Tìm Sách

PG. Việt Nam >> Phật giáo với dân tộc


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật giáo với dân tộc
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 335
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1992
 • Phân loại : PG. Việt Nam
 • MCB : 12010000007776
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Thích Thanh Từ

Phật giáo với dân tộc

Thành hội Phật giáo TP.HCM

Ấn hành – PL: 2536 – 1992

Lời giới thiệu

Quyển sách này gồm có 3 đề tài lớn do Hòa thượng Thích Thanh Từ biên soạn cách đây trên dưới 25 năm:

“PHẬT GIÁO TRONG MẠCH SỐNG DÂN TỘC”, xuất bản năm 1966

“VÀI NÉT CHÍNH LUÂN LÝ PHẬT GIÁO”, viết vào năm 1966, xuất bản vào đầu năm 1967.

“ĐẠO PHẬT VÀ TUỔI TRẺ”, gồm những bài giảng cho thanh thiếu niên Phật tử, xuất bản (lần thứ tư) trước ngày miền Nam được giải phóng (1975).

Đây là ba vấn đề có liên quan mật thiết với Phật giáo Việt Nam, đã được tác giả trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc và có tính thuyết phục cao. Mặc dù đã trải qua một thời gian dài trên 25 năm, tác phẩm trên vẫn còn nguyên giá trị về tư tưởng, văn phong và vẫn còn thích hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Nhân dịp Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ III, Tổ In ấn Phát hành của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, thể theo yêu cầu của đa số độc giả Tăng Ni, Phật tử và được sự chấp thuận của tác giả, đã phát tâm đứng ra xuất bản quyển sách này để cúng dường đại biểu Đại hội.

Nhận thấy việc làm rất có ý nghĩa này của Thành hội Phật giáo và Tổ In ấn – Phát hành, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội xin thành tâm giới thiệu quyển sách quý này cùng quý bạn đọc trong và ngoài nước.

Tp,HCM, ngày 10 tháng 9 năm 1992

BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Các sách khác thuộc PG. Việt Nam

Phật Giáo Việt Nam – Suy Tư & Nhận Định
Phật Giáo Việt Nam – Suy Tư & Nhận Định
Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam (1964 – 1968)
Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam (1964 – 1968)
Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến Thế kỷ XIII LE BOUDDHISME EN ANNAM
Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến Thế kỷ XIII LE BOUDDHISME EN ANNAM
Phật giáo thời hậu Lê
Phật giáo thời hậu Lê
Khương Tăng Hội toàn tập 1
Khương Tăng Hội toàn tập 1
Việt Nam Phật Giáo sử luận
Việt Nam Phật Giáo sử luận
Chân dung Con Người trong Thơ Thiền Lý- Trần
Chân dung Con Người trong Thơ Thiền Lý- Trần
Khóa Hư Lục Giảng Giải
Khóa Hư Lục Giảng Giải
Thiền Uyển Tập Anh
Thiền Uyển Tập Anh
Việt Nam Phật giáo sử luận I II III
Việt Nam Phật giáo sử luận I II III
Việt Nam Phật Giáo sử luận tập II
Việt Nam Phật Giáo sử luận tập II
Chư tôn thiền đức Phật giáo Thuận Hóa
Chư tôn thiền đức Phật giáo Thuận Hóa