Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 唯識三十頌, 八識規矩頌


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 唯識三十頌, 八識規矩頌
 • Tác giả : 世親菩薩
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 10
 • Nhà xuất bản : 台中| 金星堂印刷廠有限公司
 • Năm xuất bản : 1990
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000990
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

唯識三十頌, 八識規矩頌

Duy thức tam thập tụng; Bát thức quy củ tụng

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

楞嚴經剛要
楞嚴經剛要
大佛頂首楞嚴經講義
大佛頂首楞嚴經講義
大佛頂首楞嚴經講義
大佛頂首楞嚴經講義
大悲蓮華經
大悲蓮華經
造像量度經
造像量度經
大佛頂首楞嚴經
大佛頂首楞嚴經
譯淺嚴楞 (全)
譯淺嚴楞 (全)
楞嚴淺譯
楞嚴淺譯
大悲心陀羅尼輔注
大悲心陀羅尼輔注
阿難問事佛吉凶經
阿難問事佛吉凶經
楞嚴經 觀 世音菩薩; 二十四年通成道品
楞嚴經 觀 世音菩薩; 二十四年通成道品
大佛頂首楞嚴經
大佛頂首楞嚴經