Tìm Sách

Tịnh Độ >> Triết Lý & Thực tiển pháp môn Tịnh Độ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Triết Lý & Thực tiển pháp môn Tịnh Độ
 • Tác giả : Đàm Hư Đại Sư, Trương Tuệ Minh, HT. Diệu Liên
 • Dịch giả : Thích Tâm An
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 194
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000009993
 • OPAC : 9993
 • Tóm tắt :

9993 -TRIẾT LÝ & THỰC TIỄN  PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

Người dịch : THÍCH TÂM AN

 NXB  TÔN GIÁO  - 2004 ( 194 trang )

MỤC LỤC

LUẬN NIỆM PHẬT                                                                                      

TRIẾT LÝ VÀ THỰC TIỄN CỦA PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ                      

TỪ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ NÓI ĐẾN ĐẠI THỪA VÀ TIỂU THỪA     

BẢY NGÀY KHAI THỊ PHẬT THẤT

MẤY LỜI TÂM HUYẾT

Thuyết pháp giảng kinh, viết sách giáo lý nhà Phật hoặc in kinh sách  đem phát cho mọi người xem, để họ sớm giác ngộ. Được như thế công đức vô lượng, đó gọi là pháp thí .

Nếu không đủ điều kiện làm những việc ấy, thì thỉnh một số kinh sách chịu khó đem đến từng nhà khác cho mượn đọc, rồi sau đó lần lượt cho nhà khác mượn nữa, hoặc đọc cho kẻ khác nghe, nhất là cho người không biết chữ nghe, cũng được công đức vô biên, đó cũng gọi là pháp thí .

Chính Đức Phật đã dạy: “Trong các sự bố thí chỉ có Pháp thí là công đức lớn nhất, không có công đức nào sánh bằng” .

Tưởng về lợi cũng như về danh, chúng ta đừng lo nghĩ vội, mà điều tối cần là làm sao cho rạng rỡ chánh đạo trước cái đã. Đó là mục đích thiêng liêng cao cả của chúng ta. Nền móng đạo pháp cần nhờ sự chung lưng góp sức của chúng ta. Vậy mỗi người nên xây đắp vào đó một ít vôi, một ít nước, hoặc một tảng đá hay một viên gạch v.v.. ngõ hầu cái nền móng ấy được thêm bền vững và kiên cố đời đời .

Chúng ta không nên quan niệm ở công đức vô lượng vô biên, mà điều cần thiết là nên nghĩ nhiều đến những người lầm đường lạc lối, sống trong vòng đầy tội lỗi không có lối thoát, hãy mau cứu vớt họ, cảnh tỉnh họ để cùng quay về chân l . Nếu được như thế chính ta đã làm lợi ích cho Phật pháp vậy.

Với hoài bão cuộc đời , chúng ta hãy “Tất Cả Vì Phật Pháp”. Hy vọng mấy lời tâm huyết này được nhiều vị hảo tâm in kinh  sách cho muôn dân xem.

Được như vậy công đức không gì sánh bằng !

Tha thiết mong mõi như thế !

 

                       *   *   *

Tặng cho thân nhân một số tiền nhỏ , lòng mình không vui . Nhưng mình không đủ sức tặng nhiều hơn. Chỉ có một cách là tặng các loại sách tu hành để xây dựng cho đời sống thanh cao, thì dù một quyển sách giá chỉ có vài ngà , nhưng vẫn còn quý hơn bạc vạn.

Quý vị nào muốn phát tâm ấn tống kinh sách xin liên hệ : CHÙA HOẰNG PHÁP , Xã Tân Hiệp , huyện Hóc Môn , TP. HCM . ĐT. 7130002- 7133827

  Email : hoangphap@hcm.vnn.vn

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh