Tìm Sách

Giảng Luận >> Bước đầu vào đạo: Tu Hoa Nghiệm thập tín


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bước đầu vào đạo: Tu Hoa Nghiệm thập tín
 • Tác giả : Thích Hằng Trường
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 139
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000009924
 • OPAC : 9924
 • Tóm tắt :

BƯỚC ĐẦU VÀO ĐẠO : TU HOA NGHIÊM THẬP TÍN

THÍCH HẰNG TRƯỜNG BIÊN SOẠN

NXB TÔN GIÁO

 

Giới thiệu

Tập sách nhỏ này là phần rút gọn những điểm thực tế tu tập từ cuốn Hoa Nghiêm Đại Cương 2. Trọng tâm chính của sách là trình bày lối tu của kinh Hoa Nghiêm, dành cho những ai mới phát tâm, muốn thực hành pháp Thập Tín.

Thập Tín là giai đoạn tu hành sơ đẳng nhất trên con đường Bồ Tát đạo. Tu Thập Tín không đòi hỏi ta phải đắc định, chứng thông hay đạt tới một trình độ siêu nhân nào cả.

 • Về mặt kiến giải, pháp tu Thập Tín dạy ta một cái nhìn tổng quát, toàn diện về đường tu: Tu là tiến hóa; tiến hòa từ phàm tới Phật; tiến hóa không ngừng.
 •  Về mặt tu hành, pháp Thập Tín cũng dạy rằng: tu là tu toàn diện. Có 10 hạnh căn bản để ta làm nền tảng tu trì. Mười hạnh ấy được nhóm thành thân hạnh, tâm hạnh, tánh hạnh.
 • Về mặt xã hội, pháp Thập Tín dạy ta ứng dụng quan niệm nhập thế, xuất tục; hài hòa giữa đạo và đời, giữa tâm linh và kinh nghiệm ngoại tại. Thập Tín khẳng định rằng lối tu trong thời đại này là lối tu rộng rãi, vô giới hạn của 10 ba la mật.

Sách được chia làm 3 phần, phần đầu chỉ nói đại cương những điểm chính của pháp Thập Tín. Phần kế đó, nói sâu thêm một chút những điểm then chốt. Phần cuối cùng, bàn tới những việc tầm thường hằng ngày, trích lục lời dạy của bậc trí huệ, kể lại những mẫu chuyện của “tâm bình thường”.

 

MỤC LỤC

Mục luc

Giới thiệu

Phần đại cương

Đơn vị tiến hóa: tâm bồ đề

Con đường tiến hóa: đạo giác ngộ

Những giai đoạn tiến hóa tâm linh

Công thức tiến hóa (1): Thoát xác

Công thức tiến hóa (2): Ly huyễn

Cứu cánh đường đạo

Khởi điểm của thực hành

Nền tảng để tâm bồ đề khai triển

Nhìn 3 hạnh từ ngoài vào trong

Phát triền 3 hạnh nền tảng

Nội dung chính cỉa 3 hạnh nền tảng

Thân hạnh khi tu Thập Tín

Tâm hạnh khi tu Thập Tín

Tánh hạnh khi tu Thập Tín

Tóm tắt 3 hạnh nền tảng

Con đường khai mở

Con đường trở về

Kết hợp nhập thế và xuất thế

Đạt thăng bằng, giữ trung đạo

Kỹ năng và tâm lượng

Thế thời

Phần đào sâu

Tiến hóa và bình đẳng

Những khó khăn khi thăng hóa

Tu hành cũng như trồng cây

Tu tâm cho trưởng thành

3 hạnh căn bản và 3 mối quan hệ

Tu cúng dường Phật

Dựa vào đâu tu?

Cúng dường

Tìm thầy tìm bạn tốt

Làm thầy, phải làm gương

Biết đúng, chẳng làm đúng

Tập suy nghĩ để hun đúc tánh nhu hòa

Suy tư để xả bỏ

Luyện tâm để chuyển cảnh

Từ bi thâm hậu

Phương pháp để thân tâm bình đẳng

Cách gieo duyên lành với chúng sinh

Đóng vai trò chỉ đạo

Trí tuệ thắng tình cảm

Những việc ta nên phát nguyện làm

Gặp cảnh phát nguyện

Phạm vi 4 hạnh hỗ lập

Bốn hạnh hỗ lập nói nôm na là

Làm sao biết tu đúng đường

Đường tu mở rộng: Tiến lên Thập Trụ

Hạnh không buông lung

Cứu cánh đường đạo

Tóm tắt để tu

Những chuyện tầm thường

Phát tâm

Tìm thầy

Công khóa hằng ngày

Trách nhiệm hằng ngày

Ăn chay

Ngủ nghỉ

Nói năng

Hít thở

Vận động, thể dục

Nói về thói quen

Xây dựng thói quen

Chỉ trích, trách mắng

Tha thứ, bao dung

Thông suốt, bế tắc

Đồ kỵ, chướng ngại

Gẩn gũi và cúng dường

Cầu Phật huệ, lạc đại thừa

Tán thán đức hộ pháp Vi Đà

Kinh sách

 

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn