Tìm Sách

Văn Hóa -Văn Học Việt Nam >> Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II
 • Tác giả : Ca Văn Thỉnh-Nguyễn Sỹ Lâm-Nguyễn Thạch Giang
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 457
 • Nhà xuất bản : Đại Học và Trung Học chuyên nghiệp
 • Năm xuất bản : 1982
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB : 1201000006525
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU TOÀN TẬP– TÂP II

CA VĂN THỈNH,NGUYỄN SỸ LÂM, NGUYỄN THẠCH GIANG

 (Biên khảo và chú giải) (457 trang)

NXB ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP

MỤC LỤC

                                                           Tập II

                                                     THƠ – VĂN TẾ

Lời dẫn

A.     LỊCH SỬ VĂN BẢN

B.     XỬ LÝ VĂN BẢN

* Thơ – Văn tế

1.                 Lăng mẫu tống sứ

2.                 Đơn đao phó hội

3.                 Dạ cẩm trướng trung

4.                 Bài cống điếu Hạng Võ

5.                 Vương lăng biếm Trần Bình

6.                 Thất Kinh Châu

7.                 Chiêu Quân xuất tái

8.                 Trời bão

9.                 Mưa dầm thi

10.            Nước lụt thi

11.            Con dê thi

12.            Vịnh Tiêu sương mã thi

13.            Thảo thử hịch

14.            Biệt cố nhơn thi

15.            Chạy giặc thi

16.            Đưa chồng thi

17.            Ký bảo đệ thơ

18.            Tế Cần Giuộc sĩ dân trận vong văn

19.            Điếu Trương tướng quân liên hoàn thập nhị thủ

20.            Điếu trượng tướng quân văn

21.            Lục Tỉnh sĩ dân trận vong văn

22.            Tự thuật

NGƯ TIỂU VẤN ĐÁP NHO Y DIỄN CA

·        Lời dẫn

A.   LỊCH SỬ VĂN BẢN

·        Bốn hán nôm dẫn trong bàn Tân Việt, Saigon 1952:

1.     Bản của ông Huyện Hàm Sắc

2.     Bản của ông Nguyễn Đình Chiêm

3.     Bản của ông Nguyễn Văn Tri

4.     Bản của ông Huyện Hàm Đức

·        Hai bản Quốc ngữ

1.     Bản Tân Việt

2.     Bản Văn hóa 1957, Bản văn học 1963

·        Bản ZfD

B.   XỬ LÝ VĂN BẢN

C.   PHÂN ĐOẠN

Vị trí các bài thơ có đánh số La Mã  trong Ngư Tiểu văn đáp nho y diên ca

Sơn tinh dung dược tâm pháp

Trích yếu âm dương biện luận

·        Ngư Tiểu Vấn đáp nho y diễn ca

·        Giải nghĩa từ ngữ Ngư Tiểu vấn đáp nho y diên ca

Phần thứ ba

     PHỤ LỤC

Ngữ vựng Nguyễn Đình Chiểu Toàn tập

Niên Phổ Nguyễn Đình Chiểu

Phụ bản

                  I.      Tế Cần Giuộc  sĩ dân trận vong văn

                  II.      Điếu Ba tri đốc Binh Phan công trận vong thập thủ

                  III.      Lục Tỉnh sĩ dân trận vong văn

                  IV.      Trang bia bản ZfD Ngư Tiều vấn đáp nho y diễn ca

                  V.      Trang đầu bài Sưu tinh dụng được tâm pháp tự truyện

                  VI.      Trang đầu bản ZfD Ngư Tiều vấn đáp nho y diễn ca.

Các sách khác thuộc Văn Hóa -Văn Học Việt Nam

Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2: Lục tỉnh Nam Việt
Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2: Lục tỉnh Nam Việt
Những ngôi chùa danh tiếng
Những ngôi chùa danh tiếng
Tinh Hoa Đất Mẹ
Tinh Hoa Đất Mẹ
Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt
Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt
Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người
Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người
Tín ngưỡng Việt Nam
Tín ngưỡng Việt Nam
Gia huấn ca
Gia huấn ca
Văn Học dân gian Thái Bình tập I
Văn Học dân gian Thái Bình tập I
Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm
Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm
Ức Trai Tập - tập hạ
Ức Trai Tập - tập hạ
Tuyển tập văn bia Hà Nội quyển 1
Tuyển tập văn bia Hà Nội quyển 1
SaiGon năm xưa
SaiGon năm xưa