Tìm Sách

Thiền >> Thiền và Thoại (Chuyện thiền)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền và Thoại (Chuyện thiền)
 • Tác giả : Như Đức - Hạnh Huệ soạn dịch
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 188
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2003
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000009513
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Tinh hoa văn hóa phương Đông

Thiền và Thoại (Chuyện thiền)

NXB TP.HCM

Như Đức – Hạnh Huệ soạn dịch

Lời ngỏ

Những chuyện này, có khi là chuyện thật, xảy ra có hơn ngàn năm, có khi cũng là chuyện hư cấu, để gợi cho chúng ta suy nghĩ. Dù thật dù hư, nó vẫn là câu chuyện của muôn thuở. Học đạo, hành đạo, ứng xử với nhau trong đời thường, chúng ta là người đang viết lại chuyện của mình. Nó có được như những chuyện trong đây không?

Viên Chiếu

Cuối năm 2002

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn