Tìm Sách

PG. Việt Nam >> Toàn Tập Toàn Nhật Quang Đài (tập II)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Toàn Tập Toàn Nhật Quang Đài (tập II)
 • Tác giả : Lê Mạnh Thát
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt - Hoa
 • Số trang : 565
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : PG. Việt Nam
 • MCB : 12010000007788
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Toàn Tập Toàn Nhật Quang Đài

Tập II

 Lê Mạnh Thát

NXB Tổng Hợp TP.HCM-2005

Lời giới thiệu

Toàn Nhật thiền sư toàn tập II ra đời để cùng với tập I, thu thập lại toàn bộ truyện, phú, thơ và văn do thiền sư Toàn Nhật sáng tác mà ngày nay đã phát hiện được. Đây là một nỗ lực đầu tiên, nên không thể nào tránh khỏi những thiết sót tất nhiên của nó. Không những thế, vì Toàn Nhật thiền sư toàn tập I và II được hoàn thành trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, so với số lượng công tác phải chu tất, càng làm cho nó có them những thiếu sót không cần thiết. Tuy một số tác phẩm của Toàn Nhật đã được chúng tôi để tâm nghiên cứu từ trước, việc bắt đầu đặt bút khởi thảo Toàn Nhật thiền sư toàn tập cho đến khi hoàn thành chúng đã không hơn ba tháng (25-02-1979 đến 10-06-1079)

Vạn Hạnh

Mùa Phật đản 2523 (1979)

Lê Mạnh Thát

Các sách khác thuộc PG. Việt Nam

Suối reo rừng trúc
Suối reo rừng trúc
Tổng tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam - Tập 3
Tổng tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam - Tập 3
Một số tư liệu mới về Bồ tát Quảng Đức
Một số tư liệu mới về Bồ tát Quảng Đức
Toàn tập Toàn Nhật Quang Đài
Toàn tập Toàn Nhật Quang Đài
Tam Tổ Thực Lục
Tam Tổ Thực Lục
Toàn Tập Trần Thái Tông
Toàn Tập Trần Thái Tông
Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải
Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải
Trái tim của Trúc lâm Đại Sĩ
Trái tim của Trúc lâm Đại Sĩ