Tìm Sách

Tịnh Độ >> Pháp môn Tịnh Độ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Pháp môn Tịnh Độ
 • Tác giả : HT. Thích Trí Thủ biên soạn
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 167
 • Nhà xuất bản : Tu viện Quảng Đức - Australia
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000009519
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

HT.THÍCH TRÍ THỦ  Biên soạn

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC

ẤN HÀNH MÙA VU LAN BÁO HIẾU  2009

 

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo pháp của đức Bổn Sư hiện được lưu truyền khắp  thế giới gồm nhiều pháp . Ở nước ta pháp môn phổ biến nhất, duy có pháp môn Tịnh Độ. Pháp môn này cơ hồ như lấn át luôn cả pháp môn Thiền Tông, là pháp môn chính truyền từ phái Tỳ Ni Đa lưu Chi cho đến Tổ Thiệt Diệu Liễu Quán.

Hiện nay trong từ các Đại- Đức Tăng Ni, ngoài đến Tín đồ Hội viên các hội Phật giáo Cư sĩ, không ai là không thực hành Pháp môn này. Thậm chí đến các đơn vị Phật giáo ở cấp xã, thôn, tại Trung Việt đều lấy hai chữ Tịnh độ gọi cho chung đơn vị.

Nhận thấy nơi nơi đều thực hành Pháp môn Tịnh độ, để cho ý nghĩa và phương pháp hành trì Pháp môn này được thêm sâu rộng và để góp phần công đức thêm cao dày, tôi phỏng theo quyển Tịnh Pháp Khái Thuật soạn ra sách này hầu mong quý Phật tử sơ cơ hiễu rõ thêm cái pháp môn vi diệu mà mình đang thực hành.

Sách này gồm tóm yếu nghĩa ba bộ kinh: Thập Lục quán Vô Lượng Thọ, Phật Thuyết a Di Đà do chính kim ngôn Đức Thích Tôn dạy ra, và một bộ luận là Luận Vãng Sanh do Ngài Bồ Tát Vô Trước soạn. Về đời nhà Tùy, có Ngài Lô Sơn tức Tổ Sư Huệ Viện dựa vào ba kinh và môt luận nói trên mà sáng lập tông Tịnh Độ. Từ đó tông này không ngớt bành trướng và lan khắp các nước Phật giáo ở miền Đông Á.

Vậy, trong tòa nhà Tịnh Độ mà quý Phật tử đang kiến tạo, họa đồ là của Đức Bổn Sư, gạch ngói và công xây là của quý Phật tử. tôi chỉ xin nguyện góp thêm vào đó chút ít đường mật cho vôi gạch chóng ăn nhau hầu mong tòa nhà sớm thành tựu.

Có đạt được sở nguyện cỏn con ấy không là tùy lượng quý Phật tử hưởng ứng nhiều hay ít. Riêng soạn giả tự cho là đã làm xong một việc đáng làm.

Soạn giả cẩn chí

Tỳ kheo Thích Trí Thủ

 

MỤC LỤC

-         Lời thưa tái bản tại Úc

-         Lời giới thiệu

-         Lời nói đầu

Chương I :   Ý Nghĩa Tịnh Độ

A.   Sao gọi là Tịnh Độ

B.   Các cõi Tịnh Độ trong mười phương

C.   Các loại Tịnh Độ khác

Chương II:  Phạm vi Cõi Cực Lạc

          Tiết 1 : Y báo và Chánh báo trang nghiêm

a)   Chánh báo trang nghiêm

b)  Y báo trang nghiêm

          Tiết 2 : 48 lời nguyện

          Tiết 3 : Ba bậc và chín phẩm vãng sanh

Chương III:  Đường Lối Tu Tịnh Độ

          Tiết 1 : Ba tư lương: Tín, Nguyện, Hạnh

          Tiết 2 : Thập thiện và cơ bản tu hành

          Tiết 3 : Đôn đốc hết bổn phận

          Tiết 4 : Rộng tu công đức hồi hướng vãng sanh

Tiết 5 : Cẩn thận lức lâm chung

Chương IV : Trì Danh Niệm Phật

          Tiết 1 : Sánh 3 pháp : Thật, Tướng, Quán tưởng và Trì danh niệm Phật

          Tiết 2 : Các phương pháp trì danh

Chương V : Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc

          Tiết 1 : Tánh cách trọng yếu của sự phát nguyện

          Tiết 2 : Giới thiệu vài bài phát nguyện và nghi thức phát nguyện

Chương VI : Pháp Quán Tưởng

Chương VII: Chung Quanh Vấn Đề Vãng Sanh

Phụ lục

Gương sáng niệm Phật. Thích Nguyên Tạng

Phương danh ấn tống

 

 

 

 

 

 

 

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh