Tìm Sách

PG. Việt Nam >> Thiền Sư Khương Tăng Hội


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền Sư Khương Tăng Hội
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 250
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : PG. Việt Nam
 • MCB : 12010000008836
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THIỀN SƯ KHƯƠNG TĂNG HỘI

Thích Nhất Hạnh

Nhà xuất bản Phương Đông

 

NỘI DUNG

1. Lời mở đầu

 • Trung tâm Luy Lâu
 • Trung tâm Kiến Nghiệp
 • Một vị Thiền sư lớn

2. Khởi nguyên của Đạo Bụt Việt Nam

 • Đạo Bụt đi vào Việt Nam
 • Giao Chỉ: Vùng giao lưu của hai nền văn hóa
 • Ba trung tâm Phật giáo đời Hán
 • Đạo Bụt có cơ sở Giao Châu trước
 • Sự nghiệp Thiên Tổ Tăng Hội
 • Liên hệ giữa Thầy Tăng Hội và Thầy Thế Cao

3. Thiền học của Thiền sư Tăng Hội

 • là Định nghĩa về Thiền
 • Thiền loại trừ
 • Thực tập hơi thở Chánh niệm
 • Tâm vồn là tấm gương sáng chói: Sự hình tành tư tưởng Duy Biển
 • và tư tưởng Hoa Nghiêmh
 • Nền tảng tâm học của thầy Tăng Hội
 • Tâm là đất gieo hạt
 • Cái tất cả nằm trong cái một
 • Mười sáu hơi thở

4. Hình thức và nội dung của Thiền

 • Hiện pháp lạc trú
 • A La Hán là một vị Bồ Tát
 • Buông bỏ để có thảnh thơi và an lạc
 • Đạo và Đạo Chí
 • Nuôi dưỡng Đạo Chí bằng cái nhìn sâu sắc
 • Niệm tưởng và công án

5. Quán niệm và Quán tưởng

 • Phiền não là Bồ Đề
 • Năm phép quán chiếu về sự biến đổi
 • Tăng Hội là sơ Tổ Thiền tông

6. Văn kiện Giáo Lý căn bản

 • Phương pháp đạt thiền
 • Bài tựa kinh An Ban Thủ Ý

7. Phụ lục

 • Thiền sư Tăng Hội (Cao Tăng truyện)
 • Bài tựa sách Mâu Tử Lý Hoặc Luận
 • (Hoằng Minh tập)
 • Thiền sư Tăng Hội: Khởi nguên của thiền học
 • Việt Nam (Việt Nam Phật Giáo Sử Luận I)
 • Thiền sư Trí Không
 • (Thiền Uyển Tập Anh Ngữ lục)

Các sách khác thuộc PG. Việt Nam

Suối reo rừng trúc
Suối reo rừng trúc
Tổng tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam - Tập 3
Tổng tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam - Tập 3
Một số tư liệu mới về Bồ tát Quảng Đức
Một số tư liệu mới về Bồ tát Quảng Đức
Toàn tập Toàn Nhật Quang Đài
Toàn tập Toàn Nhật Quang Đài
Tam Tổ Thực Lục
Tam Tổ Thực Lục
Toàn Tập Trần Thái Tông
Toàn Tập Trần Thái Tông
Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải
Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải
Trái tim của Trúc lâm Đại Sĩ
Trái tim của Trúc lâm Đại Sĩ