Tìm Sách

Thiền >> Cửa Thiền hé mở


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Cửa Thiền hé mở
 • Tác giả : Thích Thông Phương
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 187
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000011927
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CỬA THIỀN  HÉ MỞ

THÍCH THÔNG PHƯƠN

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM YÊN TỬ

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

 

LỜI DẪN

Thông  thường người học thiền mà chưa thấu đạt được thiền, chưa tự mình một phen chứng nghiệm qua thì bị gọi là ở ngoài cửa. Song thiền lại có cửa sao mà nói đóng, nói mở? Nếu người học còn mang tâm niệm "đóng mở" chưa quên, hẳn là còn cách xa, chưa đạp lên đất thật của thiền. Đây nói Hé Mở, chính là tạm mượn lời để ngầm đánh thức cho người khéo thể nhập chân thật trong ánh sáng thiền. Bởi ngay Tựa Đề này là muốn nhắc, người học thiền phải thấy suốt qua ngôn ngữ thì ngay đây tự cảm nhận không thể nghĩ bàn. Trái lại, nếu người cứ bám theo câu, duyên theo lời mà phân tích chữ nghĩa, chia chẻ dở hay thì cửa thiền muôn đời vẫn khép kín khó mong thấu được.

Vậy muốn vào thiền, không thể đứng bên ngoài mà lý luận suông, cần có một cái Nhảy.

Cửa thiền hé mở!

  Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử 2003

                      Kính ghi

                 THÍCH THÔNG PHƯƠNG

 

MỤC LỤC

 

1 Lời dẫn

2 Cửa Thiền hé mở

3 Tâm thể tinh khôi

4 Thiền con đường khai phóng tâm linh

5 Mùa xuân miên viễn

6 Thấy biết đúng như thật

7 Nó đây rồi

8 Tâm ấn tâm

9 Tô ấn

10 Lời bạt

11 Mục lục

Các sách khác thuộc Thiền

Thiền Tứ Niệm Xứ Minh Sát Tuệ
Thiền Tứ Niệm Xứ Minh Sát Tuệ
Vấn đáp Tâm Địa Pháp Yếu
Vấn đáp Tâm Địa Pháp Yếu
Vô Môn Quan
Vô Môn Quan
Thiền và Thoại (Chuyện thiền)
Thiền và Thoại (Chuyện thiền)
Thiền và những lợi ích thiết thực
Thiền và những lợi ích thiết thực
Sáu cửa vào động Thiếu Thất
Sáu cửa vào động Thiếu Thất
Thiền Đạo tu tập (The Practice of Zen)
Thiền Đạo tu tập (The Practice of Zen)
Từ chánh niệm đến giác ngộ - cẩm nang người tu Thiền
Từ chánh niệm đến giác ngộ - cẩm nang người tu Thiền
Thơ Thiền Việt nam
Thơ Thiền Việt nam
9 yếu tố phát triển Thiền quán
9 yếu tố phát triển Thiền quán
Cao Tăng Dị Truyện
Cao Tăng Dị Truyện
Thiền Là Gì?
Thiền Là Gì?