Tìm Sách

Văn Hóa Phương Đông >> Bí Ẩn của Phong Thủy

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bí Ẩn của Phong Thủy
 • Tác giả : Vương Ngọc Đức
 • Dịch giả : Trần Đình Hiến
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 692
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Thông Tin
 • Năm xuất bản : 1993
 • Phân loại : Văn Hóa Phương Đông
 • MCB : 12010000009745
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Trong vài năm gần đây, nhất là từ khi chúng ta bước vào thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền knh tế thị tường, một số hiện tượng mê tín dị đoan, có một thời tạm lắng xuống, nay lại có dấu hiệu xuất hiện trở lại.

Đây đó, những cuốn sách in trái phép như: Tử vi, Tướng số, Lịch vạn sự. Xem tướng tay tướng mặt… được lén lút bày bán.

Kinh nhiệm cho thấy, để chống lại có hiệu quả những tàn tích của văn hóa lạc hậu, cần phải xây dựng một nền văn hóa văn hóa văn hóa văn minh, khoa học và tiến bộ.

Với mục đích trên, Nhà Xuất bản Văn hóa - Thông tin cho ra mắt bạn đọc TỔNG TẬP VĂN HÓA THẦN BÍ TRUNG HOA. Trong bộ sách này, các tác giả - những học giả lớn của Trung Quốc đương đại - đã trình bày một cách có hệ thống những nghiên cứu công phu về những hiện tượng văn hóa mang tính chất thần bí sâu đậm.

Bằng việc vận dụng các quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, với một thái độ khách quan khoa học, các tác giả đã chỉ ra những nhân tố hợp lý cần kế thừa trong số các kinh nghiệm và tri thức của người xưa để lại trong các thuật Phong thủy, Trạch cát, Quyền mưu, Chiêm tinh, Chiêm mộng… đồng thời cũng chỉ ra các điểm vô lý mê tín dị đoan, các lý luận mâu thuẫn và phản khoa học trong các hiện tượng đó.

Đây là một bộ sách rất đồ sộ, dày tới hàng vạn trang, do đó không khỏi có đồi điều thiếu sót. Nhà Xuất bản Văn hóa - Thông tin rất mong được bạn đọc lượng thứ và góp ý để có những ấn phẩm tốt hơn.

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN

Các sách khác thuộc Văn Hóa Phương Đông

Nhân Minh- Đông Phương luận lý học
Nhân Minh- Đông Phương luận lý học
Trang Tử tinh hoa
Trang Tử tinh hoa
Lão Tử tinh hoa
Lão Tử tinh hoa
Thái Át Thần Kinh
Thái Át Thần Kinh
Để tìm hiểu văn hóa Nhật Bản
Để tìm hiểu văn hóa Nhật Bản
Thiền và nghệ thuật đối diện cuộc đời Hành trình nội tại
Thiền và nghệ thuật đối diện cuộc đời Hành trình nội tại
Yoga thực hành
Yoga thực hành
Đạo của vật lý
Đạo của vật lý
Đạo Vật Lý
Đạo Vật Lý
Khi Hồng Hạc Bay Về
Khi Hồng Hạc Bay Về
Hành trình về Phương Đông
Hành trình về Phương Đông
Minh Tâm Bảo Giám
Minh Tâm Bảo Giám