Tìm Sách

Ngôn Ngữ >> Tự Học chữ Phạn Siddham


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tự Học chữ Phạn Siddham
 • Tác giả : Huyền Thanh - Dương Đức Thịnh - Tống Phước Khải
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Phạn - Việt
 • Số trang : 206
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Ngôn Ngữ
 • MCB : 12010000008806
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 TỰ HỌC CHỮ PHẠN SIDDHAM

(Đối chiếu chữ Lantsa & Devanāgarī)

HUYỀN THANH-DƯƠNG ĐỨC THỊNH-TỐNG PHƯỚC HẢI

NXB PHƯƠNG ĐÔNG

 

MỤC LỤC

Chương I

 Dẫn nhập

Họ chữ viết BRĀHMĪ

Chữ viết SIDDHAM

Chữ viết LANTSA

Chữ viết DEVANĀGARĪ

Một số địa chỉ liên quan

Chương II

Các mẫu tự

Cách viết và phát âm

Bảng mẫu tự SIDDHAM

Chương III

Phương thức ghép chữ

1.     Hình thức ghép các mẫu tự

·        Phụ âm ghép với 12 âm chính

·        Phụ âm ghép với phụ âm khác

·        Phụ âm ghép với 2 nguyên âm phụ

2.     Phân nhóm và thành lập bảng chữ

·        Hợp biến nguyên âm

·        Hợp biến phụ âm

·        Trường hợp khác

 Chương IV

Các văn bản mẫu

·        Văn bản chữ SIDDHAM

·        Văn bản chữ LANSTA

·        Căn bản chú

·        Đại tâm chú

·        Tùy tâm chú

Phụ lục bảng mẫu tự LANTSA

 Phụ lục văn bản mẫu DEVANĀGARĪ

Tài liệu tham khảo

Phụ lục sử dụng SIDDHAMKEY 3.0

·        Thanh nhập chữ LANTSA  ( LANTSAKEY)

·        Thanh nhập chữ SIDDHAM ( SIDDHAMKEY )

·        Chuyển đổi thể chữ ( CONVERTER )

·        Chức năng từ điển ( DICTIONNR)

             

 

Các sách khác thuộc Ngôn Ngữ

Ngôn Từ Hành Giả Pali – Việt (Quyển 1/2)
Ngôn Từ Hành Giả Pali – Việt (Quyển 1/2)
Ngữ Pháp tiếng Pali
Ngữ Pháp tiếng Pali
Văn phạm Pali
Văn phạm Pali
Giáo trình Pali (trọn bộ)
Giáo trình Pali (trọn bộ)
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại II
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại II
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại I
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại I
Lược sử ngôn ngữ học Tập I
Lược sử ngôn ngữ học Tập I
Buddhism Through English Reading
Buddhism Through English Reading
Phạn ngữ hàm thụ
Phạn ngữ hàm thụ
Thông dụng thành ngữ cố sự
Thông dụng thành ngữ cố sự
Phật Học danh số
Phật Học danh số
Phật học trung đẳng - tập 2
Phật học trung đẳng - tập 2