Tìm Sách

Ngôn Ngữ >> Thông dụng thành ngữ cố sự


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thông dụng thành ngữ cố sự
 • Tác giả : Vương An
 • Dịch giả : Nguyễn Quốc Hùng
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 303
 • Nhà xuất bản : Khai Trí
 • Năm xuất bản : 1974
 • Phân loại : Ngôn Ngữ
 • MCB : 1210000009746
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THÔNG DỤNG THÀNH NGỮ CỐ SỰ

VƯƠNG AN

Bản dịch Nguyễn Quốc Hùng

Nhà sách Khai Trí

LỜI NÓI ĐẦU

 

Thành ngữ là hình ảnh rút gọn của những mẫu sự tích lịch sử, là kết tinh quí báu của văn hóa dân tộc, là sự tích lũy của kinh nghiệm trong đời sống, là trí khôn phong phú của tiền nhân.

Sự việc dù lớn nhỏ, mới đầu cũng phải dùng ngôn ngữ hoặc văn tự để diễn đạt, nhưng sự diễn đạt thường dài dòng, và khó nói hết được cái ý, do đó những thành ngữ ngắn gọn sẽ là phương tiện diễn đạt tốt nhất. Chỉ với ba bốn tiếng ngắn gọn súc tích, thành ngữ giúp chúng ta nói hết ngay được điều muốn nói. Đó là lý do giải thích tại sao thành ngữ lại được dùng nhiều trong ngôn ngữ văn tự hàng ngày.

Tuy nhiên, dùng thành ngữ thì phải biết rõ ý nghĩa của thành ngữ, mà muốn biết rõ ý nghĩa của thành ngữ thì phải biết sự tích điển cổ, đã dẫn tới thành ngữ. Cuốn sách này viết ra chính là nhằm mục đích đó. Hy vọng độc giả hiểu rõ sự tích, điển cố, để hiểu rõ ý nghĩa của thành ngữ, và sử dụng thành ngữ chính xác hơn trong việc diễn đạt tư tưởng và tình cảm của mình. Một người giỏi sử dụng thành ngữ, sẽ thấy kho tàng thành ngữ cực phong phú, lấy đi chẳng bao giờ vơi, dùng mãi chẳng bao giờ hết.

 

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu

1. Đạo bất thập di

2. Phản lão hoàn đồng

3. Giang lang tài tận

4. Tiên phát chế nhân

5. La quật câu cùng

6. Bang duật tương tri

7. Manh nhân hạt mã

8. Y dạng hồ lô

9. Để độc tình thâm

10. Thảo mộc giai binh

11. Cân thủy lâu đài

12. Chỉ cao khí dương

13. Phá phủ trầm chu

14. Vọng mai chỉ khát

15. Vọng trần mạc cập

16. Đồng hồ chỉ bút

17. Xả cựu mưu tân

18. Bão tân cứu hỏa

19. Tề đại phi ngẫu

20. Thành hạ chi minh

21. Nghênh nhân nhi giải

22. Thế ngoại đào nguyên

23. Mặc thủ thành quy

24. Sáng nghiệp duy gian

25. Xuất kỳ chế thắng

26. Thiên tự nhất đắc

27. Môn đình nhược thị

28. Úy thủ úy vĩ

29. Tác pháp tự tễ

30. Tào khang chi thê

31. Sài lang đương đạo

32. Như ngư đắc thủy

33. Thoái ty tam xá

34. Khốn thú do đấu

35. Thuần tửu mỹ nhân

36. Thừa long giai tế

37. Cử án tề my

38. Nhập ngô cấu trung

39. Thái sơn áp noãn

40. Nhất tiền bất trị

41. Dung nhân tự nhiễu

42. Cưỡng từ đoạt lý

43. Ngộ nhân bất thục

44. Bá đạo vô nhi

45. Binh bộ thanh vân

46. Vật hủ trùng sinh

47. An bộ đương xa

48. Tam lệnh ngũ thân

49. Kê minh cầu đạo

50. Xuân phong đắc ý

51. Yển kỳ tức cổ

52.Quát mục tương khán

53. Mãn thành phong vũ

54. Ngô ngưu suyễn nguyệt

55. Ai hồng biến dã

56. Giao long đắc thủy

57. Khuynh quốc khuynh thành

58. Ứng đối như lưu

59. Bất nhập hổ huyệt, yến đắc hổ tử

60. Nhất phạn thiên kim

61. Bách phát bách trúng

62. Mã tiền bát thủy

63. Hoàng đài chi qua

64. Kê khẩu ngưu hậu

65. Khắc chu cầu kiếm

66. Trần trần tương nhân

67. Lục diệp thành âm

68. Thảo gian nhân mệnh

69. Mộc hầu nhi quan

70. Mao toại tự tiến

71. Nhất nhật tam thu

72. Thực thiểu sự phồn

73. Nhất cổ tác khí

74. Thống tâm thật thủ

75. Vẫn cảnh chi giao

76. Như tọa châm chiên

77. Nhất tiễn song điêu

78. Hậu lai cư thượng

79. Giao tất tương đầu

80. Ma xử thành châm

81. Vọng môn đâu chỉ

82. Tiên thanh đoạt nhân

83. Phác sóc mê ly

84. Tu sức biên bức

85. Phong trung tàn chúc

86. Phản cầu chư kỷ

87. Tam cố thảo lư

88. Thượng hành hạ hiệu

89. Đầu bút tòng nhung

90. Suy tâm trí phúc

91. Ngu công di sơn

92. Nang huỳnh chiếu thư

93. Thôi xao thôi xao

94. Phong mã ngưu bất tương cập

95. Lão mã thức đồ

96. Thủ chu đãi thố

97. Hạc lập kê quần

98. Môn khả la tước

99. Khẩu mật phúc kiếm

100. Vong dương bổ lao

101. Cửu ngưu nhất vỹ

102. Qua điền lý hạ

103. Nhật mộ đồ cùng

104. Tử hôi phục nhiên

105. Nhất nặc thiên kim

106. Khẩu nhược huyền hà

107. Quyển thổ trùng lai

108. Đả thảo kinh xà

109. Họa xà thiêm túc

110. Đồ cùng chủy kiến

111. Kỳ hóa khả cự

112. Dạ lang tự đại

113. Thần vong xỉ hàn

114. Tín khẩu thư hoàng

115.Chỉ thượng đàm binh

116. Vi hổ tác trành

117. Yên nhĩ đạo linh

118. Tứ diện sở ca

119. Lang bái vi gian

120. Danh lạc Tôn Sơn

121. Trợ trụ vi ngược

122. Phao chuyên dẫn ngọc

123. Dị như phản chưởng

124. Đắc lũng vọng thục

125. Tiệp túc tiên đăng

126. Lâm khát quật tỉnh

127. Song quảng tề hạ

128. Triêu tam mộ tứ

129. Bán đồ nhi phế

130. Lưỡng bại câu thương

131. Lư sơn chân diện

132. Tự tương mâu thuẫn

133. Tiền cứ hậu cung

134. Nhất minh kinh nhân

135. Đong sông sự phát

136. Nhất bại đồ địa

137. Vị vũ trừ mâu

138. Nguyệt hạ lão nhân

139. Dưỡng hổ di hoạn

140. Hợp phố châu hoàn

141. Đại nghĩa diệt thân

142. Hung hữu thành trúc

143. Đường lang hổ thiền

144. Thỉnh quân nhập úng

145. Ngọa tàn thường đảm

146. Trải đài cao trúc

147. Ban môn lộng phủ

148. Chử đậu nhiên kỵ

149. Thương hải tang điền

150. Kỷ nhân ưu thiên

151. Thanh mai trúc mã

152. Nhân diện đào hoa

153. Đường tý đương xa

154. Tái ông thất mã

155. Phong thanh bạc lệ

156. Kiềm lư chi kỹ

157. Kết thảo hàm hoàn

158. Hồ giả hổ uy

159. Họa hổ thành khuyển

160. Thước sao cưu chiếm

161. Thi vị tố xan

162. Công khuy nhất quỹ

163. Chỉ lộc vi mã

164. Đảo tỷ hoan nghênh

165. Hoàng lương nhất mộng

166. Dương đột Tây thi

167. Phá kính trùng viên

168. Dữ hổ mưu bì

169. Thố tử cẩu phanh

170. Lạc bất tư Thục

171. Tư không kiến quán

172. Bôi cung xà ảnh

173. Cô chú nhất trịch

174. Cảm đái nhị thiên

175. Như hoạch thạch điều

176. Nhất trường xuân mộng

177. Tam chiết kỳ quang

178. Tửu nang phan đặc

179. Lão bang sinh cháu

180. Cẩu vỹ tục điêu

181. Khắc thiệu ky cừu

182. Hữu khẩu giai bì

183. Thanh xuất u lam

184. Quản trung khuy báo

185. Lạm vu sung sổ

186. Thóa diện tự can

187. Đương đầu bổng khát

188. Châu quan phong hỏa

189. Nhất tự thiên kim

190. Ngũ nhật kinh triệu

191. Oanh oanh liệt liệt

192. Nhị phân minh nguyệt

193. Chung nam tiệp kính

194. Nhất bạo thập hàn

195. Vô dực nhi phi

196. Nhât huân nhất do

197. Nhân nhân thành sự

198. Phong mục sài thanh

199. Sát trệ giao tứ

200. Cử nhất phản tam

201. Trừng tiền bí hậu

202. Nhất quốc tam công

203. Bảo hổ bằng hà

204. Địch tử nhi thực

205. Nhất khâu chi lạc

206. Yến an đam độc

207. Tư mạn nan đồ

208. Dĩ bạo dịch bạo

209. Ưu mạnh y quan

210. Dục cái di chương

211. Sư trực vi tráng

212. Hà thanh nan sĩ

213. Liêu đông chi thỉ

214. Cố kiếm chi tư

215. Nhập thất thảo qua

216. Đống chiết suy băng

217. Bạch diện thư sinh

218. Giải y suy thực

219. Suất thú thực nhân

220. Cập phong nhi thi

221. Ngộ sự sinh phong

222. Vũ dực dĩ thành

223. Mục bất kiến tiệp

224. Hiểu uổng quá chính

225. Lão sinh thường đàm

226. Đỗ tiệm phòng vi

227. Chi tử mỹ tha

228. Thực chỉ đại đồng

Các sách khác thuộc Ngôn Ngữ

Bảng tra chử Nôm
Bảng tra chử Nôm
Tự học tiếng Phạn
Tự học tiếng Phạn
Toàn thư tự học chữ Hán
Toàn thư tự học chữ Hán
Những vấn đề Ngôn Ngữ Học
Những vấn đề Ngôn Ngữ Học
Ngôn Ngữ Học Khối Liệu và những vấn đề liên quan
Ngôn Ngữ Học Khối Liệu và những vấn đề liên quan
Tự Học chữ Phạn Siddham
Tự Học chữ Phạn Siddham
Dịch từ Hán sang Việt - Một khoa hoc một nghệ thuật
Dịch từ Hán sang Việt - Một khoa hoc một nghệ thuật
Tự học Hán văn
Tự học Hán văn
Ngữ Pháp Hán Văn
Ngữ Pháp Hán Văn
Tự Điển Pāli - Việt Nam
Tự Điển Pāli - Việt Nam
Pāli Căn bản
Pāli Căn bản
Pāli căn bản
Pāli căn bản