Tìm Sách

Ngôn Ngữ >> Tự Điển Pāli - Việt Nam


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tự Điển Pāli - Việt Nam
 • Tác giả : A.P. Buddhadatta Mahathera
 • Dịch giả : Nāga Mahā Thera: Bửu Chơn
 • Ngôn ngữ : Pali-Việt
 • Số trang : 340
 • Nhà xuất bản : Văn Hữu -Viễn Đông
 • Năm xuất bản : 1977
 • Phân loại : Ngôn Ngữ
 • MCB : 120100000010096
 • OPAC : 10096
 • Tóm tắt :

Tự Điển Pāli - Việt  Nam

Tác giả: A.P. Buddhatta Mahāthera

Soạn giả: Nāga Mahā Thera: Bửu Chơn

Bài tựa

Namotassa bhagavato Arahato sammāsambuddhassa.

Xin thành kính đến Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Ứng cúng, là bậc Chánh biến tri.

*
*  *

Quyển Tự điển Pāli - Việt  Nam này bần Tăng đã có ý định phiên dịch từ lâu, nhưng vì bận nhiều Phật sự và sức khỏe cũng yếu kém nên phải trì hoãn thời gian đã lâu.

Hiện nay, nhận thấy phong trào tìm hiểu giáo lý Phật Đà nhứt là về Nam Tông, càng ngày càng ph1t triển. Những danh từ nhà Phật phần nhiều đều có liên quan đến Pāli, nhưng thấy chưa có quyển tự điển nào, dầu tóm tắt, cũng chưa có, để tra cứu những chử hoài nghi hoặc không rõ nghĩa lý.

Nên bần Tăng cố gắng sưu tầm và phiên dịch ra Việt ngữ, nương theo quyển “Pāli-English consise “ của Đại Đức A. P. Buddhatta Mahāthera và cũng có thêm vào ít chữ trong quyển Tự điển “Pāli English Dictionary” của ông Rhys Davids đã giải rộng và đầy đủ, nhưng vì quá mắt mỏ và tốn kém nên không thể phiên dịch ra in cho hét được.

Tuy nhiên, quyển Tự điển này dù tóm tắt nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa cho những chử cần thiết trong kinh điển, để cho các nhà khảo cứu sưu tầm.

Sự biên soạn chỉ có một mình nên dù sao cũng không khỏi còn một vài chổ sơ suất, vậy xin chư  Đại Đức Cao Tăng cũng như các nhà bác học thấy có chổ nào còn khiếm khuyết sơ sót xin hoan hỷ chỉ bảo, mách dùm hầu có dịp sửa chữa lại cho được tốt đẹp thêm trong nền văn học vế “Từ Ngữ”.

Phần công đức này xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong ba giới bốn loài được thọ lãnh phước báu và mau phát bồ đề tâm tu hành cho được mau thoát khổ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Soạn giả: Nāga Mahā Thera  – Tỳ Kheo  Bửu Chơn

Nguyên Tăng thống GHTGNTVN

Kiêm Cố Vấn tinh thần Phật giáo Thế giới

Các sách khác thuộc Ngôn Ngữ

Ngôn Từ Hành Giả Pali – Việt (Quyển 1/2)
Ngôn Từ Hành Giả Pali – Việt (Quyển 1/2)
Ngữ Pháp tiếng Pali
Ngữ Pháp tiếng Pali
Văn phạm Pali
Văn phạm Pali
Giáo trình Pali (trọn bộ)
Giáo trình Pali (trọn bộ)
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại II
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại II
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại I
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại I
Lược sử ngôn ngữ học Tập I
Lược sử ngôn ngữ học Tập I
Buddhism Through English Reading
Buddhism Through English Reading
Phạn ngữ hàm thụ
Phạn ngữ hàm thụ
Thông dụng thành ngữ cố sự
Thông dụng thành ngữ cố sự
Phật Học danh số
Phật Học danh số
Phật học trung đẳng - tập 2
Phật học trung đẳng - tập 2