Tìm Sách

Thiền >> Chân đế và Tục đế


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chân đế và Tục đế
 • Tác giả : Thiền sư Thondara
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Anh
 • Số trang : 386
 • Nhà xuất bản : NXB Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12100000012422
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI NÓI ĐẦU

Năm 1988, chúng tôi được dịp đọc những bài pháp ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hành về Chân Đế và Tục Đế của Hòa thượng Thondara, một thiền sư có đủ thẩm quyền và năng lực của thiền viện Mahasi Miến Điện, giảng tại Malaysian Buddhist Meditation Center, Pe-nang, Malaysia. Nhận thấy đây là những bài pháp rất hữu ích, giúp thiền sinh hiểu rõ mục đích và phương pháp hành Thiền Minh Sát nên chúng tôi cố gắng soạn dịch ra tiếng Việt và đọc vào băng nhựa để phổ biến đến các thiền sinh mới hành thiền cũng như đã hành thiền lâu ngày.

Khi hành Thiền Minh Sát nếu thiền sinh biết chút ít về Vi Diệu Pháp, biết thế nào là Chân Đế và Tục Đế thì sẽ đi đúng hướng đi của mình, nghĩa là sẽ hành Thiền Minh Sát đúng, biết cái gì cần phải chú tâm, cái gì không cần chú tâm. Vì đối tượng hay đề mục của Thiền Minh Sát là những gì bị chi phối bởi sự sinh diệt; bởi thế, nếu không biết phân biệt được Chân Đế và Tục Đế sẽ hành Thiền Minh Sát sai lạc vì không biết đề mục nào sinh diệt, đề mục nào không sinh diệt, đề mục nào là đối tượng của Thiền Minh Sát đề mục nào là đối tượng của Thiền Định.

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU       

Làm Thế nào để Trở Thành Người Phật Tử Hiểu Biết

I.Phật (Buddha)

 1. Pháp (Dhamma)

III. Tăng (Sangha)

 1. Chánh Kiến
 2. Những Điều Người Phật Tử Không Nên Làm và Sự

Tai Hại Nếu Làm Những Điều Đó

 1. Những Điều Người Phật Tử Nên Làm và Sự Lợi ích

Nếu Làm Những Điều Đó

VII. Làm Thế Nào Để Có Một Đời Sống Tại Gia An Vui

Hạnh Phúc

VIII. Những Điều Cần Biết Liên Quan Đến Nghiệp

 1. Thánh Tu Đà Hoàn

Chân Đế và Tục Đế

I.Phân Biệt Chân Đế và Tục Đế

 1. Phương Pháp Đặt Câu Hỏi Về Ba Mươi Hai Thể Trược

III. Ba Loại Trí Huệ

 1. Ví Dụ Điển Hình
 2. Vật Chất (Thân) và Tầm
 3. Giải về Mười Tám Yếu Tố: Căn, Trần, Thức

VII. Sự Thấy

VIII. Sự Nghe

 1. Sự Ngửi
 2. Sự Nếm
 3. Sự Tiếp Xúc Hay Đụng

XII. Sự Suy Nghĩ

XIII. Chuyển Động Ở Bụng và Các Đề Mục Phụ

XIV. Giải về Đề Mục Căn Bản

 1. XV. Giải Về Thọ

XVI. Bát Chánh Đạo Trong Thiền Minh Sát

XVII. Bài Pháp Cuối

PHỤ LỤC I: CON ĐƯỜNG DUY NHẤT 

I.Giáo Pháp

 1. Tiêu Chuẩn Đạo Đức

III. Định

 1. Bắt Đầu Hành Thiền Minh Sát
 2. Thực Hành Thâm Sâu Hơn

PHỤ LỤC II: VẤN ĐÁP THIN MINH SÁT

PHỤ LỰC III: HƯỚNG DẪN HÀNH THIN

Thiền Tha Thứ

Thiền Từ Ái (Niệm Tâm Từ)

Thực Hành Thiền Tha Thứ và Thiền Từ Ái

Thiền Minh Sát

HƯỚNG DẪN TRÌNH PHÁP  

TÓM LƯỢC CÁCH TRÌNH PHÁP

PHỤ LỤC IV: HÃY TÌM HIỂU TÔN GIÁO NÀY

Mục lục

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền - Chất Liệu Nuôi dưỡng và Chuyển hóa
Thiền - Chất Liệu Nuôi dưỡng và Chuyển hóa