Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 唯識三十頌, 八識規矩頌


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 唯識三十頌, 八識規矩頌
 • Tác giả : 世親菩薩
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 10
 • Nhà xuất bản : 台中| 金星堂印刷廠有限公司
 • Năm xuất bản : 1990
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000990
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

唯識三十頌, 八識規矩頌

Duy thức tam thập tụng; Bát thức quy củ tụng

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

大佛頂首楞嚴經
大佛頂首楞嚴經
大佛頂首楞嚴經 Đại Phật đảnh thủ lăng nghiêm kinh
大佛頂首楞嚴經 Đại Phật đảnh thủ lăng nghiêm kinh
大佛頂首楞嚴經
大佛頂首楞嚴經
沙彌十戒威儀錄要
沙彌十戒威儀錄要
阿彌陀經疏鈔演義
阿彌陀經疏鈔演義
阿彌陀經疏鈔演義
阿彌陀經疏鈔演義
佛說阿彌陀經
佛說阿彌陀經
觀無量壽經疏鈔
觀無量壽經疏鈔
妙法蓮華經科註
妙法蓮華經科註
妙法蓮華經玄義
妙法蓮華經玄義
觀世音菩薩普門品講記
觀世音菩薩普門品講記
大乘妙法蓮華經
大乘妙法蓮華經