Tìm Sách

Giảng Luận >> Tiếng vọng hải triều


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tiếng vọng hải triều
 • Tác giả : Thích Thái Hòa
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 186
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12250
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TIẾNG VỌNG hải triều

THÍCH THÁI HÒA

Chùa Phước Duyên - Huế

PL 2558 - TL 2014

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

Mục Lục

·         Ai là người niệm Phật

·         Con đường chuyển hóa thân và tâm trong pháp môn tịnh độ

·         Ánh sáng của đức Phật A Di Đà trong thời đại của chúng ta

·         Trí tuệ và từ bi

·         Mắt thương nhìn cuộc đời

·         Hạnh của biển và hạnh của tâm

·         Tiếp xúc và cúng dường Phật đản là tiếp xúc với tâm và nguyện bồ đề

·         Quán chiếu năm điều luật của GĐPTVN cùng ba phép quy y và năm cấm giới của người Phật tử tại gia

·         Hòa - tin - vui

·         Ý nghĩa và nội dung niệm định tuệ

·         Chánh kiến

·         Cơ hội niềm tin vẫn còn đó cho tất cả chúng ta

·         Làm người dễ thương

·         Biến ước mơ thành hiện thực

·         Thiết lập sự an lạc

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn