Tìm Sách

Giới Luật >> Đại Phẩm Tập 2


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Phẩm Tập 2
 • Tác giả : Indacanda (Trương Đình Dũng)
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 351
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 12100000012559
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI GIỚI THIỆU

(Được hiệu đính lại từ bài viết năm 2009)

VinayapitakaTạng Luật gồm có 3 phần chính là: Suttavibhaúga – Phân Tích Giới Bổn, Khandhaka – Hợp Phần, và Parivãra – Tập Yếu.

           KhandhakaHợp Phần: Gồm các vấn đề có liên quan với nhau đã được sắp xếp thành từng khandhaka, có thể dịch là chương hay phần. Toàn bộ gồm có 22 khandhaka và được chia làm hai:

Mahãvagga – Đại Phẩm gồm có 10 khandhaka, và

Cullavagga – Tiểu Phẩm gồm có 12 khandhaka còn lại.

          Mahãvagga – Đại Phẩm được trình bày thành hai tập, mỗi tập có 5 chương. Phần tóm tắt năm chương đầu đã được trình bày ở tập 1. Và năm chương còn lại thuộc Mahãvagga 2 & Đại Phẩm 2 (TTPV 05, Tam Tạng Pãli – Việt tập 05) có nội dung tóm lược như sau:

          Chương 6 nói về dược phẩm và các cách thức chữa bệnh. Chương này gồm có 4 tụng phẩm đề cập đến cách thức chữa trị một số bệnh thông thường, về một số quy định đã được áp dụng trong thời kỳ khó khăn về vật thực, về đức tin vững chắc của nữ cư sĩ Suppiyã, về vấn đề thọ dụng cá và thịt trong Phật Giáo, ngoài ra còn có câu chuyện về kỹ nữ Ambapãlĩ và một số vấn đề khác vẫn còn có được sự ứng dụng thực tiễn trong thời hiện tại.

          Chương 7 giảng giải về lễ dâng y Kathina. Đây là cuộc phước thí có tầm vóc quan trọng vì sự thành tựu của Kathina không những có ảnh hưởng đến phước báu của người thí chủ mà còn có liên quan đến sự tu tập của các vị tỳ khưu. Sự giảng giải chi tiết với những sự việc tương phản của chương này có lẽ không ngoài mục đích trình bày một số điểm tế nhị cần đến sự chú tâm suy xét.

          Chương 8 là chương về Y Phục giảng giải về loại y và các vấn đề có liên quan về nhiều phương diện. Điểm thú vị ở chương này là tụng phẩm mở đầu với câu chuyện về thầy thuốc Jlvaka Komãrabhacca và tài năng chữa bệnh của vị này, đáng ngạc nhiên là việc giải phẫu ở đầu và ở bụng đã được tiến hành vào thời gian cách đây hơn 2,500 năm.

            Chương 9 được đặt tên theo một sự kiện xảy ra ở Campã nêu lên một tiền lệ không tốt đẹp về việc sử dụng sức mạnh tập thể để áp đặt hành phạt sai trái lên cá nhân. Thời bấy giờ còn có đức Phật là vị quan tòa để phân xử, trong thời hiện tại trách nhiệm xem xét lại sự việc được trao cho các hội chúng tỳ khưu ở những trú xứ khác nếu có sự thỉnh cầu. Các điều giảng giải trong chương này không ngoài việc trình bày khuôn mẫu trong việc tiến hành các hành sự, khả năng thực hiện của hội chúng đối với các loại hành sự khác nhau tùy thuộc vào số lượng tỳ khưu hiện diện, và một số nguyên tắc cần được áp dụng để bảo đảm tính chất đúng Pháp đúng Luật của hành sự. Các hành sự của hội chúng cùng với việc thâu hồi các hành sự ấy cũng đuợc trình bay ở chương này gồm có: hành sự khiển trách, hành sự chỉ dạy, hành sự xua đuổi, hành sự hòa giải, và ba loại hành sự án treo.

          Chương thứ 10 nói về sự việc chia rẽ hội chúng ở Kosambĩ từ lúc khởi đầu đến hồi kết thúc. Mầm mống chia rẽ trong câu chuyện này chỉ là một sự tranh cãi về một điều Luật không quan trọng, từ sự xung đột cá nhân đã lan rộng đến tập thể và trở nên căng thẳng không những đưa đến ẩu đả giữa các tỳ khưu mà còn khiến cho đức Phật đã bỏ đi vào rừng sâu sống với sự phục vụ của voi và khỉ. Yếu tố đưa đến việc giải quyết sự chia rẽ này là hành động tẩy chay tích cực của các cư sĩ ở thành Kosambĩ, cuối cùng sự tranh tụng được giải quyết do sự phục thiện của vị tỳ khưu sai trái. Câu chuyện về hoàng tử Dighãvu và nếp sống sinh hoạt của ba vị đại đức Anuruddha, Nandiya, Kimbila nhằm đề cao sự sống chung hòa ái và không thù hận lẫn nhau là yếu tố quan trọng cần được xây dựng và duy trì trong đời sống tập thế.Về hình thức, văn bản li Roman được trình bày ở đây đã được phiên âm lại từ văn bản li – Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của nước quốc giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công đức của Ven. Mettãvihãri đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức trong việc nhận diện mặt chữ và đánh máy; tuy nhiên việc kiểm tra đối chiếu lại với văn bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian.

         Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, như đã trình bày ở tập Luật trước, chúng tôi giữ nguyên từ Pãli của một số thuật ngữ không dịch sang tiếng Việt ví dụ như tên các điều học pãrãjika, sanghãdisesa, hoặc tên của các nghi thức như là lễ Uposatha, lễ Pavãranã, v.v… Ngoài ra cũng có một số từ không tìm ra được nghĩa việt như trường hợp tên các loại thảo mộc. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã sử dụng dạng chữ nghiêng cho một số câu hoặc đoạn văn nhằm gợi sự chú ý của người đọc về tầm quan trọng của ý nghĩa hoặc về tính chất thực dụng của chúng. Riêng về các câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc.

           Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai có ý thích nghiên cứu Pãli thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này. Việc làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu kém.

          Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu ân sau: Phật tử Phạm Thu Hương (Hồng Kông) và Phật tử Ngô Lý Vạn Ngọc (Việt Nam). Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo.

           Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ của Phật tử Tung Thiên đã sắp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt.

            Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đúc của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pãli – Việt được tồn tại và phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa.

       Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng Ven. Devahandiye Pahnãsekara Nãyaka Mahãthera, tu viện trưởng tu viện Sri Jayawardhana- ramaya Colombo 8 – Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho công việc thục hiện tập Luật này.

          Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ đau.

Kính bút,

Ngày 15 tháng 09 năm 2009

Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng)

 

MỤC LỤC

Mục Lục

Lược Đồ Tam Tạng

Lởi Giới Thiệu

Các Chữ Viết Tắt

VI. CHƯƠNG DƯỢC PHẨM

Phần giảng về năm loại dược phẩm

Phần giảng về các loại dược phẩm: mỡ thú, v.v…

Câu chuyện về vị Pilindivaccha

Sự cho phép về (thọ dụng) đường, v.v…

Phần giảng về sự cấm đoán vật thực đã được chuẩn bị ở bên trong (khuôn viên)

Sự thọ lãnh (trái cây) đã được nhặt lên

Sự cho phép về (vật thực) đã được thọ lãnh, v.v…

Phần giảng về sự cấm đoán việc mổ xẻ

Phần giảng về sự cấm đoán (thọ dụng) thịt người

Phần giảng về sự cấm đoán (thọ dụng) thịt voi, v.v…

Sự cho phép về cháo và mật viên

Câu chuyện về vị quan đại thần mới có đức tin

Câu chuyện về Belaftha Kaccãna

Câu chuyện ở Pãtaligãma

Câu chuyện về Sunldha và Vassakãra

Phần giảng về bốn Chân Lý ở Kotigãma

Câu chuyện về nàng Ambapãlĩ

Câu chuyện về các vị dòng dõi Licchavi

Câu chuyện về tướng quân Sĩha

Sự cho phép về khu vực làm thành được phép

Câu chuyện về gia chủ Mendaka

Sự cho phép về năm sản phẩm từ bò, v.v…

Câu chuyện về đạo sĩ bện tóc Keniya

Câu chuyện về Roja người Malla

Câu chuyện về vị xuất gia lúc tuổi già

Phần giảng về bốn pháp dung hòa

Các câu kệ tóm lược

VII. CHƯƠNG KATHINA

Sự cho phép về Kathina

Nhóm bảy về ‘cầm lấy’

Nhóm bảy về ‘mang theo’

Nhóm sáu về ‘câm lấy’

Nhóm sáu về ‘mang theo’

Nhóm mười lăm về ‘câm lấy’

Nhóm mười lăm về ‘mang theo,’ v.v…

Nhóm mười lăm về ‘mang theo y chưa làm xong’

Nhóm mười hai về ‘không như ý mong mỏi’

Nhóm mười hai về ‘như ý mong mỏi’

Nhóm mười hai về ‘có công việc cần làm’

Nhóm chín về ‘chưa thu thập’

Nhóm năm về Vị có sự trú ngụ thoải mái’

Phần giảng về điều vướng bận và không vướng bận

Các câu kệ tóm lược

VIII. CHƯƠNG Y PHỤC

Câu chuyện về vị Jĩvaka

Câu chuyện về người vợ của nhà đại phú

Câu chuyện về đức vua Bimbisãra

Câu chuyện về nhà đại phú ở Rajagaha

Câu chuyện về người con trai nhà đại phú

Câu chuyện về đức vua Pajjota

Phần giảng về xấp vải đôi xứ Sivi

Phần giảng về liều thuốc xổ tống cộng ba mươi lần

Sự cầu xin điều ước muốn

Phần giảng về sự cho phép (sử dụng) tấm mền len

Sự tìm kiếm vải dơ bị quăng bỏ

Sự chỉ định vị tiếp nhận y

Sự chỉ định nhà kho chứa đồ

Việc nhuộm y

Sự cho phép về y đã được cắt

Sự cho phép về ba y

Phần giảng về y phụ trội

Câu chuyện về bà Visãkhã

Sự cho phép về vật lót ngồi, v.v…

Phần giảng về y có kích thước tối thiểu cần phải chú nguyện để dùng chung

Phần giảng về sự phát sanh các y thuộc về hội chúng

Câu chuyện về vị Upananda con trai dòng Sakya

Câu chuyện về vị bị bệnh

Phần giảng về đồ đạc của người chết

Sự cấm đoán về việc lõa thể

Sự cấm đoán về việc che thân bằng cỏ kusa v.v…

Phần giảng về y chưa phát sanh cho các vị đã sống qua mùa (an cư) mưa

Phần giảng về việc phát sanh y khi hội chúng bị chia rẽ

Phần giảng về (y) đã được lấy sai trái và đã được lấy đúng đắn

Tám tiêu đề y

Các câu kệ tóm lược

IX. CHƯƠNG CAMPÃ

Câu chuyện về vị Kassapagotta

Phần giảng về hành sự sai pháp theo phe nhóm, v.v…

Phần giảng về hành sự thiếu lời đề nghị, v.v…

Phần giảng về việc làm của nhóm bốn vị, v.v…

Phần giảng về vị đang chịu hành phạt parivãsa,v.v…

Phần giảng về hai trường hợp mời ra, v.v…

Phần giảng về hành sự sai Pháp, v.v…

Các câu hỏi của vị Upãli

Hành sự khiển trách

Hành sự chi dạy

Hành sự xua đuổi

Hành sợ hòa giải

Hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội

Hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi

Hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác

Sự thu hồi hành sự khiển trách

Sự thu hồi hành sự chỉ dạy

Sự thu hồi hành sự xua đuổi

Sự thu hồi hành sự hòa giải

Sự thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội

Sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi

Sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến

Phần giảng về sự tranh cãi về hành sự khiển trách

Phần giảng về sự tranh cãi về hành sự chỉ dạy

Phần giảng về sự tranh cãi về hành sự xua đuổi

Phần giảng về sự tranh cãi về hành sự hòa giải

Phần giảng về sự tranh cãi về hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội

Phần giảng về sự tranh cãi về hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi

Phần giảng về sự tranh cãi về hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến

Phần giảng về sự thu hồi hành sự khiển trách

Phần giảng về sự thu hồi hành sự chỉ dạy

Phần giảng về sự thu hồi hành sự xua đuổi

Phần giảng về sự thu hồi hành sự hòa giải

Phần giảng về sự thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội

Phần giảng về sự thu hồi hành sự án treo vẽ việc không sửa chữa lỗi

Phần giảng về sự tím hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến

Các câu kệ tóm lược

X. CHƯƠNG KOSAMBI

Phần giảng về sự tranh cãi ở Kosambi

Câu chuyện về Dĩghãvu

Phần giảng về việc đi đến Bãlakalonakãra

Phần giảng về việc đi đến khu vườn cây Pãcĩnavamsa

Phần giảng về việc đi đến Pãrileyyaka

Câu chuyện về mười tám sự việc

Sự cho phép về việc phục hồi

Sự hợp nhất hội chúng

Các câu hỏi của vị Upãli về sự hợp nhất hội chúng

Các câu kệ tóm lược

Phần Phụ Chú

Các Bản Dịch của Tỳ Khưu Indacanda

Địa Chỉ Liên Hệ

Phương Danh Thí Chủ

Các sách khác thuộc Giới Luật

Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 2
Tiểu Phẩm Tập 2
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 2
Tập Yếu - Tập 2
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 1
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Trình bày khái quát về tông Luật
Trình bày khái quát về tông Luật
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Sự Tích Giới Luật
Sự Tích Giới Luật
Cương Yếu Giới Luật
Cương Yếu Giới Luật