Tìm Sách

Giảng Luận >> Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
 • Tác giả : Phạm Công Thiện
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 82
 • Nhà xuất bản : Tân ý Thứcf
 • Năm xuất bản : 1964
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000012273
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TIỂU - LUẬN VỀ  BỒ - ĐỀ  ĐẠT - MA

TỔ - SƯ   THIỀN - TÔNG

PHẠM - CÔNG - THIỆN

Nhà   xuất  - bản

TÂN - Ý - THỨC

 

MỤC LỤC

 

I.- VỀ BODHIDHARMA

II.- NHỮNG VỊ TỔ SƯ PHẬT-GIÁO

III.- AI LÀ TỔ SƯ THỨ NHẤT CỦA THIỀN-TÔNG?

IV.- BỒ-ĐỀ ĐẠT-MA CÓ THỰC HAY KHÔNG?

V.- ĐÔI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI CỦA BỒ-ĐỀ ĐẠT-MA

VI.- NHỮNG BÀI THUYẾT-PHÁP CỦA BỒ-ĐỀ ĐẠT-MA

VII.- NHỮNG NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG CHO TƯ TƯỞNG CỦA BỒ-ĐỀ ĐẠT-MA

VIII.- TƯ TƯỞNG CỦA BỒ-ĐỀ ĐẠT-MA

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn