Tìm Sách

Văn Hóa -Văn Học Việt Nam >> Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 202
 • Nhà xuất bản : Lá Bối
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục Lục
 
Thơ Từng Ôm Và Mặt Trời Từng Hạt ............................................................ 7
Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt .................................................................. 7
Phổ nhập ............................................................................................................. 8
Chân tình ............................................................................................................ 9
Hãy gọi đúng tên tôi ......................................................................................... 12
Tìm nhau ........................................................................................................... 14
An tịnh tâm hành ............................................................................................. 18
Chấm dứt luân hồi .......................................................................................... 20
Ngắm trăng ........................................................................................................ 21
Phi cóc tính .......................................................................................................22
Đi vòng quanh ................................................................................................... 23
Ý thức em mặt trời tỏ rạng ............................................................................. 24
Trung tâm thiền ................................................................................................25
Cúc cu đúng hẹn ...............................................................................................25
Mở thêm rộng lớn con đường ....................................................................... 26
Địa xúc ...............................................................................................................27
Cầu hiểu, cầu thương ...................................................................................... 29
Tin vui ............................................................................................................... 30
Em là khu vườn tôi ........................................................................................... 32
Nhất Như .......................................................................................................... 34
Trẻ em đủ các sắc mầu ..................................................................................... 35
Tương tức ......................................................................................................... 37
Dấu Chân Trên Cát ............................................................................................ 38
Trời bên ấy sáng chưa ..................................................................................... 38
Đuốc thơ còn cháy trên trang sử người ....................................................... 39
Mây trắng thong dong ..................................................................................... 40
Giây neo ............................................................................................................. 41
Những hàng đậu mới ....................................................................................... 41
Babita ................................................................................................................ 42
Bắc một chiếc cầu ............................................................................................ 43
Ngày nào tôi tháo được trái tim .................................................................... 44
Trái ý thức chín rồi .......................................................................................... 46
Từ bi quán ........................................................................................................ 46
Trời phương ngoại .......................................................................................... 47
Tôi về lật lại trang xưa .................................................................................... 48
Wendy ............................................................................................................... 49
3 | M ụ c L ụ c
Tươi son bền sắt .............................................................................................. 50
Hộ niệm ............................................................................................................. 51
Mùa xưa ............................................................................................................. 51
Bướm lạc quê hương ....................................................................................... 51
Bé đã sinh ra rồi ................................................................................................52
Chân dung ......................................................................................................... 53
Chúng ta hãy trả lời ......................................................................................... 56
Tịch tĩnh ........................................................................................................... 58
Lời nguyện cầu tìm đất sống .......................................................................... 60
Uyên nguyên .................................................................................................... 62
Khứ lai .............................................................................................................. 63
Ảo hóa ............................................................................................................... 63
Padmapani ........................................................................................................ 64
Lanka ................................................................................................................. 64
Bờ bến lạ ........................................................................................................... 65
Tâm nguyệt....................................................................................................... 66
Cao phong ........................................................................................................ 66
Rừng không ...................................................................................................... 67
Người hành khất năm xưa còn ngồi đó ........................................................ 68
Đêm hội trăng rằm .......................................................................................... 70
Sinh tử .............................................................................................................. 70
Cẩn trọng .......................................................................................................... 70
Lòng không bận về ........................................................................................... 71
Con nghé nhỏ đuổi chạy mặt trời ...................................................................72
Tiếng Đập Loài Chim Lớn ............................................................................... 85
Thông điệp ....................................................................................................... 85
Đêm cầu nguyện .............................................................................................. 86
Dặn dò............................................................................................................... 88
Tiếng đập cánh loài chim lớn ......................................................................... 89
Chứng nhân còn đó ......................................................................................... 90
Xin đứng bên nhau ........................................................................................... 91
Ấm áp ................................................................................................................ 92
Bài thơ và niềm uất nghẹn ............................................................................. 93
Kiến trúc chân như .......................................................................................... 94
Thịt da và gạch ngói ........................................................................................ 95
Chiếc lô cốt cô độc và kẻ thù .......................................................................... 96
Tuyên ngôn của con người không khuất phục ............................................ 97
Bình lặng ........................................................................................................... 98
Buông thả ......................................................................................................... 98
4 | M ụ c L ụ c
Biểu hiện ........................................................................................................... 98
Chào các ngươi ................................................................................................ 99
Sáng nay em đi ................................................................................................. 99
Các anh còn tàn phá đến bao giờ.................................................................. 100
Mưa quê hương ............................................................................................... 101
Nẻo vắng ........................................................................................................... 101
Tôi thấy em nơi sân nghèo cô nhi viện ........................................................ 102
Mặt trời tương lai ........................................................................................... 103
Pháp giới thực ấn ........................................................................................... 105
Tiếng gọi .......................................................................................................... 106
Chỗ đứng ......................................................................................................... 106
Xin chớ ngừng tay .......................................................................................... 107
Quê hương tuổi nhỏ ...................................................................................... 108
Luân chuyển tự tại ......................................................................................... 109
Cỏ hoa còn thơm ngát ................................................................................... 109
Loài người đang đi tới .................................................................................... 110
Chuyện của Hương .......................................................................................... 111
Bỗng tan đi ....................................................................................................... 112
Tiếng gầm sư tử lớn ........................................................................................ 114
Ước nguyện ...................................................................................................... 119
Đại trượng phu ................................................................................................ 119
Xin trả về cho non sông cho nhân loại cho đồng bào ................................. 120
Những giọt không ........................................................................................... 121
Sinh tử không hoa ........................................................................................... 121
Nhập lưu .......................................................................................................... 122
Dựng tượng tuổi thơ ..................................................................................... 123
Vững cánh ....................................................................................................... 123
Pháp thể hằng hữu ......................................................................................... 124
Vô khứ lai từ ................................................................................................... 125
Đừng khóc ....................................................................................................... 127
Các anh đứng dậy ........................................................................................... 128
Lưu chuyển...................................................................................................... 129
Một lá ngô đồng rơi ........................................................................................ 130
Bồ Câu Trắng Hiện ............................................................................................ 131
Vết thương nhân loại ...................................................................................... 131
Xin cúi đầu đưa về .......................................................................................... 132
Hãy nguyện cầu cho bóng tối thêm sâu hỡi ngàn sao lấp lánh ...................... 134
Xóm mới .......................................................................................................... 135
Lửa đốt em tôi ................................................................................................. 137
5 | M ụ c L ụ c
Bướm bay vườn cải hoa vàng ....................................................................... 138
Về với em bé thơ ngây .................................................................................... 141
Chân dung ....................................................................................................... 142
Đừng biến mảnh vườn xanh xưa thành mồi ngon lửa dữ ........................ 144
Sáu chiếc chèo tay........................................................................................... 146
Chiến tranh ..................................................................................................... 147
Ruột đau chín khúc ........................................................................................ 149
Hoa mặt trời .................................................................................................... 152
Một mũi tên rơi hai cờ huyễn tượng ........................................................... 153
Vòng tay nhận thức ........................................................................................ 155
Ngôi sao nhỏ ................................................................................................... 157
Duy thị nhất tâm ............................................................................................ 158
Giao cảm .......................................................................................................... 159
Quán tưởng ..................................................................................................... 160
Trầm hương tưởng niệm .............................................................................. 162
Thế giới chúng ta ............................................................................................ 163
Mùa nhân loại mang áo mới ......................................................................... 164
Anh ấy chết sáng nay ...................................................................................... 166
Hòa bình .......................................................................................................... 166
Princeton ......................................................................................................... 167
Trường ca Avril ............................................................................................... 168
Sở y .................................................................................................................... 171
Nắng ................................................................................................................. 172
Sài Gòn ơi đập tan đi ảo ảnh ......................................................................... 174
Tổ sâu bé nhỏ .................................................................................................. 176
Tình sách ......................................................................................................... 177
Đề Thiền Duyệt Thất ...................................................................................... 178
Ánh Xuân Vàng ................................................................................................. 179
Mùa xuân vô ý ................................................................................................. 179
Rừng Sa La ....................................................................................................... 180
Mùa xuân cũ .................................................................................................... 182
Đường quê ...................................................................................................... 184
Thơ Học Trò ...................................................................................................... 186
Dậy đi chú tiểu ................................................................................................ 186
Con đường thoát khổ ..................................................................................... 187
Tiếng còi xe lửa ............................................................................................... 188
Thuyền về bến cũ ............................................................................................ 189
Tiếng địch chiều thu ........................................................................................ 193
6 | M ụ c L ụ c
Tích Môn Bản Môn .......................................................................................... 204
Đi chơi ............................................................................................................ 204
Ngồi chơi ........................................................................................................ 204
Nhổ cỏ ............................................................................................................. 205
Quét lá ............................................................................................................ 205
Rửa bát ............................................................................................................ 206
Nói pháp ......................................................................................................... 206
Ăn cơm ........................................................................................................... 207
Giận nhau ....................................................................................................... 207
Nằm chơi ........................................................................................................ 207
Đổ rác .............................................................................................................. 207
Cô đơn ............................................................................................................ 208
Đốt lò .............................................................................................................. 208
Mặc áo ............................................................................................................. 208
Ngồi thiền ....................................................................................................... 208
Đi tiểu ............................................................................................................. 209
Tưới cây .......................................................................................................... 209
Khâu áo ........................................................................................................... 209

Các sách khác thuộc Văn Hóa -Văn Học Việt Nam

Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2: Lục tỉnh Nam Việt
Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2: Lục tỉnh Nam Việt
Những ngôi chùa danh tiếng
Những ngôi chùa danh tiếng
Tinh Hoa Đất Mẹ
Tinh Hoa Đất Mẹ
Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người
Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người
Tín ngưỡng Việt Nam
Tín ngưỡng Việt Nam
Gia huấn ca
Gia huấn ca
Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II
Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II
Văn Học dân gian Thái Bình tập I
Văn Học dân gian Thái Bình tập I
Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm
Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm
Ức Trai Tập - tập hạ
Ức Trai Tập - tập hạ
Tuyển tập văn bia Hà Nội quyển 1
Tuyển tập văn bia Hà Nội quyển 1
SaiGon năm xưa
SaiGon năm xưa