Tìm Sách

Ngôn Ngữ >> Văn phạm Pali


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Văn phạm Pali
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thái Siêu
 • Ngôn ngữ : Pali-Việt
 • Số trang : 302
 • Nhà xuất bản : Sách Photo
 • Năm xuất bản : 1990
 • Phân loại : Ngôn Ngữ
 • MCB : 12010000011873
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

VĂN PHẠM PALI

Bản dịch THÁI SIÊU

- 1990 -

 

MỤC LỤC

 

Chương một               : Mẫu tự

Chương hai                : Phối âm

Chương ba                 : Âm vị học

Chương bốn               : Sự phân chia các từ

Chương năm              : Sự thay đổi giống

Chương sáu               : Biến cách

Chương bảy               : So sánh tĩnh từ

Chương tám               : Cách chia động từ

Chương chín              : Động từ đạo xuất

Chương mười            : Những từ đạo xuất chính

Chương mười một     : Những từ bất biến

Chương mười hai      : Ghép từ

Chương mười ba       : Những đuôi biến cách và cách sử dụng chúng

Chương mười bốn     : Những từ đạo xuất thứ yếu

Chương mười lăm     : Thành ngữ và nhóm từ

Các sách khác thuộc Ngôn Ngữ

Ngôn Từ Hành Giả Pali – Việt (Quyển 1/2)
Ngôn Từ Hành Giả Pali – Việt (Quyển 1/2)
Ngữ Pháp tiếng Pali
Ngữ Pháp tiếng Pali
Giáo trình Pali (trọn bộ)
Giáo trình Pali (trọn bộ)
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại II
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại II
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại I
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại I
Lược sử ngôn ngữ học Tập I
Lược sử ngôn ngữ học Tập I
Buddhism Through English Reading
Buddhism Through English Reading
Phạn ngữ hàm thụ
Phạn ngữ hàm thụ
Thông dụng thành ngữ cố sự
Thông dụng thành ngữ cố sự
Phật Học danh số
Phật Học danh số
Phật học trung đẳng - tập 2
Phật học trung đẳng - tập 2
Phật học trung đẳng - tập 1
Phật học trung đẳng - tập 1