Tìm Sách

PG. Việt Nam >> Thiền Sư Khương Tăng Hội


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền Sư Khương Tăng Hội
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 250
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : PG. Việt Nam
 • MCB : 12010000008836
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THIỀN SƯ KHƯƠNG TĂNG HỘI

Thích Nhất Hạnh

Nhà xuất bản Phương Đông

 

NỘI DUNG

1. Lời mở đầu

 • Trung tâm Luy Lâu
 • Trung tâm Kiến Nghiệp
 • Một vị Thiền sư lớn

2. Khởi nguyên của Đạo Bụt Việt Nam

 • Đạo Bụt đi vào Việt Nam
 • Giao Chỉ: Vùng giao lưu của hai nền văn hóa
 • Ba trung tâm Phật giáo đời Hán
 • Đạo Bụt có cơ sở Giao Châu trước
 • Sự nghiệp Thiên Tổ Tăng Hội
 • Liên hệ giữa Thầy Tăng Hội và Thầy Thế Cao

3. Thiền học của Thiền sư Tăng Hội

 • là Định nghĩa về Thiền
 • Thiền loại trừ
 • Thực tập hơi thở Chánh niệm
 • Tâm vồn là tấm gương sáng chói: Sự hình tành tư tưởng Duy Biển
 • và tư tưởng Hoa Nghiêmh
 • Nền tảng tâm học của thầy Tăng Hội
 • Tâm là đất gieo hạt
 • Cái tất cả nằm trong cái một
 • Mười sáu hơi thở

4. Hình thức và nội dung của Thiền

 • Hiện pháp lạc trú
 • A La Hán là một vị Bồ Tát
 • Buông bỏ để có thảnh thơi và an lạc
 • Đạo và Đạo Chí
 • Nuôi dưỡng Đạo Chí bằng cái nhìn sâu sắc
 • Niệm tưởng và công án

5. Quán niệm và Quán tưởng

 • Phiền não là Bồ Đề
 • Năm phép quán chiếu về sự biến đổi
 • Tăng Hội là sơ Tổ Thiền tông

6. Văn kiện Giáo Lý căn bản

 • Phương pháp đạt thiền
 • Bài tựa kinh An Ban Thủ Ý

7. Phụ lục

 • Thiền sư Tăng Hội (Cao Tăng truyện)
 • Bài tựa sách Mâu Tử Lý Hoặc Luận
 • (Hoằng Minh tập)
 • Thiền sư Tăng Hội: Khởi nguên của thiền học
 • Việt Nam (Việt Nam Phật Giáo Sử Luận I)
 • Thiền sư Trí Không
 • (Thiền Uyển Tập Anh Ngữ lục)

Các sách khác thuộc PG. Việt Nam

Phật Giáo Việt Nam – Suy Tư & Nhận Định
Phật Giáo Việt Nam – Suy Tư & Nhận Định
Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam (1964 – 1968)
Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam (1964 – 1968)
Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến Thế kỷ XIII LE BOUDDHISME EN ANNAM
Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến Thế kỷ XIII LE BOUDDHISME EN ANNAM
Phật giáo thời hậu Lê
Phật giáo thời hậu Lê
Khương Tăng Hội toàn tập 1
Khương Tăng Hội toàn tập 1
Việt Nam Phật Giáo sử luận
Việt Nam Phật Giáo sử luận
Chân dung Con Người trong Thơ Thiền Lý- Trần
Chân dung Con Người trong Thơ Thiền Lý- Trần
Khóa Hư Lục Giảng Giải
Khóa Hư Lục Giảng Giải
Thiền Uyển Tập Anh
Thiền Uyển Tập Anh
Việt Nam Phật giáo sử luận I II III
Việt Nam Phật giáo sử luận I II III
Việt Nam Phật Giáo sử luận tập II
Việt Nam Phật Giáo sử luận tập II
Chư tôn thiền đức Phật giáo Thuận Hóa
Chư tôn thiền đức Phật giáo Thuận Hóa