Tìm Sách

Tịnh Độ >> Thiết Lập Tịnh Độ

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiết Lập Tịnh Độ
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 102
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Bụt tại mười phương ........................................................................................... 3
Tịnh nhiễm do tâm .............................................................................................. 7
Khổ vui tương tức .............................................................................................. 14
Diệu dụng pháp thân ........................................................................................ 25
Tích môn bản môn ............................................................................................. 30
Đạo tràng lý tưởng............................................................................................. 34
Gió chim thuyết pháp ....................................................................................... 41
Tạo lập Tịnh Độ .................................................................................................. 48
Nắm lấy danh hiệu ............................................................................................ 53
Đã về đã tới ......................................................................................................... 63
Hoa sen chín phẩm ............................................................................................ 69
Thiền tịnh không hai ......................................................................................... 77
Gạn đục khơi trong ............................................................................................ 83
Ba nguồn năng lượng ........................................................................................ 95
Kinh A Di Đà ...................................................................................................... 97

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Pháp môn một đời thành Phật
Pháp môn một đời thành Phật