Tìm Sách

Tịnh Độ >> Bốn Chúng Vãng Sinh


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bốn Chúng Vãng Sinh
 • Tác giả : Châu Hoằng
 • Dịch giả : Chúc Đức và các thành viên
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 321
 • Nhà xuất bản : Thời Đại
 • Năm xuất bản : 2013
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000011780
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

BAN DỊCH THUẬT HÁN TẠNG PHÁP ÂM

Bốn Chúng Vãng Sinh

Biên dịch: Chúc Đức và các thành viên

 

NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI

 

Chứng minh

HÒA THƯỢNG THÍCH MINH THÔNG

HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN TRÍ

 

Chuyết văn

Quảng Âm-Phương Tú

Bảo trợ dịch thuật

Chánh Phước             Thanh Hương

                                                Phương Tú                 Quảng Trí Nhân

                                                Đặng Phước Thọ       Tánh Phương Lý

                                                Đào Thị Trang           Hoàng Thị Hồng Nhung

 

Lời tựa

            Từ lâu, phần lớn các chùa nước ta đều tụng kinh A-di-đà vào thời công phu chiều, một số chùa còn tổ chức đạo tràng niệm Phật để hướng dẫn Phật tử tu tập, rất nhiều Phật tử tụng kinh A-di-đà và niệm Phật tại nhà. Việc tu tập pháp môn Tịnh độ hiện đang trở nên phổ biến khắp nơi. Dù người xuất gia hay tại gia, hễ có niềm tin vững chắc, phát nguyện thiết tha và chuyên cần thực hành liên tục thì đều được vãng sinh, bởi Phật đã dạy chỉ cần niệm Phật một ngày không loạn tâm thì cũng được vãng sinh.

            Nhưng trong thực tế, nhiều người vì các nhân duyên khách quan hay chủ quan khác nhau khiến lòng tin dao động, chạy theo các duyên, hoặc tu tập không chuyên, đang tu niệm Phật mà nghe nói ngồi thiền chứng được thần thông hay trì mật chú được linh nghiệm thì liền bỏ niệm Phật để tu Thiền hoặc tu Mật. Thật ra, pháp môn nào cũng đều do Đức Phật dạy, đều dẫn đến quả vị giác ngộ. Chỉ vì người dụng tâm và thực hành không đúng lời Phật dạy nên việc tu tập không đạt được thành tựu mà thôi.

Trong Đại Chính tạng, các tác phẩm: No. 2070- Vãng sinh Tây phương Tịnh độ thụy ứng truyện, No. 2071- Tịnh độ vãng sinh truyện, No. 2072- Vãng sinh tập đều ghi chép nhiều truyện thật đời xưa tu Tịnh độ được vãng sinh Tây phương của đủ các hạng người xuất gia lẫn tại gia, của cả loài vật. Ba tác phẩm này đã được các thành viên Ban dịch thuật Pháp Âm dịch ra tiếng Việt từ những năm trước đây nhưng chưa đủ điều kiện xuất bản. Nhằm phần nào giúp ích và có thể tạo thêm cảm hứng tu tập cho các hành giả của pháp môn Tịnh độ, nay chúng tôi biên dịch ba dịch phẩm ấy lại thành tập sách này để cho xuất bản. Trong khi biên tập, những truyện trùng nhau thì bỏ bớt truyện ngắn gọn, giữ lại truyện đầy đủ, nhưng cũng lược bỏ chỗ rườm rà, đồng thời vẫn giữ đủ tất cả những lời ghi chú xác đáng trong bản No. 2072 của tác giả Châu Hoằng, vị đại sư nổi tiếng hoằng dương Tịnh độ vào thời nhà Minh, Trung Quốc. Việc sắp xếp thứ tự các truyện trong sách cũng dựa vào bản No. 2072.

Hôm nay, quyển sách này đủ nhân duyên ra đời được, chúng con xin được thành kính gửi lời tri ân trước hết đến Thượng tọa Chủ nhiệm Ban Dịch thuật Pháp Âm đã từ bi chỉ dạy rất ân cần, chu đáo mọi việc, kế đến thầy Định Huệ đã hết lòng hướng dẫn một phần quyển sách. Chúng tôi cũng chân thành cảm niệm công đức của các thiện tri thức và Phật tử đã hỗ trợ công sức và tài chính cho việc ấn hành quyển sách này.

Nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho người đọc, trong khi chuyển ngữ và biên tập, chúng tôi đã cố gắng giữ chính xác tối đa nội dung của nguyên bản chữ Hán, tuy nhiên, thật khó tránh khỏi sai sót ngoài ý muốn. Chúng tôi thành thật xin lỗi về điều ấy, đồng thời, kính mong đón nhận được sự hoan hỉ phủ chính của các bậc thức giả.

Nguyện hồi hướng công đức có được khi thực hiện sách này cho tất cả hành giả có tâm nguyện hướng về An Dưỡng đều được an lạc trong hiện tại và sẽ thành tựu Tịnh nghiệp.

 

Lưu học xá Huyền Trang, trọng xuân Quý Tị (2013).

 Thay lời các thành viên biên dịch

Chúc Đức

 

MỤC LỤC

 

Quyển 1

I. SA-MÔN VÃNG SINH

1. Thích Tuệ Viễn

2. Thích Tuệ Vĩnh

3. Đàm Thuận

4. Tăng Duệ

5. Đàm Hằng

6. Đạo Bỉnh

7. Đàm Sân

8. Đạo Kính

9. Phật-đà-bạt-đà-la

10. Tăng Tế

11. Tuệ Cung

12. Tuệ Kiền

13. Tăng Hiển

14. Tuệ Thông

15. Pháp Lâm

16. Đàm Giám

17. Tăng Nhu

18. Tuệ Quang

19. Tuệ Tấn

20. Đạo Trân

21. Thần Loan

22. Thích Tuệ Mệnh

23. Thích Tuệ Tư

24. Thích Trí Khải

25. Pháp Hỉ

26. Thích Quán Đỉnh

27. Tuệ Thành

28. Đạo Dụ

29. Trí Thuấn

30. Tuệ Hải

31. Thích Chân Tuệ

32. Thích Pháp Trí

33. Thích Trí Diễm

34. Hòa thượng Thiện Đạo

35. Trí Khâm

36. Thích Tuệ Nhật

37. Thích Pháp Chiếu

38. Thích Thiếu Khang

39. Thích Tự Giác

40. Thích Tề Hàn

41. Thích Thần Hạo

42. Thích Thiện Trụ

43. Thích Thần Tố

44. Thích Tuệ Tuyền

45. Thích Hoài Ngọc

46. Thích Đạo Ngang

47. Đạo Xước

48. Bảo Tướng

49. Duy Ngạn

50. Tăng Huyễn

51. Thích Hoài Cảm

52. Thích Đức Mĩ

53. Thích Biện Tài

54. Thích Tri Huyền

55. Thích Tăng Tạng

56. Thích Thọ Hồng

57. Thích Pháp Tường

58. Thích Đại Hạnh

59. Thích Minh Thiệm

60. Thiền Sư Vĩnh Minh Thọ

61. Thích Chí Thông

62. Thích Hồng Cử

63. Thích Thiệu Nham

64. Thích Thủ Chân

65. Thích Ngộ Ân

66. Pháp Sư Viên Tịnh Thường

67. Thích Tịnh Quán

68. Sám Chủ Từ Vân

69. Sớ Chủ Tông Thản

70. Tông Chủ Từ Chiếu

71. Thích Pháp Trì

72. Thích Bản Như

73. Pháp Sư Cơ

74. Thích Nhược Ngu

75. Thích Trí Lễ

76. Thích Hữu Nghiêm

77. Thích Tuệ Minh

78. Sư Tán

79. Hai vị sa-di

80. Thích Liễu Nhiên

81. Thích Tư Chiếu

82. Thích Trí Liêm

83. Thích Trí Thâm

84. Thích Pháp Nhân

85. Thích Trí Tiên

86. Thích Tông Lợi

87. Thích Tề Ngọc

88. Thiền Sư Viên Chiếu Bản

89. Thiền Sư Đại Thông Bản

90. Luật Sư Linh Chi Chiếu

91. Luật Sư Thanh Chiếu

92. Thích Tư Mẫn

93. Thích Hi Trạm

94. Pháp Sư Đăng

95. Thích Tăng Nhai

96. Pháp Sư Tạng

97. Pháp Sư Cô Sơn Viên

98. Thích Nguyên Tịnh

99. Dụ Di-đà

100. Thích Mông Nhuận

101. Vân Ốc

102. Chỉ Quán Chủ

103. Thích Đàm Ý

104. Thích Thái Vi

105. Thích Dụng Khâm

106. Cửu Pháp Hoa

107. Thích Tổ Huy

108. Thích Sở Kỳ

109. Thích Bảo Châu

110. Tì-kheo Minh Bản

Tổng Luận

Quyển 2

II. VUA QUAN VÃNG SINH

1. Vua Nước Ô Tràng

2. Tống Thế Tử

3. Tham quân Lưu Di Dân

4. Mậu tài Trương Dã

5. Học sĩ Trương Kháng

6. Tu sĩ Vương Trọng Hồi

7. Huyện úy Mã Tử Vân

8. Phó quận Cổ Thuần Nhân

9. Trợ giáo Trương Địch

10. Quốc học Vương Long Thư

11. Tư gián Giang Công Vọng

12. Đại phu Cát Phồn

13. Trung quan Lí Bỉnh

14. Tuyên nghĩa Hồ Nhân

15. Đề hình Dương Vi Vô

16. Quan sát Vi Văn Tấn

17. Lộ công Văn Ngạn Bác

18. Thị lang Mã Vu

19. Thiếu sư Chung Li

20. Thừa vụ Diêm Bang Vinh

21. Triều tán Vương Trung

22. Đại phu Chung Li Cảnh Dung

23. Quận thú Tiền Tượng Tổ

24. Huyện lệnh Mai Nhữ Năng

25. Học dụ Tảm Định Quốc

26. Gián nghị Phùng Tế Xuyên

27. Thị lang Vương Mẫn Trọng

28. Tiến sĩ Ngô Tín Tẩu

29. Thiếu phó Bạch Cư Dị

30. Đô tổng Trương Luân

31. Học sĩ Tô Thức

32. Thừa tướng Trương Vô Tận

33. Thiếu phủ Châu Cương

Tổng Luận

III. NHỮNG XỬ SĨ VÃNG SINH

1. Chu Tục Chi

2. Trịnh Mục Khanh

3. Trương Nguyên Tường

4. Tôn Lương

5. Nguyên Tử Bình

6. Dữu Tiễn

7. Tống Mãn

8. Ông già Phần Dương

9. Nguyên Tử Tài

10. Ngô Tử Chương

11. Hà Đàm Tích

12. Vương Điền

13. Phạm Nghiễm

14. Lục Nguyên Đạo

15. Tôn Trung

16. Thẩm Thuyên

17. Đường Thế Lương

18. Kế Công

19. Trần Quân Chương

20. Trương Thuyên

21. Khuyết Công Tắc

22. Lý Tri Dao

23. Cao Hạo Tượng

24. Từ Lục Công

25. Lục Tuấn

26. Hoàng Đả Thiết

27. Liên Hoa Thái công

28. Cư sĩ Hoa

29. Cư sĩ họ Cố

30. Tổ Hương

31. Quách đại Lâm

32. Lưu Thông Chí

33. Nho sinh Đường Thể Như

34. Nho sinh Dương Gia Y

35. Nho sinh Hác Hi Tải

36. Cư sĩ Qua Quảng Thái

37. Cư sĩ họ Đỗ

38. Cư sĩ Tô Đại Vu

39. Cư sĩ họ Ngô

Tổng Luận

IV. TÌ-KHEO NI VÃNG SINH

1. Tì-kheo-ni Đại Minh

2. Tì-kheo-ni Tịnh Chân

3. Tì-kheo-ni Ngộ Tính

4. Tì-kheo-ni Năng Phụng

5. Tì-kheo-ni Pháp Tạng

6. Tì-kheo-ni Pháp Thắng

Tổng Luận

V. PHỤ NỮ VÃNG SINH

1. Tùy Hoàng hậu

2. Bà họ Diêu

3. Vợ của Ôn Tĩnh Văn

4. Bà Hồ Trường

5. Bà họ Trịnh

6. Bà lão họ Trần

7. Bà họ Hoàng

8. Phu Nhân họ Vương

9. Phu Nhân họ Phùng

10. Cô gái họ Vương

11. Bà họ Chu

12. Bà Chu Hạnh

13. Nghi nhân họ Lục

14. Bà họ Cung

15. Bà họ Châu

16. Bà họ Hạng

17. Thiếu nữ họ Bùi

18. Bà họ Thẩm

19. Bà họ Tôn

20. Bà họ Lâu

21. Bà họ Tần

22. Bà họ Chung

23. Thiếu nữ họ Tôn

24. Thiếu nữ họ Lương

25. Bà họ Hoàng

26. bà họ Trần

27. Bà họ Thôi

28. Thiếu nữ họ Ngô

29. Bà họ Trịnh

30. Bà họ Chu

31. Bà họ Tiết

32. Phụ nữ họ Hứa

33. Bà lão họ Vu

34. Bà họ Phương

35. Bà Trương

36. Mẹ của Tôn Danh

37. Bà họ Chu

38. Bà họ Từ

VI. NGƯỜI ÁC VÃNG SINH

1. Trương Thiện Hòa

2. Trương Chung Quỳ

3. Hùng Tuấn

4. Duy Cung

5. Oánh Kha

6. Trọng Minh

7. Ngô Quỳnh

8. Kim Thích

Tổng Luận

VII. SÚC SINH VÃNG SANH

1. Rồng con

2. Chim két

3. Chim sáo

4. Chim sáo

Tổng Luận

Quyển 3

IX. CHƯ THÁNH ĐỒNG QUY

1. Lựa chọn sinh về Cực Lạc

2. Vãng sinh vô số

3. Thấy Phật A-di-đà

4. Tu mười nguyện cầu vãng sinh

5. Kệ và luận về Tịnh độ

6. Thỉnh tượng Phật

7. Tạo luận khởi tín

8. Bồ-tát Long Thọ được thụ kí vãng sinh

9. Làm lành được vãng sinh

10. Đắc nhẫn vãng sinh

11. Đại nguyện thứ hai

12. Niệm Phật diệt tội

13. Ghi tên dự Thắng hội

14. Lược nêu các vị tôn túc

Tổng Luận

X. SINH TỒN CẢM ỨNG

1. Quỷ không dám ăn

2. Nằm mộng thấy mình thông minh biện luận vô ngại

3. Xả bỏ oán thù

4. Hai vợ chồng thấy Phật

5. Quỷ không hiện

6. Siêu độ vong linh

7. Ngủ nghỉ được an ổn

8. Mắt mù sáng lại

9. Bệnh sốt rét không phát tác

10. Xá-lợi hiện ra

11. Xá-lợi hiện ra

12. Trị bệnh đều lành

13. Tù nhân thoát nạn

Tổng Luận

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh