Tìm Sách

Ngôn Ngữ >> Ngữ Pháp Hán Văn


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Ngữ Pháp Hán Văn
 • Tác giả : Thích Nữ Như Lộc
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Hán - Việt
 • Số trang : 375
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1992
 • Phân loại : Ngôn Ngữ
 • MCB : 120100000010071
 • OPAC : 10071
 • Tóm tắt :

NGỮ PHÁP  HÁN VĂN

THÍCH NỮ NHƯ LỘC  biên soạn

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HCM ẤN HÀNH 

PL 2535 -1992

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời gian tu học tại Phật học viện Từ Nghiêm, cảm thông với những nỗi khó khăn vất vả của các bạn đồng học về ngữ pháp, văn pháp trong sự việc học kinh luật luận bằng chữ Hán, tôi đã không ngại, đem sự hiểu biết hẹp hòi của mình mạo muội biên soạn quyền “NGỮ PHÁP HÁN VĂN” này, với hy vọng nó sẽ là người bạn thân thiết, là kim chỉ nam cho người mới học.

Sách này tôi đã biên soạn xong vào năm 1982, mặc dù biết nó chưa có đủ tài liệu để bổ khuyết. Sau 4 năm học tại trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam cơ sở II, thu thập được một số tài liệu, với  sự khích lệ của một số đồng phạm hạnh, tôi biên soạn lại lần II vào năm 1987, nhưng tôi vẫn chưa mãn nguyện. Đầu năm 1990, tôi biên soạn lần III theo yêu cầu phù hợp với trình độ học từ thấp đến cao của các Tăng Ni sinh. Mục đích của quyển sách này là muốn giúp cho những người đã biết ít nhiều về Hán Văn rồi, nhưng vẫn còn bở ngỡ vụng về khi dịch sang Việt Văn. Cho nên tôi lược bớt phần cách thức viết chữ Hán, việc khảo sát 214 bộ từ nét đơn cho đến nét phức, mà chỉ chú trọng về ngữ pháp và văn pháp, nhất là bài tập ứng dụng này để trích dẫn rải rác từ kinh luật luận để thực hành về hành văn đã học ở phần lý thuyết. Tôi hiểu là có phân tích nhiều mới nhớ, có tập dịch nhiều mới củng cố lý thuyết, vì kết cấu trong câu Hán ngữ rất phức tạp đặc biệt hoạt động của hư tự. Chúng luôn luôn thay đổi vai trò và nhiệm vụ tùy theo vị trí trong một câu văn. Sự biến dụng linh động này khiến cho một chữ lúc là danh từ,  lúc là động từ, lúc là trạng từ..với những ý nghĩa khác nhau, đôi khi trong một câu, một chữ có thể mang hai nhiệm vụ một lúc.

Trong khi làm công việc quá sức này, tất nhiên không làm sao tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót, ngưỡng mong những bậc cao minh hoan hỉ chỉ giáo, tôi rất cảm kích.

Khi biên soạn sách này

Nguyện cầu cho người học

Đối với rừng kinh tạng

Dịch thông được tất cả

Kính đề

Thích nữ NHƯ LỘC

 

MỤC LỤC

Lời nói đẩu

Bài :

1.     Lục thư

2.     Danh từ

3.     Gia từ

4.     Phó danh từ

5.     Danh từ tiếp theo

6.     Hư tự

7.     Hư tự ( Tiếp theo )

8.     Danh từ tiếp theo

9.     Đại danh từ

10.    Chỉ thị đại danh từ

11.    Hư tự

12.    Chỉ thị đại danh từ

13.    Hư tự

14.    Nghi vấn đại danh từ

15.    Hư tự

16.    Nghi vấn đại danh từ

17.    Đại danh từ tiếp theo

18.    Động từ

19.    Động từ

20.    Động từ tiếp theo

21.    Động từ tiếp theo

22.    Liên động thức và kiêm ngữ thức

23.    Động từ tiếp theo

24.    Bị động cú

25.    Mệnh lệnh cách và câu phán đoán

26.    Hư tự

27.    Động từ tiếp theo

28.    Hình dung từ

29.    Tính thái hình dung từ

30.    Số lượng hính dung từ

31.    Số lượng hình dung từ

32.    Sở hữu hình dung từ

33.    Chỉ thị hình dung từ

34.    Nghi vấn hình dung từ

35.    Hư tự

36.    Văn pháp

37.        Văn pháp tiếp theo

38.        Phó từ

39.        Phó từ tiếp theo

40.        Giới từ

41.        Hư tự

42.        Liên từ tiếp theo

43.        Liên từ tiếp theo

44.        Trợ từ

45.        Trợ từ tiếp theo

46.        Thán từ

47.        Tư và từ

48.        Ngữ

49.        Ngữ tiếp theo

50.        Câu

51.        Câu tiếp theo

52.        Thể văn bạch thoại

53.        Hình dung từ

54.        Mạo từ

55.        Phó từ

56.        Liên từ

57.        Trợ từ

58.        Văn cú

 

 

Các sách khác thuộc Ngôn Ngữ

Phật học trung đẳng - tập 1
Phật học trung đẳng - tập 1
Bảng tra chử Nôm
Bảng tra chử Nôm
Tự học tiếng Phạn
Tự học tiếng Phạn
Toàn thư tự học chữ Hán
Toàn thư tự học chữ Hán
Những vấn đề Ngôn Ngữ Học
Những vấn đề Ngôn Ngữ Học
Ngôn Ngữ Học Khối Liệu và những vấn đề liên quan
Ngôn Ngữ Học Khối Liệu và những vấn đề liên quan
Tự Học chữ Phạn Siddham
Tự Học chữ Phạn Siddham
Dịch từ Hán sang Việt - Một khoa hoc một nghệ thuật
Dịch từ Hán sang Việt - Một khoa hoc một nghệ thuật
Tự học Hán văn
Tự học Hán văn
Tự Điển Pāli - Việt Nam
Tự Điển Pāli - Việt Nam
Pāli Căn bản
Pāli Căn bản
Pāli căn bản
Pāli căn bản