Tìm Sách

Giảng Luận >> Chết và Tái Sinh

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chết và Tái Sinh
 • Tác giả : Thích Nguyên Tạng (soạn dịch)
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 126
 • Nhà xuất bản : Tu Viện Quảng Đức Úc Châu
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000009500
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Lời giới thiệu
(tái bản lần 2, tháng 2 năm 200])

Sách “ Chết và Tái Sanh” hội đủ nhân duyên được tái bản do nhu đênh độc giả gia tăng tại úc, dựa hai điểm chính sau:

Thứ nhất, ấn bản lần đầu tiên, 1000 cuốn vào tháng 10 năm 2000, đã phân phối rộng rãi nhiều nơi tại Úc và Việt Nam. Sau hơn 2 tháng, vào cuối tháng 12, sách đã hết sạch, có nhiều người muốn đọc mà không tìm thấy sách nữa.

Thứ hai, sách đã được đài phát thanh SBS (Sydney) trang trọng giới thiệu trong chương trình toàn quốc vào sáng ngày 31 tháng 12 năm 2000, sau đó có rất nhiều thính giả hoặc trực tiếp hoặc bằng điện thoại về Tu viện Quảng Đức hỏi thỉnh sách.

Phần soạn dịch từ các tài liệu tiếng Anh qua ngòi bút lưu lợi của Đại Đức Thích Nguyên Tạng, người đang chăm sóc trang nhà điện tử của Tu Viện Quảng Đức, Melbourne (http://www.quangduc.com), thực hiện gởi đến quý độc giả như món quà Xuân Di Lặc năm 2001 này. Ngoài ra Đại  Đức còn chuyên trách biên khảo về Phật Giáo quốc tê, với các bài viết quen thuộc về đất nước, nhân vật và sự kiện xảy ra đó đây trên khắp thế giới, được đăng trên các tờ báo Phật giáo Việt Nam như Pháp Bảo (úc),  Pháp âm (Na-uy) Giao Điểm, Hoa Sen, Phật Học (Hoa Kỳ) Tập Văn Phật Giáo, Tuần báo Giác Ngộ (Việt Nam) . . . Riêng số lượng độc giả vào xem  mạng Internet của Tu Viện Quảng Đức ngày càng đông với sự ghi nhận của hệ thống auto- matic-counter là có trên 3000 người mỗi tháng.

Qua hai yếu tố văn phong trong sáng và sự làm việc chuyên cần của bút giả, tôi ân cần giới thiệu đến độc giả tác phẩm nhỏ này của Đại Đức Thích Nguyên Tạng, do Phật tử Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne và Chùa Pháp Bảo, Sydney hùn phước đóng góp tịnh tài ấn tống, để tác phẩm sớm được phổ biến sâu rộng đến độc giả.

Sydneyngày 18/01/2001

TT. Thích Bảo Lạc

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn