Tìm Sách

Tịnh Độ >> Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao
 • Tác giả : Ấn Quang Pháp Sư
 • Dịch giả : Như Hòa
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 458
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000009657
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Lời khai thị của ẤN QUANG ĐẠI SƯ

Không luận người tại gia hay xuất gia, cần phải trên Kính dưới hòa.

“Nhẫn việc mà người không thể nhẫn

Làm việc mà người không thể làm”

Thay thế việc nhọc cho người

Thành tựu việc tốt cho người

“Lúc ngồi yên: Lỗi mình thường nhớ

Khi luận bàn: chớ nói lỗi người”

Đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm, từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối một danh hiệu DI ĐÀ  niệm liên tục đừng để gián đoạn. Hoặc niệm nhỏ tiếng, niệm thầm, trừ ngoài câu niệm Phật ra không nên khởi một niệm nào khác.

Nếu có khi vọng niệm vừa phát khởi, cần yếu ngay lúc đó tiêu diệt ngay. Thường sinh tâm hổ thẹn và tâm sám hối nghiệp chướng của mình.

Dù có tu trì cũng thường nghĩ công phu mình còn cạn cợt, chẳng nên khoe khoang, chỉ xem việc làm của mình, đừng để ý đến việc của người khác, chỉ thấy việc tốt của người, đừng xem việc xấu của ai.

Kính mọi người đều là Bồ Tát

Duy có mình thiệt là phàm phu.

Nếu quả y theo lời của ta mà thực hành đó, quyết định sanh về Tây phương Cực Lạc.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh