Tìm Sách

Ngôn Ngữ >> Tự học Hán văn


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tự học Hán văn
 • Tác giả : Nguyễn Khuê
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa _Việt
 • Số trang : 336
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1997
 • Phân loại : Ngôn Ngữ
 • MCB : 120100000100073
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Tự học Hán văn

Nguyễn Khuê

NXB Thành phố Hồ Chí Minh

Lời nói đầu

Hán văn có quan hệ mật thiết với ngôn ngữ, học thuật nước nhà và là phương tiện tiếp thụ văn chương, tư tưởng Trung Quốc một nước có vị trí địa dư, quá trình lịch sử và nền văn hóa ảnh hưởng lớn lao đối với Việt Nam. Bởi những lẽ đó, môn Hán văn đã và đang được giảng dạy ở một số trường Đại học nước ta. Ngoài ra, còn có nhiều người nhận được lợi ích của Hán văn và cũng muốn tự học chữ Hán. Sách này dành cho các bạn ấy. Nội dung sách chia làm 3 phần:

Phần thứ nhất gồm những vấn đề căn bản cần thiết cho việc học Hán Văn; cách viết chữ Hán, văn tự Trung Quốc, Lục thư, cách tra các từ điển chữ Hán, 214 bộ chữ Hán.

Phần thứ hai gồm có 50 bài học xếp theo chủ điểm, từ thân thể, gia đình rộng ra đến quốc gia, xã hội để người học có một số vốn chữ Hán thông dụng về mỗi vấn đề. Mỗi bài học chia làm 5 phần: bài đọc chữ Hán, phiên âm, chữ mới, dịch nghĩa và ngữ pháp. Ngoài tiêu chuẩn chủ điểm, việc biên soạn phần này còn dựa theo 2 nguyên tắc sư phạm: từ dễ đến khó, từ cụ thể đến trừu tượng. Muốn dễ nhớ mặt chữ, các bạn cần phải vận dụng ký ức thị giác nhìn ký tự dạng mà nhớ. Riêng các bạn tự học vì không nghe giảng về từ nguyên, cách cấu tạo các chữ Hán (mà chúng tôi không cho in trong sách này) phải dựa vào những điều đã học ở bài Lục thư và 214 bộ chữ Hán và phân tích các chữ mới, hầu suy từ chữ nọ ra chữ kia mà nhớ.

Phần thứ ba trích giảng một số bài thơ Đường đơn giản để các bạn có dịp làm quen với thi ca Trung Quốc.

Ước mong sách này sẽ giúp các bạn vượt qua giai đoạn đầu tiên đầy khó khăn trong việc học chữ Hán. Và sau hết, chúng tôi xin chân thành cảm tạ các bậc cao minh hạ cố chỉ giáo cho những chổ thiếu sót *

Nguyễn Khuê

* Sách này in lần đầu năm 1973 (Sài Gòn, Nxb. Lửa Thiêng) với nhan đề là Hán Văn tân khóa bản. nay tái bản, có sửa chũa cẩn thận và bổ sung nhiều về ngữ pháp, và tên sách được đổi lại là Tự Học Hán Văn

Các sách khác thuộc Ngôn Ngữ

Ngôn Từ Hành Giả Pali – Việt (Quyển 1/2)
Ngôn Từ Hành Giả Pali – Việt (Quyển 1/2)
Ngữ Pháp tiếng Pali
Ngữ Pháp tiếng Pali
Văn phạm Pali
Văn phạm Pali
Giáo trình Pali (trọn bộ)
Giáo trình Pali (trọn bộ)
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại II
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại II
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại I
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại I
Lược sử ngôn ngữ học Tập I
Lược sử ngôn ngữ học Tập I
Buddhism Through English Reading
Buddhism Through English Reading
Phạn ngữ hàm thụ
Phạn ngữ hàm thụ
Thông dụng thành ngữ cố sự
Thông dụng thành ngữ cố sự
Phật Học danh số
Phật Học danh số
Phật học trung đẳng - tập 2
Phật học trung đẳng - tập 2