Tìm Sách

Văn - Thơ - Truyện >> Nhặt lá bồ đề

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nhặt lá bồ đề
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 227
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1994
 • Phân loại : Văn - Thơ - Truyện
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
LỜI ĐẦU SÁCH 
Tập sách nhỏnày do các Thiền sinh tại Tu Viện Chơn Không ghi lại các buổi nói 
chuyện của Thầy Viện Chủtrong những buổi chiều tại Trai  đường hoặc  ởnhà khách. 
Những buổi nói chuyện này không cố  định dài ngắn hay sắp theo thứtựtừthấp lên cao 
hoặc một hệthống giáo lý nào (Đại thừa hoặc Tiểu thừa), mà Thầy chỉtùy căn cơ, tùy 
hoàn cảnh giảng nói miễn sao có  được lợi lạc cho người nghe. Có khi do xem Kinh,  đọc 
sử,  đọc luận thấy có chỗnào hay, bài Kinh nào thích. Thầy thuật lại cho  đại chúng nghe. 
Có khi trảlời những nghi vấn của Phật tửcác nơi tới hỏi. Hoặc có những trường hợp giải 
nghi và phá chấp cho Thiền sinh v.v... 
Xét thấy một sốTăng Ni và Phật tửcó lòng hâm mộPhật pháp nhưng ít được dịp 
nghe Thầy giảng dạy, chúng tôi cốgắng ghi lại một ít tài liệu cần thiết  đểgiúp quí vịcó 
phương tiện nghiên cứu, gọi là "Kiến hòa đồng giải" với nhau. 
Vì ghi nhanh, chúng tôi chỉghi  được  đại ý hoặc những  điểm trọng yếu của câu 
chuyện hay bài kinh mà không thểghi hết từng chi tiết được . 
Sau bài kinh hoặc mẩu chuyện đạo, có thêm đoạn bình luận đểlàm sáng tỏthêm ý 
kinh cho người  đọc dễnhận (bình luận này hoặc ghi lời bình của Thầy Viện Chủ, hoặc 
viết theo chỗnhận hiểu của các Thiền sinh). 
Những bài  được ghi vào  đây phần nhiều trích  ởThiên Ký SựvềTu Viện Chơn 
Không do các Thiền sinh ghi lại, nhưng rất tiếc chưa đủduyên xuất bản. 
Suốt thời gian qua tại Tu Viện Chơn Không, Thầy Viện Chủgiảng nói rất nhiều, 
chúng tôi chỉghi lại nơi  đây một sốít bài thiết yếu đểtưởng nhớlời dạy dỗcủa Thầy, vì 
lòng từbi vô hạn, không phút giây nào quên nhắc nhởTăng Ni và Phật tửtinh tiến tu 
hành đểra khỏi sinh tử. 
Viết tại Tu Viện Chơn Không 
Ngày cuối thu năm Ất Sửu 1985 
Thay mặt các Thiền Sinh 
THÍCH PHƯỚC HẢO

Các sách khác thuộc Văn - Thơ - Truyện

Thẩm mỹ mùa xuân
Thẩm mỹ mùa xuân
Bóng Hoa Đàm
Bóng Hoa Đàm
Thử bút
Thử bút
Trên đồi là lô cốt
Trên đồi là lô cốt
Suối về Hoa Nghiêm
Suối về Hoa Nghiêm
Lỗ Tấn tuyển tập
Lỗ Tấn tuyển tập
Chuyện tiền thân Đức Phật
Chuyện tiền thân Đức Phật
Vượt qua bản thân
Vượt qua bản thân
Hương Thiền ngàn năm
Hương Thiền ngàn năm
Câu chuyện dòng sông
Câu chuyện dòng sông
Hiển đạo
Hiển đạo
Tình thương và lòng độ lượng
Tình thương và lòng độ lượng