Tìm Sách

Thiền >> Thiền Tập Cho Người Bận Rộn

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 29
 • Nhà xuất bản : Thanh Niên
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Thiền
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Thức dậy vào mỗi buổi sáng .......................................................................... 3
Múc nước đổ vào chậu, thau hay vặn nước máy để rửa mặt ..................... 4
Chải răng.......................................................................................................... 6
Ngồi thở ........................................................................................................... 8
Đi cầu, đi tiểu ................................................................................................ 10
Làm thức ăn sáng .......................................................................................... 11
Ăn sáng .......................................................................................................... 12
Đối trị tập khí ................................................................................................ 13
Phá bỏ ngục tù quá khứ ............................................................................... 14
Thiền đi .......................................................................................................... 16
Quay về nương tựa ....................................................................................... 19
Là hoa tươi mát ............................................................................................. 21
Là núi vững vàng .......................................................................................... 22
Nước tĩnh lặng chiếu .................................................................................... 23
Đi qua cơn bão............................................................................................... 24
Hiểu và Thương ............................................................................................ 26
Cha tôi trong tôi ............................................................................................ 28

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền - Chất Liệu Nuôi dưỡng và Chuyển hóa
Thiền - Chất Liệu Nuôi dưỡng và Chuyển hóa