Tìm Sách

Giảng Luận >> Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
 • Tác giả : Thích Tâm Hoà
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 173
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000010046
 • OPAC : 100046
 • Tóm tắt :

Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm

Thích Tâm Hòa

NXB Tôn Giáo Hà Nội 2006

173 p 19 cm

LỜI NÓI ĐẦU

NamMô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn THiền đức

Kính thưa quý độc giả gần xa.

Cách đây không lậu, có một Phật tử tặng cho chúng tôi một bộ băng giảng về kinh Pháp Hoa của cố Hòa Thượng Thích Tâm Thanh, gồm 30 cuốn, nhưng chúng tôi chỉ nhận được có 28 cuốn. Rồi do bận việc học, nên chúng tôi không có thời gian để nghe qua.

Mãi đến giữ năm 2005, vì tình trạng sức khỏe không được tốt, chúng tôi tạm thời nghĩ ngơi để dưỡng bệnh một thời gian. Trong khi rỗi rảnh, tình cờ chúng tôi tìm lại được bộ băng giảng ấy và  bắt đầu chú ý lắng nghe. Khi đến cuốn thứ 28 giảng về phẩm Phổ Môn, chúng tôi rất tâm đắc những câu chuyện nói đến sự mầu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm nhưng  tiếc thay chưa nghe trọn vẹn vì thiếu mất hai cuốn 29 và 30.

Trước khi vào dưỡng bệnh, có một vài huynh đệ khuyên chúng tôi nên nhất tâm trì niệm danh hiệu của Bồ tát Quán Thế Âm, hy vọng bệnh tình sẽ mau lành. Thật vậy, khi nghe bộ băng giảng của Hòa Thương Tâm Thanh về kinh Pháp Hoa mà đặc biệt là phẩm Phổ Môn, chúng tôi càng tin sâu vào phương pháp trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát. Không bao lâu bệnh tình thuyên giảm, than thể tuy có sa sút nhưng tinh thần lại khỏe khoắn hẳn lên. Tôi tin đó là nhờ sự gia trì mầu nhiệm của Ngài.

Vì thế, sau khi khỏe lại, chúng tôi có ý muốn sưu tầm, tham khảo và cố gắng viết một quyển sách nói về đức từ bi của Bồ tát, lấy tên là Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm.

….

Nếu việc làm thiển mọn này có thành tựu được chút phước lành nào, xin thành tâm hướng về pháp giới chúng sinh, nguyện đều trọn thành Phật đạo

NamMô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Kính đề

Thích Tâm Hòa

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn