũtra ( Kinh Thập Địa )

CHƯƠNG IX :

       Gandavyũha-sũtra ( Kinh Hoa Nghiêm )

CHƯƠNG X “

       Văn học Sanskrit Phật giáo trong Luận Tạng

        Khái quát về Abhidharma-pitaka ( Luận Tạng )

CHƯƠNG XI :

       Mũlamadhymaka-kãrika ( Luận Trung Quán )

CHƯƠNG XII “

       Madhyãnta-vibhãga ( Biện Trung , Biện Luận )

TÀI LIỆU THAM KHẢO .

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)