Tìm Sách

Giới Luật >> Tiểu Phẩm Tập 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tiểu Phẩm Tập 1
 • Tác giả : Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng)
 • Dịch giả : Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng)
 • Ngôn ngữ : Pali-Việt
 • Số trang : 385
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 12100000012560
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI GIỚI THIỆU

(Được hiệu đính lại từ bài viết năm 2009)

          Vinayapitaka – Tạng Luật gồm có 3 phần chính là: Suttavibhanga, Khandhaka, và Parivãra.

          – Suttavibhanga – Phân Tích Giới Bổn (3 tập): Nội dung là các điều học thuộc giới bổn Pãtimokkha của hàng xuất gia gồm có các điều học dành cho tỳ khưu được trình bày ở hai tập đâu, và của tỳ khưu ni ở tập ba.

          – Khandhaka – Hợp Phần (4 tập): Gồm các vấn đề có liên quan với nhau đã được sắp xếp thành từng khandhaka, có thể dịch là chương hay phần (khandha có nghĩa là khối, nhóm, uẩn,… Tiếp vĩ ngữ -ka trong trường hợp này có ý nghĩa là thuộc về, có liên quan). Toàn bộ gồm có 22 khandhaka và được chia làm hai là: Mahãvagga – Đại Phẩm gồm có 10 khandhakaCullavagga – Tiểu Phẩm gồm 12 khandhaka còn lại.

          Parivãra – Tập Yếu (2 tập): Nội dung là những điều chính yếu đã được chọn lọc từ hai phần trên, SuttairibhangaKhandhaka, và đã được sắp xếp, trình bày qua những góc nhìn khác biệt.

          Tổng cộng VinayapilakaTạng Luật sẽ được ấn tống thành 9 tập.

          CullavaggaTiểu Phẩm gồm có 12 chương được trình bày thành hai tập: Cullavagga 1 & Tiểu Phẩm 1 (TTPV 06, Tam Tạng Pãli – Việt tập 06) có 4 chương, và Cullavagga 2 & Tiểu Phẩm 2 (TTPV 07) gồm 8 chương còn lại. Bốn chương đầu thuộc tập một có nội dung tóm lược như sau:

 1. Chương 1 là chương Hành Sự đề cập đến bảy loại hành sự nhằm mục đích nhắc nhở và cảnh tinh vị tỳ khưu có những hành vi không đúng với Pháp không đúng với Luật hầu tạo điều kiện cho vị ấy có cơ hội phục thiện và sửa đổi. Bảy hành sự ấy là hành sự khiển trách, hành sự chì dạy, hành sự xua đuổi, hành sự hòa giải, và 3 loại hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội, trong việc không sủa chữa lỗi, và trong việc không từ bỏ tà kiến ác.
 2. Chương 2 giảng giải về cách thức phục hồi cho vị tỳ khưu phạm tội sanghãdisesa từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc trải qua các giai đoạn thục hành hành phạt parivãsa, hành phạt mãnatta, hoặc chịu phạt lại từ đầu (lãya patikassanam) do vi phạm lại tội ấy hoặc tội tương tợ trong thời gian thực thi hành phạt, và cuối cùng là phần giải tội abbhãna để phục hồi phẩm vị trước đây cho vị tỳ khưu phạm tội.
 3. Chương 3 giảng giải chi tiết về các trường hợp phạm tội có tính chất đa dạng: nghĩa là trong khi đang thực thi các hành phạt để thoát khỏi tội sanghãdisesa, vị tỳ khưu ấy vẫn tiếp tục vi phạm lại tội ấy lần nữa hoặc các tội tương tợ cùng nhóm.
 4. Chương 4 giảng giải về bảy cách dàn xếp là cách hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã đuợc thừa nhận, thuận theo số đông, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp đối với bốn loại tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ.

          Về hình thức, văn bản li Roman được trình bày ở đây đã được phiên âm lại từ văn bản li – Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của nước quốc giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công đức của Ven. Mettãvihãri đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức trong việc nhận diện mặt chữ và đánh máy; tuy nhiên việc kiểm tra đối chiếu lại với văn bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian.

          Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, như đã trình bày ở tập Luật trước, chúng tôi giữ nguyên từ Pãli của một số thuật ngữ không dịch sang tiếng Việt ví dụ như tên các điều học pãrãjika, sanghãdisesa, hoặc tên của các nghi thức như là lễ Uposatha, lễ Pavãranã, v.v… Ngoài ra cũng có một số từ không tìm ra được nghĩa việt như trường hợp tên các loại thảo mộc. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã sử dụng dạng chữ nghiêng cho một số câu hoặc đoạn văn nhằm gợi sự chú ý của người đọc về tầm quan trọng của ý nghĩa hoặc về tính chất thực dụng của chúng. Riêng về các câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc.

          Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai có ý thích nghiên cứu Pãli thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này. Việc làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu kém.

          Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu ân sau: Ni Sư Kiều Đàm Di, Sư Cô Từ Tâm, Sư Cô Huệ Tín, nhóm Phật tử California do Cô Phạm Thị Thi đại điện, gia đình Nguyên Văn Hiền & Trân Hường, gia đình Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên, và Phật tử Nguyên thị Kim Thảo. Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo.

          Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ của Phật tử Tung Thiên đã sắp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm sai sót và vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt.

          Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pãli – Việt được tồn tại và phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chúng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa.

          Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng Ven. Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera, tu viện trưởng tu viện Sri Jayawardhana- ramaya Colombo 8 – Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho công việc thực hiện tập Luật này.

          Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ đau.

Kính bút,

Ngày 15 tháng 01 năm 2010

Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng)

MỤC LỤC

Mục Lục

Lược Đồ Tam Tạng

Lời Giới Thiệu

Các Chữ Viết Tắt

I. CHƯƠNG HÀNH SỰ

 1. Hành sự khiển trách

Câu chuyện về các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka

Mười hai hành sự sai pháp

Mười hai hành sự đúng pháp

Sáu trường hợp trong khi mong muốn

Mười tám phận sự

Mười tám trường hợp không nên thu hồi

Mười tám trường hợp nên được thu hồi

Việc thu hồi

 1. Hành sự chỉ dạy

Câu chuyện về trưởng lão Seyyasaka

Mười hai hành sự sai pháp

Mười hai hành sự đúng pháp

Sáu trường hợp trong khi mong muốn

Mười tám phận sự

Mười tám trường hợp không nên thu hồi

Mười tám trường hợp nên được thu hồi

Việc thu hồi

 1. Hành sự xua đuổi

Hành vi sai trái của các vị nhóm Assaji và Punabbasuka

Mười hai hành sự sai pháp

Mười hai hành sự đúng pháp

Mười bốn trường hợp trong khi mong muốn

Mười tám phận sự

Mười tám trưởng hợp không nên thu hồi

Mười tám trường hợp nên được thu hồi

Việc thu hồi

 1. Hành sự hòa giải

Câu chuyện về trưởng lão Sudhamma

Mười hai hành sự sai pháp

Mười hai hành sự đúng pháp

Bốn trường hợp trong khi mong muốn

Mười tám phận sự thuộc hành sự hòa giải

Mười tám trường hợp không nên thu hồi

Mười tám trường hợp nên được thu hồi

Việc thu hồi

 1. Hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội

Câu chuyện về trưởng lão Channa

Mười hai hành sự sai pháp

Mười hai hành sự đúng pháp

Sáu trường hợp trong khi mong muốn

Bốn mươi ba phận sự thuộc hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội

Việc làm phận sự đúng đắn của tỳ khưu Channa

Bốn mươi ba trường hợp không nên thu hồi

Bốn mươi ba trường hợp nên được thu hồi

Việc thu hồi

 1. Hành sự án treo vê việc không sửa chữa lỗi

Câu chuyện về trưởng lão Channa

Mười hai hành sự sai pháp

Mười hai hành sự đúng pháp

Sáu trường hợp trong khi mong muốn

Bốn mươi ba phận sự

Bốn mươi ba trường hợp không nên thu hồi

Bốn mươi ba trường hợp nên được thu hồi

Việc thu hồi

 1. Hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác

Câu chuyện về tỳ khưu Arittha

Mười hai hành sự sai pháp

Mười hai hành sự đúng pháp

Sáu trường hợp trong khi mong muốn

Bốn mươi ba phận sự

Mười tám trường hợp không nên thu hồi

Mười tám trường hợp nên được thu hồi

Vỉệc thu hồi

Các câu kệ tóm lược

II. CHƯƠNG PARIVÃSA

Phận sự của vị hành parivãsa

Phận sự của vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu

Phận sự của vị xúng đáng hình phạt mãnatta

Phận sự của vị thực hành mãnatta

Phận sự của vị xứng đáng sự giải tội

Các câu kệ tóm lược

III. CHƯƠNG TÍCH LŨY TỘI

 1. Tội xuất tinh

Hình phạt mãnatta của tội không có che giấu

Việc giải tội của tội không cố che giấu

Hình phạt parivãsa của tội che giấu một ngày

Hình phạt mãnatta của tội che giấu một ngày

Việc giải tội của tội che giấu một ngày

Hình phạt parivãsa của tội che giấu năm ngày

Việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của vị hành parivãsa

Việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của vị xứng đáng hình phạt mãnatta

Hình phạt mãnatta của nhóm ba tội

Việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của vị thực hành mãnatta

Việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của vị xứng đáng sự giải tội

Việc giải tội của vị được đưa về lại (hình phạt) ban đầu

Hình phạt parivãsa của tội che giấu nửa tháng

Việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của vị hành parivãsa nửa tháng

Hình phạt parivãsa kết hợp

Việc đưa về lại (hình phạt) ban đâu, v.v… của vị xứng đáng hình phạt mãnatta

Hình phạt mãnatta của nhóm ba tội

Việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, v.v… của vị thực hành

Việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, v.v… của vị xứng đáng sự giải tội

Việc giải tội của tội che giấu nửa tháng

 1. Hình phạt parivãsa

Hình phạt parivãsa kết hợp với giá trị của tội

Hình phạt parivãsa kết hợp với giá trị của tội che giấu dài ngày

Hình phạt parivãsa hai tháng

Cách thức nên hành parivãsa hai tháng

Hình phạt parivãsa từ mốc trong sạch

 1. Bốn mươi trường hợp hành parivãsa
 2. Ba mươi sáu trường hợp hành parivãsa
 3. Một trăm trường hợp mãnatta
 4. Bốn trăm trường hợp đưa về lại (hình phạt) ban đầu
 5. Tám trường hợp có hạn lượng, v.v…
 6. Mười một trường hợp về hai vị tỳ khưu
 7. Chín trường hợp không được trong sạch trong việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu
 8. Chín trường hợp được trong sạch trong việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu
 9. 11. Chín trường hợp được trong sạch thứ nhì trong việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu

Các câu kệ tóm lược

IV. CHƯƠNG DÀN XẾP

 1. Hành xử luật với sự hiện diện

Chín trưởng hợp nói sai pháp

Chín trường hợp nói đúng pháp

 1. Hành xử luật bằng sự ghi nhớ
 2. Hành xử luật khi không điên cuồng
 3. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận
 4. Thuận theo số đông
 5. Theo tội của vị ấy

Mười hai hành sự sai pháp

Mười hai hành sự đúng pháp

Sáu trường hợp ‘trong khi mong muốn’

Mười tám phận sự

 1. Cách dùng cỏ che lấp
 2. Bốn sự tranh tụng
 3. Cách giải quyết sự tranh tụng

Hành xử luật với sự hiện diện

Cách giải quyết theo lối đại biểu

Cách hành xử luật thuận theo số đông

Ba cách phân phát thẻ

Hành xử luật bằng sự ghi nhớ

Hành xử luật khi không điên cuồng

Theo tội của vị ấy

Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận

Cách dùng cỏ che lấp

Dứt Chương Dàn Xếp là thứ tư.

Phần Phụ

Các Bản Dịch của Tỳ Khưu Indacanda

Địa Chỉ Liên Hệ

Phương Danh Thí Chủ

Các sách khác thuộc Giới Luật

Tiểu Phẩm Tập 2
Tiểu Phẩm Tập 2
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 2
Tập Yếu - Tập 2
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 2
Đại Phẩm Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Trình bày khái quát về tông Luật
Trình bày khái quát về tông Luật
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Sự Tích Giới Luật
Sự Tích Giới Luật
Cương Yếu Giới Luật
Cương Yếu Giới Luật