Tìm Sách

Thiền >> Thiền Lâm Tế Nhật Bản


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền Lâm Tế Nhật Bản
 • Tác giả : Matsubara Taidoo
 • Dịch giả : Thích Như Điển
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 273
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000008847
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THIỀN LÂM TẾ NHẬT BẢN

MATSUBARA TAIDOO – THÍCH NHƯ ĐIỀN dịch

NXB PHƯƠNG ĐÔNG

 

LỜI NÓI ĐẦU

Quyển Thiền Lâm Tế Nhật Bản quý vị đang cầm trên tay bằng tiếng Việt đây, chúng tôi dịch trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, tại tu viện Đa Bảo, Úc Đại Lợi, nhân kỳ thập nhất lần thứ ba tại đây. Công việc được bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 năm 2005, đến ngày  18 tháng 11 năm 2005 bản dịch hoàn tất. thời gian chỉ trong vòng 20 ngày thôi, chưa kể đến 6 ngày nghỉ  của ba cuối tuần. Mổi ngày tôi dịch ròng rã 5 tiếng đồng hồ. Như thế tổng cộng khoảng 100 giờ tất cả. Tôi không biết Ngài Matsubara Taido phải gom góp  tài liệu trong bao nhiêu năm mới  viết xong cuốn sách này. Vì Ngàu  không đề cập trong tác phẩm. Nhưng chúng tôi chắc rằng kinh nghiệm cả một đời người mới viết đuợc một trong những tác phẩm có  giá trị như thế.

Sách dầy 233 trang do nhà xuất bản  Đại Pháp Luân in ấn. Hình thức rất trang nhã, gọn dễ nhìn và giá bán là 1.300 yen Nhật. khỏang chừng 10 Mỹ kim. Phần sau sách cho biết ấn bản lần đầu tiên in vào ngày 1/8 năm Chiêu Hòa  thừ 59, và ấn hành lần thứ 10 in vào ngày 10/5 năm Bình Thành  thứ 12. nghĩa là gần 25 năm. Có đến 10 lần xuất bản  vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. quả là một tác phẩm đáng để đọc, để hiểu và để học hỏi.

Sách gồm 5 chương lớn và  có nhiều tiết mcu5 nhỏ khác  được chhia ra  trong từng chương  một để độc giả tiện theo dõi. Theo lời khuyên của tác giả, nên đọc nửa phần sau của sách trước rồi mới đọc phần đầu và đọc lại toàn bộ một lần nữa, thì sẽ sáng tỏ nhiều vấn đề hơn…

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương thứ nhất :Phổ Hệ Thiền

I . Đức Thích Ca, Ngài Đại Ca Diếp va A nan

II. Ngài Đạt ma, Huệ Khả, và Huệ Năng

Chương thứ hai: Tư Tưởng Thiền

I. Giáo Ngoại Biệt Truyền

II. Bất Lập Văn Tự

III. Trực chi Nhân Tâm

IV. Kiến tánh Thành Phật

Chương thứ ba: Thiền và Tọa Thiền

I. Thiền Lâm Tế

II.Tâm Thiền

III. Ngồi Thiền

Chương bốn: Lâm Tế Tông

I.  Truyền thuyết về Tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền

II.  Tư tưởng và phương pháp Thiền của Lâm tế

III. Tông chi và giáo nghĩa của Lâm Tế  Tông

IV.  Sự sinh hoạt của Thiền

V. Thiền Lâm Tế Nhật Bản

VI. Phổ hệ Thiền Lâm tế  Nhật Bản sau thời kỳ Trung Hưng

VII.Sự lưu hành của Thiền LÂm Tế Nhật BẢn trong hiện tại

Chương thứ năm

Sự sinh hoạt của Đàn Na Tín Đồ

I.  “ Tọa Thiền Hỏa tán”

II.  Văn Phát nguyện của Bồ-tát

III.  Phương pháp Ăn Uống

IV. Niềm tin và Tìn Điều trong sinh hoạt

V.Những lễ lộc trong năm

VI. Cách bài trí  ở Bàn thờ  Phật

Lời cuối sách

Các sách khác thuộc Thiền

Thiền - Chất Liệu Nuôi dưỡng và Chuyển hóa
Thiền - Chất Liệu Nuôi dưỡng và Chuyển hóa
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập
Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán
Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán
Tọa Thiền Tam Muội
Tọa Thiền Tam Muội
Thiền Quan sách tấn
Thiền Quan sách tấn
Tham Thiền yếu chỉ
Tham Thiền yếu chỉ
Thiền Tông đốn ngộ
Thiền Tông đốn ngộ
Mở con mắt Thiền
Mở con mắt Thiền
Cửa Thiền hé mở
Cửa Thiền hé mở
Tâm ấn Thiền tông
Tâm ấn Thiền tông
Tóm lược các bài giảng của Ngài Goenka
Tóm lược các bài giảng của Ngài Goenka
Tiến thằng vào Thiền tông
Tiến thằng vào Thiền tông