Tìm Sách

Thiền >> 300 tắc Thiền ngữ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 300 tắc Thiền ngữ
 • Tác giả : Chung Học Tử
 • Dịch giả : Thông THiền
 • Ngôn ngữ : Việt - Hoa
 • Số trang : 366
 • Nhà xuất bản : Thời Đại
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 120100000012298
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

TRUNG TAM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG THIỀN HỌC BẮC TRUYỀN

TÙNG THƯ NGHIÊN CỨU THIỀN HỌC

300 tắc Thiền ngữ

Tác giả: Chung Học Tử

  Dịch giả: Thông Thiền

NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI

PL.2558 - 2014

TỰA CỦA TÁC GIẢ

 

          Từ rất nhiều thiền ngữ trong các sách thiền tông, chúng tôi dày công tuyển chọn 300 bài tiêu biểu đồng thời được nhiều người ưa thích. Chúng tôi dựa vào ý tứ cơ bản mà phân chia làm 14 loại. Mỗi bài đều nêu xuất xứ, phụ thêm tiêu đề, chú thích và thuyết minh để viết thành sách này. Độc giả có thể từ đây trực tiếp thưởng lãm các loại hình thức thiền ngữ, hiểu rõ tri thức cơ bản thiền tông như biết về các thiền sư quan trọng, công án thiền lâm nổi tiếng, tư tưởng thiền tông đặc sắc, các hệ phái chủ yếu và lịch sử phát triển của nó...

          Thiền ngữ thường được cho là khó đọc, song chúng tôi cũng không hề cố tình giải thích. Khi làm công tác biên tập, chúng tôi đều nhằm cung cấp ngần ấy phương tiện cho độc giả khảo cứu. Như người uống nước, lạnh nóng tự biết, sau khi quý vị đọc xong sách này, tự biết kết hợp con đường sinh hoạt độc đáo với kinh nghiệm giáo huấn và thu được kết quả khác nhau, nhưng chắc chắn là có ích cho sự cảm ngộ về kiếp nhân sinh.

Chung Học Tử

 

Phiên dịch thiền ngữ báo ân sâu

Phật tại Linh Sơn mở đạo mầu

Trong gió còn nghe lời ngữ lục

Ngàn xưa vang vọng mãi ngàn sau.

 

MỤC LỤC

 

LỜI ĐẦU SÁCH

TỰA CỦA TÁC GIẢ

1. TỰ CỤ PHẬT TÁNH

BẢN TỬ Y CHÂU, BẤT TÙNG NHÂN ĐẮC

BẤT TRI BÌNH BẠN TINH

BỎ MAO THỊ PHÁP

CHỈ VỊ THÁI CẬN

GIA TRUNG HỮU BẢO TỐC TU HOÀN

KỴ LƯ MỊCH LƯ

MỸ THỰC BẤT TRÚNG BÃO NHÂN KHIẾT

NHẤT NHỊ TAM TỨ NGŨ, TÚC

NHỮ THỊ A THÙY

NHỮ THỊ HUỆ SIÊU

PHẬT TÁNH VÔ SAI BIỆT

TẶC THỊ NHÂN TỐ

TẤT GIAI BÌNH ĐẲNG

THỊ NHỮ DÃ HỮU

THƯỜNG VIÊN CHI NGUYỆT

TRƯỚC THỂ HÃN SAM

TỰ GIA BẢO TẠNG

TỰ TÁNH BẢN LAI TÁC PHẬT

TỨC NHĨ THỊ PHẬT

 

2. ĐỐN NGỘ THÀNH PHẬT

BÍNH ĐINH ĐỒNG TỬ LAI CẨU HỎA

BÍNH TRUNG NHẤT NGA

BẤT MÊ BẤT TÚY

BẤT MINH ĐẠI SỰ TỐI KHỔ

CẦU SANH BẤT ĐẮC, CẦU TỬ BẤT ĐẮC

ĐỐN KIẾN HÒA TIỆM TU

HOÀNH ĐẢM TRỤ TRƯỢNG

HỒNG LÔ THƯỢNG NHẤT ĐIỂM TUYẾT

LÔ TRUNG HỮU HỎA

NGUYÊN LAI CHỈ THỊ CỰU THỜI NHÂN

NHẤT NGỘ TỨC TRI PHẬT

NHỮ HÀ PHÍ LỰC

NHƯ NHÂN THƯỚNG SƠN, CÁC TỰ NỔ LỰC

SINH TỬ ĐẠI SỰ

TẠ ĐẠI CHÚNG CHỨNG MINH

TÀO NGUYÊN NHẤT TRÍCH THỦY

THÍCH LAI KHỐC, NHƯ KIMM TIẾU

THAM THIỀN TAM YẾU

TỰ NGỘ TỰ MINH

TRÍ NHÂN TỈNH NGỘ

VĂN TỨ TỰ THIẾT NGƯU

 

3. NHẬN THỨC TỰ NGÃ

BẢN LAI DIỆN MỤC

BẤT ĐẮC NHẬN NÔ TÁC LANG

BẢO TẠNG TỰ NHIÊN NHI CHÍ

CHỦ NHÂN CÔNG

DỮ NA NHẤT NHÂN TƯƠNG ƯNG

GIÁ NHẤT PHIẾN ĐIỀN ĐỊA

HỮU NHẤT PHIẾN PHƯƠNG CHUYÊN

HOÀN TRUNG THIÊN TỬ, TÁI NGOẠI TƯỚNG QUÂN

NGÃ TỰ THAM HỌC

NGUYÊN BẢN KHẾ THƯ

NGAO SƠN THÀNH ĐẠO

NHẤT THỦ CHỈ THIÊN, NHẤT THỦ CHỈ ĐỊA

NHỮ AGIA TÁNH THẬP MA?

NHỮ TÙNG THẬP MA XỨ LAI?

TÁC KHÁCH BẤT NHƯ QUY GIA

TỌA CHỦ! THỊ THẬP MA

TU TRI HỮU NHẤT NHÂN

TÙNG SANH CHÍ TỬ CHỈ THỊ GIÁ CÁ

TỰ GIA TANG TỬ

VẠN PHƯỚC ĐẠI VƯƠNG

XỨNG DANH KHẾ NGỘ

4. BÌNH THƯỜNG TỰ NHIÊN

BÌNH THƯỜNG TÂM THỊ ĐẠO

BÌNH THƯỜNG ÂM TRÁC

BỒ HOA LIỂU NHỨ TRÚC CHÂM MA TUYẾN

CHÂN TUYẾN BỐ QUYÊN

CHỈ QUÁN BÁT VU LƯỠNG ĐỘ THẤP

CHỈ THỊ BÌNH THƯỜNG VÔ TÂM

CỚ LAI NGẬT PHẠN, KHỐN LAI TỨC MIÊN

CƠ TẮC THỰC BÃO TẮC HƯU

ĐÌNH TIẾN BÁCH THỌ TỬ

HÀN THIÊN NHIỆT THỦY TẢY CƯỚC

HÀN TÚC VI LÔ HƯỚNG MÃNH HỎA

HOÀNH MIÊN THỤ TỌA

KHỐN TẮC THÙY, KIỆN TẮC KHỞI

KHÔNG TRUNG NHẤT PHIẾN VÂN

KIM NHẬT MINH NHẬT

LÃO TÚC GIA PHONG

LÔ LĂNG MỄ TÁC MA GIÁ?

MÔN THƯỢNG ĐẢN THƯ "MÔN" TỰ

NHÃN HOÀNH TỴ TRỰC

NHÃN LÝ HỮU TÌNH, BÌ HẠ HỮU HUYẾT

NHẤT THIẾT THÀNH HIỆN

NHIỆT TỨC THỦ LƯƠNG, HÀN TỨC HƯỚNG HỎA

NHƯ HUYNH NHƯ ĐỆ

PHÓNG CHI TỰ NHIÊN

SƯ CÔ NGUYÊN THỊ NỮ NHÂN TÁC

TÂY BÁT VU KHỨ

THƯỢNG ĐƯỜNG TRAI KHỨ

TRƯƠNG GIA TAM CÁ NHI

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

TỴ KHỔNG NHÃN TÌNH

VÂN TẠI THIÊN THỦY TẠI BÌNH

YẾU HÀNH TỨC HÀNH, YẾU TỌA TỨC TỌA

 

5. NHẤT TY BÁT QUẢY

BÀ TỬ THIÊU AM

BẢ TƯƠNG NA CÁ LAI

CHÁNH THỊ THỜI

CHỈ HÒA NGUYỆT

CHƠN KIM HÀ XỨ TRƯỚC?

DO TRÌ NGÕA LỊCH

ĐẮC CÁ THẬP MA

ĐẮC DỮ BẤT ĐẮC

HÀM XỈ ĐỚI PHÁT

HƯ KHÔNG BẤT BIẾM NHÃN

KHIÊU ĐẮC XUẤT THỊ HẢO THỦ

KHÔNG THỦ KHỨ, KHÔNG THỬ QUY

KHƯỚC THỊ NỄ HỮU GIÁ CÁ

LỘ KHỎA KHỎA, XÍCH SÁI SÁI

NA CÁ HÀ TỢ GIÁ CÁ

NGÃ GIÁ LÝ VÔ GIÁ CÁ

NGỘ MÊ KHƯỚC XÀ LÊ

NGUYỆT HÒA CHỈ

NHÂN TẠI THIÊN XÍCH HUYỀN NHAI

PHÀM THÁNH LƯỠNG VONG

PHẬT DIỆC THỊ TRẦN

PHÓNG BẤT HẠ, ĐẢM THỦ KHỨ!

TÁC MA SANH MIỄN ĐẮC

TẤT CÁNH SỰ

THÁNH PHÀM KHỎA CỮU

THIỀN TĂNG NHỊ BỆNH

THÔN TY BẤT QUẢY

 

6. NHẤT THIẾT BẤT VY

CHÂM QUÁI ĐẮC LÃO TĂNG

ĐẠO BẤT GIẢ TU

HẢO SỰ BẤT NHƯ VÔ

NHẬP HẢI TOÁN SA, KHÔNG TỰ PHÍ LỰC

NHẤT THIẾT BẤT VY

NHƯ PHONG XUY THỦY, TỰ NHIÊN THÀNH VĂN

QUY ĐƯỜNG HƯỚNG HỎA

THÙY PHƯỢC NHỮ

VÔ SỰ A SƯ

VÔ SỰ THIỀN KHÁCH

VÔ THIỆN KHẢ THỦ, VÔ ÁC KHẢ KHÍ

XÍCH CƯỚC NHÂN SẤN THỐ

TRƯỚC NGOA NHÂN KHIẾT NHỤC

XUẤT MÔN TIỆN THỊ THẢO

 

7. BẤT LẬP VĂN TỰ

BẢO CHÂU DỮ THỔ KHỐI

BẤT KHẢ THUYẾT THƯỢNG GIA SƯƠNG

BẤT THỨC HẢO Ố

CÁNH ĐÃI THẬP MA

CHÂN THẬT VỊ THA

CHUNG VÔ NGÔN THUYẾT

DÃ ĐẠI KỲ! DÃ ĐẠI KỲ!

DĨ LẠC ĐỆ NHỊ NGHĨA

ĐỘNG LƯỠNG PHIẾN BÌ TÁC MA

DỮ NHỮ THUYẾT ĐẠI NGHĨA

HỌA XÀ THIÊM TÚC

HÀ ĐẠO LÝ CHI HỮU

HÌNH VU CHỈ MẶC HÀ HỮU NGÔ TÔNG

HƯỚNG NHỮ ĐẠO THẬP MA

MAI TỬ THỤC GIẢ

MẠC ĐẠO VÔ NGỮ, KỲ THINH NHƯ LÔI

NGÃ HƯỚNG NỄ ĐẠO THỊ ĐỆ NHỊ NGHĨA

NGÃ TÔNG VÔ NGỮ CÚ

NHẬM MA LÃO BÀ DÃ BẤT HỘI

NHẬP BẠT THIỆT ĐỊA NGỤC

NHẬT VỊ THIỂN

PHẤT TỬ HÒA TÂY LAI Ý

PHI QUAN VĂN TỰ

THỬ NHẤT VẤN TỐI KHỔ

THUYẾT ĐỆ NHẤT NGHĨA

TỐI TIÊN NHẤT CÚ

TRÀ CHỦY TỬ HÒA TÂY LAI Ý

TRUYỀN NGỮ TÂY ĐƯỜNG

VĂN TỬ THƯỢNG THUYẾT NGƯU II

8. THẠCH HỎA ĐIỆN QUANG

BẤT GIẢO ĐA

BẤT KHẲNG THỪA ĐƯƠNG

BÌNH CHỦY NGẠNH TỢ THIẾT

CHỈ TỨC VẬT GIAO THIỆP

CHUYỂN THÂN NHẤT LỘ

ĐẠI NGHI TIỂU NGHI

ĐẠI HÀO TỈNH YẾU

DƯỢC SƠN HOÀN NGÂN

DIÊU TỬ QUÁ TÂN LA

DỮ KHÓC HÀ DI

DŨNG ĐỂ THOÁT

HỰU NHẤT ĐIỂM DÃ

KIẾN TÁNH PHI NHÃN

MA SÁCH TIỀN QUÁN

MẠT HẬU NHẤT CÚ TỬ

NHẤT BÁT TIỆN CHUYỂN

NHẤT TÚC GIÁC

NHẤT CHỈ THIỀN

NHẤT THỜI PHAO DỮ CHƯ NHÂN

NHẤT TIỄN QUÁ TÂN LA

NHẤT TIỄN QUÁ TÂY THIÊN

PHẬT ĐẨU TRƯỚC PHẨN

TÂN LA, TÂN LA

TẢO THỊ CÔ PHỤ NGÃ LIỄU DÃ

TÂY HÀ SƯ TỬ

THA QUÁ DÃ

THẢO TẶC ĐẠI BẠI

THẬP MA XỨ KHỨ DÃ I

THẬP MA XỨ KHỨ DÃ II

THỊ CÁ THẬP MA

THẠCH THƯỢNG TÀI HOA

TỬ HỔ HỮU CẨU

TIỄN QUÁ DÃ

TỐ TÁNH DỮ PHẬT TÁNH

TUẤN ĐIỂU DO HIỂM ĐỘN

TÙY PHƯƠNG TỰU VIÊN

VÂN MÔN NHẤT TỰ QUAN

VÔ TỰ THIẾT TẢO TRỮU

9. HA PHẬT MA TỔ

BẤT KHÁN KINH BẤT học THIỀN

CHỈ THỊ CÁ CHI TỰ

ĐẠT MA BẤT THI TỔ

HA PHẬT MẠ TỔ

HẠO BỐ CÔN

NIỆM DI ĐÀ DANH HIỆU

NIỆM PHẬT Ô KHẨU

PHẬT KIM HÀ TẠI?

PHẬT TỔ CÂU BẤT LỄ

PHI CHÂN GIẢI THOÁT DÃ

PHONG TỬ ĐẨU SONG

PHÙNG PHẬT SÁT PHẬT

THIÊN SƯ BẤT ĐỘC KINH

 

10. SIÊU THƯỜNG XUẤT CÁCH

BÍ MA NHAM HÒA THƯỢNG

ĐAN HÀ PHẨN MỘC PHẬT

ĐIỂU CHỦY NGƯ TAI

ĐẢ ĐỊA HÒA THƯỢNG

ĐẢO LẬP NHI HÓA

ĐỆ NHẤT HÒA

HOÀNG LONG TAM QUAN

HÀNH THẤT BỘ NHI THỆ

LINH LỢI ĐẠO GIẢ

KIM NGƯU HÒA THƯỢNG

NHẤT THỐN QUY MAO TRỌNG THẤT CÂN

NAMTUYỀN TRẢM MIÊU

NGÃ TỨ THIÊN NHIÊN

TẢO CÁ TRÌNH TỢ HÒA THƯỢNG LIỄU

THỊ THẬP MA

TỈNH TRUNG HỒNG DIỆM, NHẬT LÝ PHÙ ÂU

TRẤN CHÂU XUẤT ĐẠI LA BẶC ĐẦU

TRẤN CHÂU LA BẶC TRỌNG TAM CÂN

TRỊCH NGỎA KIỂU TÚC

TƯƠNG ĐẮC NA CÁ LAI PHÙ

VÔ NHẤT CÁ HỮU TRÍ HUỆ

VÔ THỦ NHÂN DỮ VÔ THIỆT NHÂN

VÃN CUNG BẠT KIẾM

 

11. VẠN PHÁP NHƯ NHẤT

BỔ ĐỂ THỤ ĐẠI TỢ KHỔ LUYỆN THỤ

GIÁC DỮ MÊ

GIỚI TỬ NẠP TU DI

NGẬT TRÀ KHỨ!

PHẬT DỮ CHÚNG SANH ĐẮNG

PHẬT PHÁP DỮ THẾ PHÁP

SẦU SÁT NHÂN

THANH TỊNH CHI TÁNH

TIỂU THỪA THỊ ĐẠI THỪA

TỤC HÒA TĂNG

TAM CANH NHẬT CHÁNH NGỌ

TAM ĐẲNG TIẾP ĐÃI

TRỤ TRƯỢNG TỬ

VẠN TƯỢNG SUM LA

VÔ MINH TỨC PHẬT TÁNH

VĂN DỮ BẤT VĂN

VỊ THỊ THẾ PHÁP, VỊ THỊ PHẬT PHÁP

 

12. THỊ TỬ NHƯ QUY

BÌNH SANH HA PHẬT MẠ TỔ

CÁNH HỮU HÀ SỰ

CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG

KHÔNG CHƯ SỞ HỮU

KHỨ TRỤ TỰ DO

MỘC ĐẮC NGÔ CHÂN PHỦ?

NGÔ DỤC HÀNH HỸ!

PHÁP ĐƯỜNG ĐẢO!

LÂM THỆ DẠ THOẠI

TỨC THỬ VẬT, PHI THA VẬT

VÔ THANH TAM MUỘI

 

13. XỨ XỨ HỮU THIỀN

BỘ BỘ ĐẠP TRƯỚC

CHUNG THINH TƯỚC TÁO, KHẢ KHẾ CHƠN NGUYÊN

CỔ DIỆC HỮU, KIM DIỆC HỮU

CỪ NÔNG ĐẮC TỰ DO

CƯỚC CÂN HẠ CHUYỂN ĐẠI PHÁP LUÂN

HẢO CÁ NHẬP LỘ

KIẾN NGŨ LÃO PHONG

NA CÁ BẤT THỊ TINH ĐỂ

NỄ DÃ KIẾN, NGÃ DÃ KIẾN

NHƯ HÀ THỊ CỔ GIÁO

NHƯ THỊ ĐA CẢNH TƯỢNG

SONG PHONG CẢNH

TAM MÔN NGOẠI TÙNG THỌ TỬ

TẬN KHƯỚC KIM THỜI

THIỂM ĐẨU THỦY TRÍCH

THỬ ĐỘ BẤT KHIẾM THIẾU

THỤ PHẤT TỬ DŨ THỤ TẢO TRỮU

TRẤN CÂU TẮC HÁC

YẾN KHÊ THỦY THANH

 

14. THIỂM THIỂM THIỀN ĐĂNG

BẮC TÔNG THẨN TÚ

BÁCH TRƯỢNG HOÀI HẢI

BỒ ĐỀ ĐẠT MA DỮ HUỆ KHẢ

ĐỘNG SƠN LƯƠNG GIỚI

DƯƠNG KỲ PHƯƠNG HỘI

HOÀNG LONG HUỆ NAM

LÂM TẾ NGHĨA HUYỀN

LỤC TỔ HUỆ NĂNG DỮ HÀ TRẠCH THẦN HỘI

NAMNHẠC HOÀI NHƯỢNG DỮ MÃ TỔ ĐẠO NHẤT

PHÁP NHÃN VĂN ÍCH

QUY SƠN LINH HỰU

THẠCH ĐẨU HY THIÊN

THANH NGUYÊN HÀNH TƯ

THÍCH CA MÂU NI DỮ MA HA CA DIẾP

VÂN MÔN VĂN YỂN

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền - Chất Liệu Nuôi dưỡng và Chuyển hóa
Thiền - Chất Liệu Nuôi dưỡng và Chuyển hóa