Tìm Sách

Ngôn Ngữ >> Tiếng Việt thực hành


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tiếng Việt thực hành
 • Tác giả : Hà Thúc Hoan
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 279
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2003
 • Phân loại : Ngôn Ngữ
 • MCB : 120100000010075
 • OPAC : 10075
 • Tóm tắt :

Tiếng Việt Thực Hành

Hà Thúc Hoan

NXB Tổng Hợp TP. HCM

2003

LỜI GIỚI THIỆU

Tập giáo trình “Tiếng Việt thực hành” (THTH)  do anh Hà Thúc Hoan – một nhà giáo lâu năm, có tâm huyết và nhiều kinh nghiệm – biên soạn dựa trên những giáo trình mà anh đã in và giảng dạy ở đại học từ năm 1984 đến nay như “Tiếng Việt – Làm văn” (1984), “Kĩ thuật hành văn” (1993-1995).

Đến cuối năm 1995, anh Hà Thúc Hoan có điều chỉnh và bổ sung một số điểm cần thiết trong giáo trình cho sát nội dung chương trình của môn TVTH ở giai đoạn giáo dục đại cương mà Nộ giáo dục và đào tạo đã ban hành đầu năm 1995.

Các kiến thức trong giáo trình là những hiểu biết cơ bản, sơ yếu về về tiếng Việt phù hợp với những kiến giải truyền thống, nhằm mục đích hướng dẫn người đọc vận dụng tiếng Việt có ý thức và có hiệu quả hơn.

Giáo trình được viết dưới dạng đơn giản, nhưng nghiêm túc, chủ yếu là hệ thống những bài tập đa dạng phong phú, có thể giúp người học dễ học và học có kết quả.

Giáo trình được trình bày theo một trình tự logic chặc chẽ, đi từ đơn vị nhỏ đến những đơn vị lớn hơn, từ dễ đến khó dần và từ đơn giản đến phức tạp, bảo đãm tính hợp lí và tính hệ thống.

Hiện nay môn TVTH đã trở thành một môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục đại cương của tất cả các trường Đại học (công cũng như tư) của cả nước.

Giáo trình này của anh H2 Thúc Hoan ra đời đúng lúc, kịp thời, đáp ứng được nhu cầu rộng lớn về việc học môn Tiếng Việt thực hành hiện nay.

TP. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 10 năm 1998

Trần Hoàn

Nhà giáo ưu tú

Nguyên Trưởng Khoa Ngữ Văn ĐHSP

thuộc ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

 

Các sách khác thuộc Ngôn Ngữ

Phật học trung đẳng - tập 1
Phật học trung đẳng - tập 1
Bảng tra chử Nôm
Bảng tra chử Nôm
Tự học tiếng Phạn
Tự học tiếng Phạn
Toàn thư tự học chữ Hán
Toàn thư tự học chữ Hán
Những vấn đề Ngôn Ngữ Học
Những vấn đề Ngôn Ngữ Học
Ngôn Ngữ Học Khối Liệu và những vấn đề liên quan
Ngôn Ngữ Học Khối Liệu và những vấn đề liên quan
Tự Học chữ Phạn Siddham
Tự Học chữ Phạn Siddham
Dịch từ Hán sang Việt - Một khoa hoc một nghệ thuật
Dịch từ Hán sang Việt - Một khoa hoc một nghệ thuật
Tự học Hán văn
Tự học Hán văn
Ngữ Pháp Hán Văn
Ngữ Pháp Hán Văn
Tự Điển Pāli - Việt Nam
Tự Điển Pāli - Việt Nam
Pāli Căn bản
Pāli Căn bản