Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 唯識三十頌, 八識規矩頌


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 唯識三十頌, 八識規矩頌
 • Tác giả : 世親菩薩
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 10
 • Nhà xuất bản : 台中| 金星堂印刷廠有限公司
 • Năm xuất bản : 1990
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000990
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

唯識三十頌, 八識規矩頌

Duy thức tam thập tụng; Bát thức quy củ tụng

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

大乘妙法蓮華經
大乘妙法蓮華經
妙法蓮華經淺釋
妙法蓮華經淺釋
大乘妙法蓮華經
大乘妙法蓮華經
妙法蓮華經
妙法蓮華經
觀經四帖疏
觀經四帖疏
金經輯要
金經輯要
阿含經正見
阿含經正見
四十二章講記; 佛學淺釋合刊
四十二章講記; 佛學淺釋合刊
入菩薩行論廣解
入菩薩行論廣解
辨了不了義善說藏論
辨了不了義善說藏論
大乘淨宗劇本歸元鏡
大乘淨宗劇本歸元鏡
大乘百法明門論研究
大乘百法明門論研究