Tìm Sách

Tịnh Độ >> Tịnh Độ luận


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tịnh Độ luận
 • Tác giả : Minh Đức - Thanh Lương
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 386
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2001
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000011455
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TỊNH ĐỘ LUẬN

THAY LỜI TỰA

Tịnh độ pháp môn hảo thuyết minh

Luận bình áo nghĩa chỉ tiền trình

Không – Thời gian tận trungđương xứ

Khoa – Đạo học cùng thướng Tiệp Kinh

Thiền Phật tâm vô tam cá biệt

Không – Trung – Giả hữu nhất môn đình

Niệm vô biệt niệm hoát nhiên ngộ

Quản trúc huyền tỉ khởi nhạc thinh.

                            *

 Pháp môn Tịnh độ khéo trình

Luận bàn nghĩa thẳm thuyết minh sáng ngời,

            Hiện tiền ôm gọn Không – thời

Khoa học, đạo học không rời đường ngay.

            Thiền, Tâm, Phật chẳng có sai

Không, Trung, Giả cũng không ngoài bộ môn

            Niệm, vô biệt niệm ai ơi!

Đàn ca, sáo thổi, tới nơi đất lành.

Trần Hơn

 

MỤC LỤC

PHẦN I

Chương 1: Chân giá trị của pháp môn Tịnh độ

Chương 2: Vài dòng sử liệu về pháp môn Tịnh độ

PHẦN II

Chương 3: Những nghi vấn chung quanh vấn đề niệm Phật

A Di Đà cầu vãng sinh Tây phương Cực Lạc

PHẦN III

NHẬN ĐỊNH

Chương 4: Nhận định về nghi vấn: Có hay Không có Phật A Di Đà và cõi Tây phương Cực Lạc
Chương 5: Nhận định về vấn đề Đới nghiệp Vãng sinh
Chương 6: Nhận định về một số quan niệm sai lầm thông thường của người thời đại
Chương 7: Nhận định về nghi vấn: Lời Phật và lời Tổ dạy có mâu thuẩn nhau không?
Chương 8: Nhận định về Sự Lý niệm Phật Chương 9: Mục tiêu tối thượng của hai bộ kinh A Di Đà và Địa Tạng
Chương 10: Mối liên hệ giữa Tịnh, Thiền và Duy thức
Chương 11: Nhận định về Tha lực và Tự lực
Chương 12: Phương pháp tu để được vãng sinh Tịnh độ hay trở về với chân tâm của mình
Chương 13: Đào sâu vào lý Bất Nhị
Chương 14: Nhận định về Không gian và Thời gian
Chương 15: Nhận định về các cõi Tịnh độ

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh