Tìm Sách

Giảng Luận >> Quan điểm người trụ trì


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Quan điểm người trụ trì
 • Tác giả : Thích Chân Quang
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 103
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2001
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000007678
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO LONG AN

Tỳ kheo Thích Chơn Quang

QUAN ĐIỂM NGƯỜI TRỤ TRÌ

Giáo án dành cho khóa tập huấn Trụ trì

của tỉnh hội Phật giáo Long An

 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

PL: 2545 - DL 2001

 

LỜI GIỚI THIỆU

Kính thưa chư tôn đức Tăng Ni

Kính thưa quý Thiện hữu trí thức,

          Cách đây hơn năm năm  (1997) khi tìm tài liệu phổ biến cho khóa "Bồi dưỡng Trụ trì" do ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo Long An tổ chức. Chúng tôi may mắn gặp được tập tài liệu "QUAN ĐIỂM NGƯỜI TRỤ TRÌ" do Đại đức Thích Chơn Quang biên soạn. Chúng tôi xem kỹ thấy nội dung rất hay và rất cần cho Chư tôn Giáo phẩm Trụ trì.

          Nay nhân dịp mùa An cư Kiết hạ năm 2001, các vị Trụ trì trong tỉnh yêu cầu chúng tôi cung cấp tài liệu liên quan đến chức năng Trụ trì để học tập trong khóa bồi dưỡng Trụ trì ngắn hạn của tỉnh hội.

          Sau khi được sự đồng ý và hiệu đính, bổ sung của tác giả, ban trị sự quyết định in tài liệu này để phổ biến cho Tăng Ni Giáo phẩm Trụ trì, các vị quan tâm đến vai trò Trụ trì và các thức giả Phật tử nghiên cứu và thực hiện.

          Ban trị sự và ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Long An rất tin tưởng vào giá trị của tài liệu này, nên trân trọng giới thiệu đến Chư tôn đức Trụ trì và các thiện tri thức hữu duyên.

          Mong rằng Chư tôn đức và quý liệt vị sẽ bắt đầu gặp nhiều điều tâm đắc, bổ sung cho kho tàng trí tuệ và kinh nghiệm Trụ trì.

          Chân thành giới thiệu.

Nammô công đức Lâm Bồ Tát.

Mùa An cư năm 2001-phật lịch 2545.

TM. Ban Hoằng pháp tỉnh hội Phật giáo Long An

       Trưởng ban

     Đại đức Thích Minh Thiện

 

Chơn Như, ngày 20 tháng 10 năm 1988

            Tỳ kheo Thích Thông Lạc

                                                                                                 Kính ghi

 

MỤC LỤC

 

Lời giới thiệu

I- VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI TRỤ TRÌ:

          1. Chịu trách nhiệm một tự viện.

          2. Hướng dẫn tinh thần cho Phật tử quanh vùng.

          3. Một thành viên của Giáo hội.

          4. Đại diện cho Phật giáo đối với tôn giáo bạn

II- TƯ CÁCH NGƯỜI TRỤ TRÌ:

          1. Nghiêm trì giới luật.

          2. Từ bi.

          3. Điềm đạm.

          4. Trí tuệ Trung đạo.

          5. Khiêm hạ và dung hòa.

          6. Thông suốt đường lối Giáo hội.

III- TRÁCH NIỆM NGƯỜI TRỤ TRÌ:

          1. Tu học không biết đủ.

          2. Giáo hóa chánh pháp:

               a. Truyền tam quy ngũ giới.

               b. Thế độ xuất gia.

          3.Tổ chức đại chúng nội viện:

               a. Tu học và công quả.

               b. Thanh quy.

               c. Sắp xếp chức sự.

               d. Theo dõi sự tu học của chúng.

               e. Giữ gìn lục hòa.

               f. Bố tát.

               g. An cư,

               h. Tác pháp yết ma.

               i. Truyền giới.

               j. Kỷ luật.

              k. Phát huy khả năng của Đại chúng.

              l. Vấn đề đạo đức.

          4. Kinh tế Phật giáo.

IV- NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC:

          1. Đạo Phật và Dân tộc.

          2. Nguyên thủy và Đại thừa.

          3. Thiền tông và Tịnh độ.

          4. Ứng phú và chuyên tu.

          5. Với Thiên chúa giáo.

          6. Về nghi lễ hôn phối.

V- KẾT LUẬN:

Vì hạnh phúc của chúng sanh.

BÀI VIẾT THÊM

LỄ QUY Y:

          1. Tam quy.

          2. Ngũ giới.

          3. Bảy điều nguyện.

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn