Tìm Sách

Thiền >> Mở con mắt Thiền


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Mở con mắt Thiền
 • Tác giả : Thích Thông Phương
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 118
 • Nhà xuất bản : TP. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000011936
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

MỞ CON MẮT THIỀN

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

THÍCH THÔNG PHƯƠNG

 

NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2002

LỜI DẪN

            Quyển sách nhỏ này, do chúng tôi góp những bài riêng lẻ thành. Ý nguyện trong đây là muốn giúp cho người học thiền một chút tia sáng trên đường trở về quê cũ. Song, thiền mà có tướng mắt, rồi có nhắm, có mở nữa sao? Nếu còn thấy nhắm mở, thì ánh sáng thiền hẳn là chưa mộng thấy. Nhưng ở đây nói "Mở" là tại sao?  Bởi chính ngay cái TỰA này là ngầm ý muốn nhắc người học, phải đạt ý quên lời, khéo nhận lẽ thật ngay chính mình mà tự bỏ quên từ bao thuở! Mở mắt là NHỚ LẠI vậy thôi, không phải có con mắt để mở. Lo suy tìm con mắt để mở là lầm to.

Ôi, lẽ thật vẫn sờ sờ đó, tại sao người đành lờ qua không biết?

Ánh sáng chân thật vẫn hằng hiển lộ đây, chưa từng vắng mặt bao giờ. Lạ thay! Kẻ kẻ lại đi tìm, là tìm cái gì?

Thiền ở ngay tự tâm, không thể có trong chỗ khác, nhọc gì chạy đến người tìm kiếm?

Việc nhà mình lại đi hỏi ai? Ai trả lời được, hơn là chính mình?

Rời tâm mà có thiền, là thiền trong sách vở, trong ngữ lục, có thể tự hài lòng được sao?

À!

Một niệm chợt quên duyên,

Mới hay mắt vẫn sáng,

Còn ai đối diện mình?

Ồ!

Biết nói gì đây?

Xin gởi lại cho người!

 

Thiền Viện Trúc Lâm

              Năm Tân Tỵ 2001

Kính ghi

 

 

 

MỤC LỤC

LỜI DẪN

Ta là gì?

Chơn tâm sờ sờ

Đường trở về

Cây bách của Triệu Châu

Trà Triệu Châu: Xin Mời!

Khúc ca trà thiền

Hồi đầu thị ngạn

Đóa hoa hồng dại

Sống lại

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn