Tìm Sách

Giảng Luận >> Quy Sơn Cảnh Sách cú thích ký


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Quy Sơn Cảnh Sách cú thích ký
 • Tác giả : Thiền Sư Quy Sơn
 • Dịch giả : Thích Minh Hải
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 508
 • Nhà xuất bản : Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 1201000007614
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

QUY SƠN CẢNH SÁCH CÚ THÍCH KÝ

(Thượng - Hạ)

THÍCH MINH HẢI dịch (508 trang)

NXB PHƯƠNG ĐÔNG

LỜI GIỚI THIỆU

 

Quy Sơn Cảnh Sách là bộ sách kết tập tinh hoa, trí tuệ qua lời dạy của Thiền sư Quy Sơn – Linh Hựu. Quy Sơn Cảnh Sách  có thể xem là giáo trình rất cần thiết  trong chốn Thiền môn, không thể thiếu đối với người xuất gia học Phật, và là hành trang chủ yếu của những ai thực hành hạnh giải thoát ở đời.

Trải qua bao thế hệ, Quy Sơn Cảnh Sách được nhiều người đem ra giảng giải, xiển dương một cách rộng rãi, nhờ thế mà có người đã giác ngộ từ lời lẽ  mang đầy ý nghĩa, thống thiết cảm động này. Đại Đức Thích Minh Hải là một trong bao nhiêu người đang theo gót các vị tiền nhân, chuyên trì tụng, học hỏi, suy tầm lời dạy của Đức Phật, chư Tổ mong sao thấu hiểu, cảm nhận ý nghĩa thậm tâm vi diệu ấy. Nhằm chuyển hóa đời sống của chính bản thân mình, giúp thấy rõ được tư tưởng, lời nói và hành động hướng đến con đường giải thoát, xa lánh khổ đau hệ lụy, nên Đại đức đã dịch bộ Quy Sơn Cảnh Sách ra Việt ngữ, góp phần bé nhỏ của mình vào trong kho tàng tinh hoa Phật giáo.

Nhận thấy việc làm có lợi ích, để tán thán hoài bão, tâm nguỵên của Đại đức, tôi viết đôi dòng giới thiệu bản dịch này tới Tôn đức Tăng Ni cùng chư vị độc giả bốn phương. Hy vọng những ai có cơ hội đọc qua dịch phẩm này, sẽ mang lại ít nhiều pháp lạc trong việc tu tập. Ngưỡng nguỵên giáo pháp của Đức Thế Tôn thấm nhuần khắp nơi, mọi người trong hiện tại và tương lai được an vui và hạnh phúc.

Vạn hạnh, Phật lịch 2550 – (Bính Tuất)

Tỳ Kheo Thích Phước Sơn

Phó Viện trưởng

Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam

 

MỤC LỤC

lời giới thiệu

Lời tựa

Bài văn cảnh giác

Tiểu sử thiền sư Linh Hựu – Quy Sơn

Bài tựa

Khoa phân

Phụ lục

Bài văn Cảnh sách - quyển trên

1.     Người

Pháp

II.                Phần thứ hai giải thích bổn văn

1.       Trường hàng có hai

2.       Răn dạy có 9

3.       Nghiệp nhân khổ quả

4.       Sinh già bệnh chết

5.       Sinh diệt mau chóng

6.       Lìa thế tục vào học đạo

7.       Danh lợi mất đạo

8.       Chỉ bày ba pháp học

9.       Lỗi không tu học

10.  Nghiệp quả thành thục

11.  Khích lệ khuyến tu

Bài văn cảnh sách - quyển dưới

1.     Chỉ bày pháp môn có 3

2.     Đạo hành có 6

3.     Lập hạnh

4.     Răn dạy

5.     Tìm đạo

6.     Chọn bạn

7.     kết lời dạy

8.     Ẩn tu

9.     Thiền giáo có 2

10.   thiền học có 2

11.   Chỉ pháp

12.   Khen ngợi cố gắng

13.   Giáo lý có 2

14.   Chỉ dạy

15.   răn gắng tu

16.   Kết thúc lời khuyên có 5

17.   Mở bày

18.   chỉ bày giáo pháp

19.   Khuyên gắng tu

20.   Chỉ rõ nhân quả

21.   tự tu và dạy người khác tu

22.   Trùng tụng có 3

23.   Nêu đề tụng

24.    bài tụng dạy răn có 11

25.   huyễn sắc

26.   Thời tiết

27.   Sinh diệt

28.   Lưu truyền

29.   Ái thủ hữu

30.   trẻ hư già luống

31.   Vô minh lầm lạc

32.   Tiếc thì giờ mạng sống qua mau

33.   Nhân hiện tại quả vị lai

34.   Nguyện do nhân quả

35.   Tiếp nối không dứt

36.   Bài tụng chỉ bày pháp môn có 7

37.   Nương theo thầy

38.   Chọn giáo pháp

39.   Rõ vọng tâm

40.   Trở về chơn như

41.   Quên nhau

42.   Lặng soi

43.   Dứt cả hai

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn