Tìm Sách

Giảng Luận >> Ước Hẹn Với Sự Sống

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Ước Hẹn Với Sự Sống
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 41
 • Nhà xuất bản : ...
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Chánh văn .............................................................................................................. 3
I ............................................................................................................................ 3
II .......................................................................................................................... 5
Về chủ đề kinh ...................................................................................................... 8
Nguyên tắc, phương pháp hành trì ................................................................. 18
Không ghét bỏ thế gian và xã hội. ................................................................ 18
Sống một mình đem lại sự giàu có về nội tâm. ........................................... 20
Nội kết .............................................................................................................. 22
Hiện tại cũng làm bằng quá khứ. ................................................................. 23
Đừng tưởng tới tương lai ............................................................................... 24
Quá khứ và tương lai nằm cả trong hiện tại ............................................... 26
Sự sống nằm trong hiện tại ............................................................................ 30
Nếp sống an lạc và tự do ............................................................................... 34
Vượt thoát sinh tử ........................................................................................... 35
Phụ đính .............................................................................................................. 38

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn