Tìm Sách

Ngôn Ngữ >> Thông Tin Học


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thông Tin Học
 • Tác giả : Đoàn Phan Tân
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 388
 • Nhà xuất bản : Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Ngôn Ngữ
 • MCB : 120100000010068
 • OPAC : 10068
 • Tóm tắt :

 THÔNG TIN HỌC

GIÁO TRÌNH DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH

THÔNG TIN – THƯ VIỆN   VÀ QUẢN TRỊ THƯ VIỆN 

ĐOÀN PHAN TÂN 

  NXB . Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 

Lời nói đầu

 

Năm 1990, giáo trình “Cơ sở Thông tin học” của tác giả lần đầu tiên được xuất bản. Sự ra đời của cuốn sách đã kịp thời đáp ứng với yêu cầu đổi mới nội dung chương trình và nâng cao chất lượng đào tạo ngành thông tin – thư viện ở trường Đại học Văn Hóa Hà Nội lúc bấy giờ. Từ đó đến nay cuốn sách trở thành tài liệu phục vụ cho hoạt động học tập, giảng dạy củ các hệ đào tạo cán bộ ngành thông tin – thư viện. Có  3  phần :

Phần một gồm chương 1 và 2, giới thiệu tổng quát khái niệm thông tin, các quá trình thông tin, và những vấn đề liên quan giữa thông tin và tiến bộ xã hội.

Phần hai gồm các chương trình bày quá trình xử lý, lưu trữ, khai thác và sử dụng thông tin.

Phần ba là nội dung trình bày những kiến thức cơ bản về các hệ thống thông tin. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức quản lý, hệ thống điều hành và hệ chuyên gia.

Trong quá trình biên soạn cuốn sách, chúng tôi nhận được sự đóng góp chân tình cảu các đồng nghiệp ở bộ môn Thông tin học , khoa Thông tin – thư viện, các chuyên gia đang làm việc tại các trung tâm thông tin thư viện. Cho phép tôi được bày tỏ lời cám ơn chân thành.

Mặc dù nhiều cố gắng, song cuốn sách không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự góp ý của đồng nghiệp và bạn đọc để cuốn sách được tốt hơn.

                                    Hà Nội tháng 5 năm 2000

                                            TÁC GIẢ

 

 MỤC LỤC

Chương 1. THÔNG TIN, CÁC QUÁ TRÌNH THÔNG TIN VÀ THÔNG TIN HỌC

Thông tin

Các thuộc tính thông tin

Phân loại thông tin

Sơ lược lịch sử phát triển của kỹ thuật truyền tin

Các quá trình thông tin

Thông tin học và các khoa học liên quan

Vài nét về lịch sử phát triển của thông tin học

Nghề thông tin

Hoạt động thông tin khoa học ở Việt Nam

Chương  2 . THÔNG TIN VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI

Vai trò của thông tin

Thị trường thông tin và kinh tế thông tin

Vài nét về hiện tượng tin học hóa xã hội và xã hội thông tin

Thông tin và các nước đang phát triển

Bùng nổ thông tin và những biện pháp khắc phục

Chương  3 . CÁC LOẠI TÀI LIỆU – NGUỒN TIN

Tài liệu và những đặc trưng cơ bản của tài liệu

Các tài liệu tra cứu

Tài liệu khoa học kỹ thuật và quy luật phát triển của nó

Chương 4 . XỬ LÝ TÀI LIỆU VÀ CÁC SẢN PHẨM THÔNG TIN

Mô tả thư mục

Mô tả nội dung tài liệu \

Các sản phẩm thông tin

Chương 5 . LƯU TRỬ VÀ TÌM KIẾM THÔNG TIN

Lưu trử thông tin

Tìm thông tin

Mô hình hóa quá trình tìm tin

Chương 6 . CÁC ĐƠN VỊ THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN

Các loại hình đơn vị thông tin và mạng lưới thông tin

Các dịch vụ phổ biến thông tin

Người dùng tin và nhu cầu thông tin

Chương 7 . CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN

Mở đầu

Quản lý và thông tin trong quản lý

Các hệ thống thông tin

Một số hệ thống thông tin

Các sách khác thuộc Ngôn Ngữ

Ngôn Từ Hành Giả Pali – Việt (Quyển 1/2)
Ngôn Từ Hành Giả Pali – Việt (Quyển 1/2)
Ngữ Pháp tiếng Pali
Ngữ Pháp tiếng Pali
Văn phạm Pali
Văn phạm Pali
Giáo trình Pali (trọn bộ)
Giáo trình Pali (trọn bộ)
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại II
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại II
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại I
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại I
Lược sử ngôn ngữ học Tập I
Lược sử ngôn ngữ học Tập I
Buddhism Through English Reading
Buddhism Through English Reading
Phạn ngữ hàm thụ
Phạn ngữ hàm thụ
Thông dụng thành ngữ cố sự
Thông dụng thành ngữ cố sự
Phật Học danh số
Phật Học danh số
Phật học trung đẳng - tập 2
Phật học trung đẳng - tập 2