Tìm Sách

Văn Hóa Phương Đông >> Bí Ẩn của Phong Thủy

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bí Ẩn của Phong Thủy
 • Tác giả : Vương Ngọc Đức
 • Dịch giả : Trần Đình Hiến
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 692
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Thông Tin
 • Năm xuất bản : 1993
 • Phân loại : Văn Hóa Phương Đông
 • MCB : 12010000009745
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Trong vài năm gần đây, nhất là từ khi chúng ta bước vào thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền knh tế thị tường, một số hiện tượng mê tín dị đoan, có một thời tạm lắng xuống, nay lại có dấu hiệu xuất hiện trở lại.

Đây đó, những cuốn sách in trái phép như: Tử vi, Tướng số, Lịch vạn sự. Xem tướng tay tướng mặt… được lén lút bày bán.

Kinh nhiệm cho thấy, để chống lại có hiệu quả những tàn tích của văn hóa lạc hậu, cần phải xây dựng một nền văn hóa văn hóa văn hóa văn minh, khoa học và tiến bộ.

Với mục đích trên, Nhà Xuất bản Văn hóa - Thông tin cho ra mắt bạn đọc TỔNG TẬP VĂN HÓA THẦN BÍ TRUNG HOA. Trong bộ sách này, các tác giả - những học giả lớn của Trung Quốc đương đại - đã trình bày một cách có hệ thống những nghiên cứu công phu về những hiện tượng văn hóa mang tính chất thần bí sâu đậm.

Bằng việc vận dụng các quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, với một thái độ khách quan khoa học, các tác giả đã chỉ ra những nhân tố hợp lý cần kế thừa trong số các kinh nghiệm và tri thức của người xưa để lại trong các thuật Phong thủy, Trạch cát, Quyền mưu, Chiêm tinh, Chiêm mộng… đồng thời cũng chỉ ra các điểm vô lý mê tín dị đoan, các lý luận mâu thuẫn và phản khoa học trong các hiện tượng đó.

Đây là một bộ sách rất đồ sộ, dày tới hàng vạn trang, do đó không khỏi có đồi điều thiếu sót. Nhà Xuất bản Văn hóa - Thông tin rất mong được bạn đọc lượng thứ và góp ý để có những ấn phẩm tốt hơn.

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN

Các sách khác thuộc Văn Hóa Phương Đông

Khai sáng trí năng
Khai sáng trí năng
Chiêm nghiệm về cuộc đời
Chiêm nghiệm về cuộc đời
Đối mặt với thế gian hoảng loạn
Đối mặt với thế gian hoảng loạn
Tình yêu và sự cô đơn
Tình yêu và sự cô đơn
Cuộc đời phía trước
Cuộc đời phía trước
Quyển sách của cuộc đời
Quyển sách của cuộc đời
Tự do đầu tiên và cuối cùng
Tự do đầu tiên và cuối cùng
MAHABHARATA Sử Thi Ấn Độ
MAHABHARATA Sử Thi Ấn Độ
Khí công và y học hiện đại
Khí công và y học hiện đại
Ôn cố tri tân quyển nhất
Ôn cố tri tân quyển nhất
Áo nghĩa thư UPANISHADS
Áo nghĩa thư UPANISHADS
Khổng Học đăng trọn bộ
Khổng Học đăng trọn bộ