Tìm Sách

Thiền >> Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
 • Tác giả : Thích Nữ Thuần Bạch
 • Dịch giả : Thích Nữ Thuần Bạch
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 329
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12100000012401
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

VÀI NÉT VỀ THIỀN TÔNG NHẬT BẢN

Thiền Tông Nhật Bản có ba hệ phái lớn là:

– Lâm Tế do thiền sư Vinh Tây truyền bá.

– Tào Động do thiền sư Đạo Nguyên (1200-1253) khai sáng.

– Hoàng Bá do thiền sư Ẩn Nguyên Long Kỳ (1592-1673), người Trung Hoa đến Nhật truyền dạy.

 

BƯỚC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIN

Lịch sử Thiền tông Nhật Bản mở đầu với sự du nhập tông Lâm Tế qua thiền sư Minh Am Vinh Tây (1141-1215) và tông Tào Động qua thiền sư Đạo Nguyên Hi Huyền (1200-1253).

Vĩnh Tây xuất gia tu Phật vào năm 1154 tại núi Hiei (Tỳ Duệ) là tổ đình tông Thiên Thai, nơi ngài được học giáo lý công truyền và bí truyền. Xuất dương sang Trung Hoa lần đầu năm 1168, ngài chiêm bái những thánh tích tông Thiên Thai. Hồi hương, ngài cải cách và chấn chỉnh tông phái qua sự khuyến cáo tuân hành giới luật. Năm 1187 ngài sang Trung Hoa lần thứ hai, ở lại bốn năm đến khi chứng ngộ với thiền sư Hư Am Hoài Thường thuộc tông Lâm Tế phái Hoàng Long.

Về Nhật, ngài mở thiền viện ở Kyushu, Kyoto (Kiên Nhân, Kennin-ji) và Kamakura, làm cơ sở truyền bá giáo lý Thiền tông, nếu xét trên bề mặt thì có phần nào đối nghịch với cương lĩnh Thiên Thai tông. Tuy nhiên Vinh Tây vẫn giữ nguyên lòng kính tín đối với tăng sĩ Thiên Thai, và cương quyết xác định lập trường của ngài cho rằng giới luật là phần chủ yếu của giáo lý Thiên Thai.

MC LC

1. Vài Nét về THIỀN TỒNG NHẬT BẢN             

2. Thiền Sư VINH TÂY                                           

3. Thiền Sư ĐẠO NGUYÊN                                   

4. Thiền Sư VIÊN THỒNG ĐẠI ỨNG                   

5. Thiền Sư HƯNG THUYỀN ĐẠI ĐĂNG           

6. Thiền Sư NHẤT HƯU TÔNG THUẦN              

7. Thiền Sư TRẠCH AM TÔNG ÁNH                   

8. Thiền Sư BẠCH ẨN HUỆ HẠC                         

9. Thiền Sư BẠCH ẨN và PHÁP HỘI MÙA XUÂN 1470           

10. BẢN LAI DỆN MỤC                                       

11. THIỂN VỊ TRÊN ĐẦU LƯỠI                          

12. THIỀN PHÁP                                                    

13 . DIỆN KIẾN                                                      

14. TỨ LIỆU GIẢN                                                 

15. NGỦ VỊ QUÂN THẦN                                    

16. Sự TƯƠNG DUNG GIỮA TOÀN THỂ và CÁ THỂ                

17. CÔNG ÁN và CHỈ QUẢN ĐẢ TỌA               

18. TRUYỀN ĐẢNG                                              

19. THIỂN và THẠCH VIÊN                                 

20. THƠ HAIKU

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền - Chất Liệu Nuôi dưỡng và Chuyển hóa
Thiền - Chất Liệu Nuôi dưỡng và Chuyển hóa