Tìm Sách

Thiền >> Vô Môn Quan


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Vô Môn Quan
 • Tác giả : Thiền Sư Vô Môn
 • Dịch giả : Vũ Thế Ngọc
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 155
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000010145
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 VÔ MÔN QUAN

ĐỆ NHẤT KỲ THƯ CỦA THIỀN TÔNG ĐÔNG ĐỘ

THIỀN SƯ VÔ MÔN – VŨ THẾ NGỌC dịch

NXB TỔNG HỢP TP. HCM

 

TỰ

Hai mươi năm xưa Trần Tuấn Mẫn, ông bạn đồng môn của tôi rủ cùng dịch và luận chú Vô Môn Quan. Khi đó còn hào khí tuổi trẻ, tôi như một gã kiếm khách trẻ vừa xuống núi, còn tâm mải mê hăng hái múa kiếm tịch tà giữa chốn chợ đời phiền lụy thị phi, tôi đã bỏ mất cơ hội.

Rồi chỉ sau những tháng ngày nặng trĩu với gió bụi giang hồ, mòn mỏi với những được thua còn mất, tôi lại mới có dịp quay về mái nhà xưa soi mình trên dòng sông cũ. Nhìn lại những buồn đau, những viễn mộng hoang đường đã trôi dài ra biển cả thời gian, tôi một lần nữa như lại tìm dần ra được những mảnh vụn của khuôn mặt mình.

Từng trang, từng trang Vô Môn Quan, từng Công Án, từng Công Án…như những đợt sóng xô tôi về lại quê nhà, về lại nhà xưa tìm lại chính mình của những ngày thong dong phiêu bồng…

Viết lại những dòng luận chú cho Vô Môn Quan, đệ nhất kỳ thú của rừng thiền Đông Độ, tôi chỉ muốn cùng chia sẻ với các bạn hữu xa gần một kinh nghiệm đã chảy trong máu Đông phương từ mười mấy thế kỷ qua.

Cung kính

Bát Bất Đường

Tiết Tiểu Tuyết mùa Đông 1988

VŨ THẾ NGỌC

 MỤC LỤC

 • Tự
 • Thiền công án thiền
 •  Phổ hệ các thiền sư xuất hiện trong các công án của vô môn quan
 • Tác giả và tác phẩm
 • Vô môn quan
 • Tựa của vô môn
 • Hậu tự

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn