Tìm Sách

PG. Việt Nam >> Phật giáo với dân tộc


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật giáo với dân tộc
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 335
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1992
 • Phân loại : PG. Việt Nam
 • MCB : 12010000007776
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Thích Thanh Từ

Phật giáo với dân tộc

Thành hội Phật giáo TP.HCM

Ấn hành – PL: 2536 – 1992

Lời giới thiệu

Quyển sách này gồm có 3 đề tài lớn do Hòa thượng Thích Thanh Từ biên soạn cách đây trên dưới 25 năm:

“PHẬT GIÁO TRONG MẠCH SỐNG DÂN TỘC”, xuất bản năm 1966

“VÀI NÉT CHÍNH LUÂN LÝ PHẬT GIÁO”, viết vào năm 1966, xuất bản vào đầu năm 1967.

“ĐẠO PHẬT VÀ TUỔI TRẺ”, gồm những bài giảng cho thanh thiếu niên Phật tử, xuất bản (lần thứ tư) trước ngày miền Nam được giải phóng (1975).

Đây là ba vấn đề có liên quan mật thiết với Phật giáo Việt Nam, đã được tác giả trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc và có tính thuyết phục cao. Mặc dù đã trải qua một thời gian dài trên 25 năm, tác phẩm trên vẫn còn nguyên giá trị về tư tưởng, văn phong và vẫn còn thích hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Nhân dịp Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ III, Tổ In ấn Phát hành của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, thể theo yêu cầu của đa số độc giả Tăng Ni, Phật tử và được sự chấp thuận của tác giả, đã phát tâm đứng ra xuất bản quyển sách này để cúng dường đại biểu Đại hội.

Nhận thấy việc làm rất có ý nghĩa này của Thành hội Phật giáo và Tổ In ấn – Phát hành, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội xin thành tâm giới thiệu quyển sách quý này cùng quý bạn đọc trong và ngoài nước.

Tp,HCM, ngày 10 tháng 9 năm 1992

BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Các sách khác thuộc PG. Việt Nam

Toàn tập Trần Nhân Tông
Toàn tập Trần Nhân Tông
Lịch sử Phật Giáo Việt nam Tập 3 từ Lý Thái Tông -Trần Thánh Tông
Lịch sử Phật Giáo Việt nam Tập 3 từ Lý Thái Tông -Trần Thánh Tông
Lịch sử Phật Giáo Việt nam Tập 2 Từ Lý Nam Đế đến Lý Thái Tông
Lịch sử Phật Giáo Việt nam Tập 2 Từ Lý Nam Đế đến Lý Thái Tông
Hai quãng đời của Sơ Tổ Trúc Lâm
Hai quãng đời của Sơ Tổ Trúc Lâm
Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20
Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20
Tổng tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam - Tập 1
Tổng tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam - Tập 1
Thiền Sư Khương Tăng Hội
Thiền Sư Khương Tăng Hội
Thiền Học Đời Trần
Thiền Học Đời Trần
Điển cố Phật giáo trong một số tác phẩm văn học Thiền tông đời Trần
Điển cố Phật giáo trong một số tác phẩm văn học Thiền tông đời Trần
Tìm hiểu chức năng xã hội của Phật giáo Việt Nam
Tìm hiểu chức năng xã hội của Phật giáo Việt Nam
Toàn Tập Toàn Nhật Quang Đài (tập II)
Toàn Tập Toàn Nhật Quang Đài (tập II)
Tổng tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam - Tập 2
Tổng tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam - Tập 2