Tìm Sách

Giảng Luận >> Xuân trong cửa Thiền


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Xuân trong cửa Thiền
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 236
 • Nhà xuất bản : Thiền Viện Thường Chiếu
 • Năm xuất bản : 1996
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000007431
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 XUÂN TRONG CỬA THIỀN

THÍCH THANH TỪ

THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU  PHẬT LỊCH 2540

 

LỜI ĐẦU SÁCH

Nói đến Xuân là nói đến hoa nở, chim hót, lòng người nô nức đón Xuân. Nhưng Xuân đến rồi đi, hoa nở rồi tàn , Xuân thế tục lệ thuộc thời gian như vậy…chỉ có Xuân trong đạo mới vượt khỏi thời gian, mùa Xuân bất tận lúc nào cũng sẵn trong lòng người tỉnh giác.

Thế nên hằng năm mỗi độ Xuân về , Thầy chúng tôi, Hòa thượng Viện Trưởng Thiền Viện Chơn Không, Thường Chiếu và Trúc Lâm, vào đêm Trừ tịch và Ngày Tết Nguyên Đán, thường nhắc nhở Tăng Ni và Phật tử kiểm điểm lại việc làm trong năm qua và sách tấn tất cả nỗ lực tiến tu trong năm mới, để hằng sống mủa Xuân đạo vị :

Thương Xuân bao nỗi, thương xuân ý

Khi chợt dừng thêu, chẳng thốt lời.

( Khả liên vô hạn thương xuân ý,

Tận tại đỉnh châm bất ngữ thi )

( Thiền sư Huyền Quang )

Vì lợi ích chung, chúng tôi xin phép Hòa Thượng ghi lại những buổi nói chuyện của Người tại Thiền viện Thường Chiếu trong những năm 1990 – 1991 – 1992 để tiếp theo quyển”Xuân trong cửa Thiền” tập I, tập II.và tập III. Lời dạy của Thầy chúng tôi lúc nào cũng bình dị, nhưng tha thiết tâm lão bà, cốt sao cho hàng đệ tử nắm vững đường lối tu hành và có một nếp sống hài hòa an lạc cho đến ngày viên mãn đạo quả.

Tuy trong các bài pháp có những thơ kệ trùng lặp với những năm trước, song mỗi lần lập đi lập lại là mỗi lầm đọc lại là mỗi lần thấm thêm ý nghĩa Xuân trong cửa Thiền.

Chúng tôi cố gắng ghi lại trung thực ý của Hòa thượng Viện Trưởng để cống hiến quý bạn đọc chút quà mọn nhân buổi đầu Xuân. Chắc khó tránh khỏi những điều sơ sót, mong quý độc giả thông cảm bỏ qua cho.

Kính ghi

Thiền sinh Khu Thường Chiếu

Thuần Tịnh- Thuần Chơn

Mùa an cư 1995

 

MỤC LỤC

1.     Lời đầu sách

2.     Trọng trách ngưởi tu Phật ( tất niên Kỷ Tỵ 1990 )

3.     Ngày Xuân qua các Thiền sư Việt Nam ( Xuân Canh Ngọ 1990 Tăng Ni )

4.     Khổ Vui qua con mắt Kẻ Mê Người Tỉnh ( Xuân Canh Ngọ 1990 , buồi nói chuyện với Phật tử

5.     Những Chướng Nạn của Đức Phật ( Tất Niên Canh 1991 )

6.     Vẻ Đẹp Tuyệt Trần ( Xuân Tân Mùi 1991 Tăng Ni )

7.     Biểu tượng Hoa sen ( Xuân Tân Mùi 1991 Phật tử)

8.     Đời Tu Của Tôi ( Tất Niên Tân Mùi 1992)

9.     Hòn Ngọc Quý trong Núi Lửa ( Tết Nhâm Thân 1992 Tăng Ni )

10.    Xuân Nhâm Thân nói chuyện Con Khỉ ( chúc Tết Phật Tử 1992)

 

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn