Tìm Sách

Giảng Luận >> Bốn Bài Dạy Của Liễu Phàm

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bốn Bài Dạy Của Liễu Phàm
 • Tác giả : Nhan Thế Tích (Sưu Tầm)
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 108
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000009496
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI ĐẦU SÁCH

“Bốn bài dạy của Liễu Phàm” (Liễu phàm tứ huấn) là cuốn sách được lưu truyền rất rộng rãi trong dân gian Trung Quốc từ bao đời nay. Liễu Phàm tiên sinh là bậc học rộng, ngay từ nhỏ đã say mê nghiên cứu sách vở sau đỗ đạt, làm quan, thực hiện được nhiều điều ích nước, lợi dân, được nhiều người biết đến. Nhưng Liễu Phàm thực sự lưu danh không chỉ vì ông là vị quan cương trực, được nhân dân yêu mến, có nhiều công lao với triều đình, mà hơn hết là vì ôngdành nhiều tâm huyết cũng như chí hướng của đời minh để soạn ra bốn chương đoản văn, bây giờ gọi là “Giới tử văn” (văn răn dạy con) để dạy con mình, sau đó được lưu hành rộng rãi trong đời, tức là sách “Bốn bài dạy của Liễu Phàm” là các bạn đang có trong tay.

Đọc sách của người xưa, Cảm nhận cái hay cái quí trong tư tưởng của người xưa, từ đó thực hành theo sách, giúp chúng ta hành thiện, lánh ác, ,phát huỷ đức khiêm tốn, biết hối cải lỗi lầm, từ đó có được cách lập thân đúng đắn là mong ước chung tôi muốn chuyển đến cho quí vị. Tấm lòng muốn làm việc thiện, muốn giúp người, giúp đời ngày một tốt đẹp hơn đã thúc đẩy chúng tôi bỏ nhiều tâm lực để biên dịch, in ấn cuốn sách mong nhận được từ quí vị nhiều tri âm, tri kỷ qua cuốn sách nhỏ này.

 

Xin chân thành cám ơn.

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn