Tìm Sách

PG. Việt Nam >> Suối reo rừng trúc


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Suối reo rừng trúc
 • Tác giả : Thích Nhật Quang
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 203
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : PG. Việt Nam
 • MCB : 120100000010123
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 SUỐI REO RỪNG TRÚC

THÍCH NHẬT QUANG 

NXB TỔNG HỢP TP. HCM

KỶ NIỆM 1000 THĂNG LONG

 

LỜI ĐẦU SÁCH

 

Vua Trần Nhân Tông sau khi rời bỏ ngôi vị đế vương. Ngài đã dứt khoát chọn cuộc sống sơn tăng, an nhàn tiêu sái, tự tại trên non thẳm, không gì có thể buộc ràng. Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca đã ra đời nơi đây, hoà với suối reo rừng trúc thành bản thiền ca thánh thót vi vu.

Để từ đó,

Trong từng phút giây hiện thực những trống vắng đảo điên không còn nữa. Khoảnh khắc hiện thân sống lại con người thực của mình, không thêm thắt họ tên hay một thứ gì khác. Phút giây này thiên thu. Người xưa nói “một niệm muôn năm”, cũng nói “khoảnh khắc tròn đầy xưa nay, không hề vắng thiếu”. Đột phá vào được chỗ này rồi thì suối reo rửng trúc, muôn cây  nội cỏ cho đến tất cả pháp giới chúng sanh, mười phương các bậc Hiền Thánh thảy đều ở trong ấy. Nhi nhiên tĩnh tại.

Ô hay! Chữ,

Đường trần thênh thang, niệm trần vô vàn ta luôn bình yên. Chừng ấy, riêng tư biền biệt vắng bóng muộn phiền, tròn đầy bi nguyện hiện tiền. Và như thế Suối Reo Rừng Trúc nhập bước cô thôn, trời thiền rực sáng. Bài ca thành đạo của Sơ Tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã cùng muôn sinh reo vang khúc diệu thường, từ muôn xưa cho đến muôn sau.

Tường Chiếu, 04 – 10 – 2004

NHẬT QUANG

MỤC LỤC

Lời đầu sách

Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca

·        Đoạn 1

·        Đoạn 2

·        Đoạn 3

·        Đoạn 4

·        Đoạn 5

·        Đoạn 6

·        Đoạn 7

·        Đoạn 8

·        Đoạn 9

·        Đoạn 10

·        Đoạn 11

·        Đoạn 12

·        Đoạn 13

·        Đoạn 14

·        Đoạn 15

·        Đoạn 16

·        Đoạn 17

·        Đoạn 18

·        Đoạn 19

·        Đoạn 20

·        Đoạn 21

·        Đoạn kết

Các sách khác thuộc PG. Việt Nam

Phật Giáo Việt Nam – Suy Tư & Nhận Định
Phật Giáo Việt Nam – Suy Tư & Nhận Định
Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam (1964 – 1968)
Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam (1964 – 1968)
Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến Thế kỷ XIII LE BOUDDHISME EN ANNAM
Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến Thế kỷ XIII LE BOUDDHISME EN ANNAM
Phật giáo thời hậu Lê
Phật giáo thời hậu Lê
Khương Tăng Hội toàn tập 1
Khương Tăng Hội toàn tập 1
Việt Nam Phật Giáo sử luận
Việt Nam Phật Giáo sử luận
Chân dung Con Người trong Thơ Thiền Lý- Trần
Chân dung Con Người trong Thơ Thiền Lý- Trần
Khóa Hư Lục Giảng Giải
Khóa Hư Lục Giảng Giải
Thiền Uyển Tập Anh
Thiền Uyển Tập Anh
Việt Nam Phật giáo sử luận I II III
Việt Nam Phật giáo sử luận I II III
Việt Nam Phật Giáo sử luận tập II
Việt Nam Phật Giáo sử luận tập II
Chư tôn thiền đức Phật giáo Thuận Hóa
Chư tôn thiền đức Phật giáo Thuận Hóa